Najbliższy weekend – 26-27 września będzie ostatnim weekendem czynnych przystani wodnych w Łodzi. To ostatnia w tym roku okazja aby skorzystać z rowerów wodnych, kajaków i łódek dostępnych w wypożyczalniach sprzętów wodnych w Arturówku, na Stawach Jana i na Młynku. Wszystkie obiekty będą czynne będą w godz. 10.00 – 18.00. Zapraszamy.

Podsumowanie sezonu 2020 r. MOSiR Łódź

Sezon letni rozpoczął się w maju  – na przystaniach wodnych w „Arturówku” przy ul. Skrzydlatej 71 na „Stawach Jana”  przy ul. Rzgowskiej 247 i „Młynku” przy ul. Śląskiej 168. Przystanie funkcjonowały w majowe i czerwcowe weekendy  oraz od  11 czerwca  do 31 sierpnia 2020 r. codziennie. Ze względu na utrzymującą się dobrą pogodę sezon letni na przystaniach przedłużony jest o weekendy do końca września. Mijający sezon letni to nie tylko przystanie wodne ale też pływalnie i kąpieliska oraz bogata oferta zajęć i aktywności sportowych.

– na pływalni sezonowej „Wodny Raj” przy ul. Wiernej Rzeki 2 sezon trwał od 11 czerwca, a zakończony  został 13 września 2020 r.

– na pływalniach sezonowych działających przy ul. Głowackiego 10/12 i Sobolowej 1 od 26 czerwca a zakończony został  13 września 2020 r.

– kąpieliska w „Arturówku” przy ul. Skrzydlatej 71 na „Stawach Jana” przy ul. Rzgowskiej 247 i na „Stawach Stefańskiego” przy ul. Patriotycznej   były otwarte od  10 czerwca  do 31 sierpnia 2020 r.

Przystanie wodne gościły liczne grono chętnych korzystających z rekreacji wodnej:

  • w „Arturówku” – wypożyczenia sprzętu pływającego 2 712
  • naStawach Jana” – wypożyczenia sprzętu pływającego 1 366
  • na „Młynku” – wypożyczenia sprzętu pływającego 1 767

Razem na przystaniach wodnych wypożyczono sprzęt wodny (kajaki, rowery wodne, kanoe) 5 845 razy, co oznacza, że średnio ze sprzętów skorzystało w granicach 10 tys. mieszkańców.

Należy również zaznaczyć, że nad bezpieczeństwem na przystaniach wodnych, ale też miejskich kąpieliskach oraz pływalniach czuwali ratownicy wodni i w sezonie letnim nie zanotowaliśmy żadnych zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu łodzian wypoczywających na obiektach MOSiR.

Mimo sytuacji epidemicznej spowodowanej COVID 19 i wynikającymi z tego obostrzeniami, w sezonie  letnim 2020 zanotowaliśmy duże zainteresowanie łodzian korzystaniem z obiektów i usług MOSiR, w tym z przystani wodnych,  na których gościliśmy więcej mieszkańców m. Łodzi, niż w rok temu.

MOSiR rozpoczął już prace modernizacyjne w przystani wodnej w Arturówku, czyli pierwszy etap robót budowlanych realizowany od września do końca bieżącego roku w ramach którego zostanią wykonane: kompleksowy remont budynku przystani  (w tym m.in. remont wnętrza budynku, wymiana pokrycia dachu, wymiana drzwi i okien), przebudowa tarasu z zachowaniem drzewostanu, budowa monitoringu przystani wraz z monitoringiem otaczającego terenu, remont pomostów do cumowania rowerów i kajaków umożliwiający zabezpieczenie sprzętu, budowa nowych zejść dla klientów w tym zejścia dla osób ze szczególnymi potrzebami, rozbudowa instalacji elektrycznej, remont i przestawienie ogrodzenia (przestawienie ogrodzenia spowoduje otwarcie dziś niedostępnej przestrzeni dla mieszkańców).

Koszt prace realizowanych do końca w 2020 r.  to ok. 600 000 zł

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
Noc Muzeów 2019 (foto)
Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszego kierowcę autobusu MPK (foto)
Havdala – pożegnanie Szabatu (foto)

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*