Miasto Łódź corocznie zaprasza organizacje pożytku publicznego do składania ofert w otwartych konkursach ofert, min. w zakresie realizacji zadań kulturalnych, wydawania publikacji, zadań wyłonionych w głosowaniu z Budżetu Obywatelskiego.

Pierwszym konkursem na zadania realizowane w 2018 roku jest otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Kategorie konkursowe na 2018 rok:
 1: wspieranie imprez kulturalnych, w szczególności z zakresu filmu, sztuk wizualnych oraz muzyki;
2: wspieranie działań z zakresu edukacji kulturowej i animacji społeczno-kulturalnej; edukacja kulturalna na rzecz dzieci i młodzieży, w tym promocja dokonań artystycznych, działania włączające dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym;
3:wspieranie działań, w tym wydarzeń artystycznych, związanych
z upamiętnieniem i ochroną dziedzictwa narodowego z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, inspirowanych jubileuszowymi obchodami
oraz przedsięwzięć stawiających pytania o znaczenie historycznego dziedzictwa dla współczesnych praktyk kulturowych.
4: upowszechnianie kultury poprzez produkcję i prezentację wydarzeń artystycznych z różnych dziedzin sztuki;
5:wspieranie działań, w tym wydarzeń artystycznych, związanych
z upamiętnieniem i ochroną dziedzictwa narodowego z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, inspirowanych jubileuszowymi obchodami
oraz przedsięwzięć stawiających pytania o znaczenie historycznego dziedzictwa dla współczesnych praktyk kulturowych;
6 wspieranie działań z zakresu edukacji kulturowej i animacji społeczno-kulturalnej; edukacja kulturalna na rzecz dzieci i młodzieży, w tym promocja dokonań artystycznych, działania włączające dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym;
7: wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osób 60+;
8: wspieranie realizacji przedsięwzięć przybliżających łodzianom sylwetki wielkich twórców kultury łódzkiej;
9: wymiana dorobku, informacji i doświadczeń z zakresu kultury,
w szczególności wspieranie projektów analityczno-diagnostycznych, prac badawczych, konferencji, szkoleń i debat z dziedziny kultury;
10: działania artystyczne, działania z obszaru edukacji kulturowej, animacji społeczno-kulturalnej służące rewitalizacji społecznej.
Termin realizacji zadania: od dnia 15 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.
Każdy oferent może złożyć maksymalnie cztery oferty w konkursie. Termin na składanie 30 dni. Termin składania ofert do 18 stycznia 2018.

Pula w 2018 : 2.078.000,00 zł

Najważniejsze wydarzenia dofinansowane z konkursu w 2017 roku

1. Perspektywy 2017 – Festiwal Teatru Chorea
2. Festiwal sztuki współczesnej BLASK | BRZASK (po raz pierwszy)
3. 10. Letnia Akademia Jazzu – Legendy Polskiego i Światowego Jazzu
4. Cykl koncertów orkiestry Polish Camerata Sturm und drang w europejskiej i polskiej muzyce XVIII wieku
5. Letni Festiwal Filmowy „Polówka”
6. V Rubinstein Piano Festival
7. VI Międzynarodowy Łódź Tango Salon Festival 2017
8. Igrzyska wolności 2017
9. Szwalnia.DOK2 – przegląd sztuk teatralnych z nurtu verbatim i dokumentu

Wybrane wartościowe zadania o charakterze animacyjnym, rewitalizacyjnym i edukacyjnym realizowane w 2017
1. Bezsenność Jutki – integracyjny projekt dramowo-teatralny
2. Most pokoleń – od walki o niepodległość do budowy społeczeństwa obywatelskiego i umacniania wartości demokratycznych
3. XVII Festiwal Sztuki Małego Dziecka „SZtUKA”
4. Projekt Beit – Ruchome Szkoły Miejskie
5. Latający Dom Kultury
6. Festiwal Domów Pomocy Społecznej i Domów Dziennego Pobytu

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
IMG_7231
Light Move Festiwal 2014 – Piotrkowska (foto+wideo)
DSCF4190
Warsztaty Folklorystyczne w Manufakturze (foto)
_MG_9633
Wystawa Kanarków i Ptaków Ozdobnych (foto)

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*