Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-20; oś priorytetowa: VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu; działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej; poddziałanie VI.2.2 Rozwój gospodarki turystycznej – Miasto Łódź. Wniosek o dofinansowanie złożono 27 września do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Całkowita wartość projektu: 5 768 916,48 zł Kwota dofinansowania: 4 071 906,64 zł

Jest to pierwszy z dwóch etapów prac zaplanowanych przez Miasto Łódź, mających na celu przywrócenie świetności Parku Helenów. W ramach pierwszego etapu zakłada się zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej parku m.in. dzięki utworzeniu ścieżek edukacyjnych oraz adaptacji części istniejącego, drewnianego budynku – dawnej restauracji Anstadtów, celem utworzenia infrastruktury towarzyszącej , Ogrodu kultury i widowni na skarpie. Całość prac ma na celu rewitalizację Parku poprzez stworzenie warunków dla rozwinięcia oferty kulturalnej.

Rozpoczęliśmy zatem etap, który nazwano „Helenów kulturalny”.
Zakres prac
1) Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, w tym budowa ścieżek na potrzeby utworzenia szlaku turystycznego (ścieżki edukacyjno-informacyjne obejmujące: historię parku, edukację ekologiczną – przyrodniczą, kulturalną), uzupełnienie małej architektury, ławek, koszy na śmieci, remont oświetlenia itd., poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
2) Adaptacja drewnianego budynku dawnej restauracji na potrzeby stworzenia miejsca wydarzeń kulturalno-artystycznych z uzupełniającą funkcją gastronomiczną;
3) Budowa „Ogrodu Kultury” wraz z widownią na skarpie oraz towarzyszącymi pracami pielęgnacyjnymi zieleni.
Mieszkańcy miasta czynnie brali udział w tworzeniu koncepcji. Podczas spotkań konsultacyjnych zrealizowanych na przełomie sierpnia i września pytaliśmy, co ich zdaniem należy w parku poprawić, na co zwrócić szczególną uwagę, jakie są ich potrzeby i jak wyobrażają sobie idealną przestrzeń do spędzania czasu wolnego
w otoczeniu przyrody.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
XXV i XXVI Wystawa Kotów Rasowych (foto)
2015-06-27_11-56-13
Łódzkim szlakiem Rewolucji 1905 roku (foto)
DSC08787
Piotrkowska pełna energii (foto)

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*