Łódź U Like 2022

„ŁÓDŹ U LIKE” to seminarium, które – podobnie jak w latach ubiegłych – ma na celu stworzenie studentom z całej Polski platformy umożliwiającej dzielenie się pasjami, wrażeniami, obserwacjami i doświadczeniami z podróży architektonicznych dalekich i bliskich, tych dosłownych i tych w przenośni. Stanowi jedną z form realizacji celów działania naszego Koła Naukowego, takich jak propagowanie i upowszechnianie studenckiej działalności samokształceniowej, badawczej, twórczej i popularyzatorskiej, poznawanie dziedzictwa architektonicznego oraz najnowszych trendów i osiągnięć architektury polskiej i światowej, wymiana doświadczeń i rozbudzanie zainteresowań.

SNSA „ŁÓDŹ U LIKE” towarzyszy już 13 lat tradycji. Od 4. edycji nasza Konferencja posiada charakter ogólnopolski. Po zakończonym Seminarium wydawana jest publikacja naukowa z recenzowanymi artykułami uczestników spotkania. Nasze ostatnie dwie książki otrzymały status monografii pokonferencyjnej. 13. edycja seminarium odbędzie się w dniach 26-28 kwietnia 2022 roku w trybie hybrydowym –  występy gości odbędą się na miejscu bez publiczności, a zapis z ich wystąpień będzie udostępniany w naszych mediach społecznościowych.

Link do Teamsa: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NmMzOTQ1ZTktOTIzNS00YjY5LWFjMDEtM2JjODliNGJmMDJm%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%252267ea5955-9b5c-4693-a8f9-960f2a3b49bb%2522%252C%2522Oid%2522%253A%2522fa1408bc-1034-409b-99fb-53da38c5cc83%2522%257D%26fbclid%3DIwAR3EtPcc0dLMLZTt27V7QpUlFYs27UlifP6F3yI5U6ZdcbBhx_TawlBJQKU%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=ec550c6b-3f28-4440-9b86-af08478ae033&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *