Projekt remontu jest realizowany przez Muzeum Kinematografii w Łodzi w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Krótki opis projektu:

Zakres prac to m.in.:

– budowa nowej klatki schodowej wraz z montażem windy osobowej,

– miejscowe wzmocnienie stropów, izolacja fundamentów i ścian fundamentowych, zabezpieczenie obiektu i zbiorów przed wilgocią,

– dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych,

– adaptacja powierzchni na przestrzeń wystawienniczą,

– modernizacja instalacji: sanitarnych (kanalizacji zewnętrznej i wewnętrznej, wodociągowej i hydrantowej, ciepła technologicznego, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i ogrzewania), elektrycznych i teletechnicznych wraz z zabezpieczeniem p. pożarowym.

– zakup wyposażenia niezbędnego do tworzenia nowych ekspozycji

Wszystkie w/w prace służą wyeksponowaniu cennych zbiorów Muzeum Kinematografii w Łodzi oraz poszerzeniu oferty kulturalnej Muzeum.

Cele projektu:

Zwiększenie liczby zwiedzających (łodzian, mieszkańców Województwa Łódzkiego, turystów), ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem (osób starszych i osób z niepełnosprawnościami).

Efekty:

– Zwiększenie powierzchni wystawienniczej,

– Wybudowanie klatki schodowej z windą, ułatwiony dostęp dla osób
z niepełnosprawnościami

/fot. www.lodzpl

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
ZamekNiemodlin_4
Niemodlin. Zamek łódzkich właścicieli podbija serca turystów (foto)
kiermaszz
Urodzinowy Kiermasz na Księżym Młynie (foto)
_DSC6004_DxO
Gala Warsztatów Folklorystycznych (foto)

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*