Łódź odzyska od Archiwum Państwowego budynek dawnego ratusza miejskiego

20 marca o godzinie 14.30, w roku 100. lecia archiwów, w obecności wicepremiera profesora Piotra Glińskiego oraz Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych doktora Pawła Pietrzyka podpisane zostanie przez Panią Prezydent Miasta Łodzi Hannę Zdanowską i dyrektora Archiwum Państwowego w Łodzi Piotra Zawilskiego porozumienie o zamianie nieruchomości.

Porozumienie odpowiada na potrzeby obu sygnatariuszy. Na jego mocy budynek byłego ratusza miejskiego przy placu Wolności 1, należący aktualnie do Skarbu Państwa a pozostający w trwałym zarządzie APŁ znajdzie się ponownie w zasobie samorządu. Łódzkie archiwum zyska w zamian nieruchomość, na której będzie mogło wybudować nowoczesny obiekt. Jest to o tyle istotne, że sięgające korzeniami roku 1927 Archiwum, zajmuje obecnie 3 budynki, z których żaden nie spełnia współczesnych standardów przewidzianych dla obiektów archiwalnych.

Miasto Łódź przedstawiło do zamiany szereg nieruchomości, na których możliwe by było wybudowanie nowej siedziby Archiwum. W wyniku negocjacji Archiwum przyjęło propozycję niezabudowanej nieruchomości przy placu Dąbrowskiego 19 (powierzchnia ok. 4500 m²), w zamian za którą przekazuje budynek ratusza przy placu Wolności 1 oraz budynek przy al. Piłsudskiego 33.

Oferowana działka pozwala na postawienie obiektu o powierzchni użytkowej odpowiadającej potrzebom APŁ, (ok. 8000-9000 m² powierzchni użytkowej) zdolnej pomieścić 45 km bieżących akt, co powinno zabezpieczyć jego potrzeby na najbliższe 30 lat. Obecnie zasób Archiwum Państwowego w Łodzi wynosi prawie 1,5 mln jednostek aktowych mierzących 16,5 kilometra akt. Znajdujące się w archiwum materiały archiwalne pochodzą głównie z XIX i XX w. z obszaru dawnej guberni piotrkowskiej i obecnego województwa łódzkiego. Charakterystyczne dla Archiwum łódzkiego są akta dawnych fabryk, instytucji bankowych i kredytowych. Dokumentacja getta łódzkiego będąca jedynym na świecie tak doskonale zachowanym zbiorem okresu Holocaustu. W zbiorach znajdują się także akta instytucji wymiaru sprawiedliwości, szkół, rodzinno-majątkowe, partii politycznych z lat 1945-1990 oraz organizacji i stowarzyszeń społecznych. Cennym uzupełnieniem zasobu są zbiory: druków i pism ulotnych, dyplomów cechowych, ikonograficzny, kartograficzny oraz teatraliów łódzkich.

W nowo wybudowanym obiekcie oprócz magazynów i pomieszczeń administracyjnych znajdą się: multimedialna czytelnia, sale wystawienniczo-edukacyjne, pracownie digitalizacji i konserwacji. Inwestycja pozwoli na poprawę warunków przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych a także przyczyni się do lepszej obsługi mieszkańców i instytucji z Łodzi i regionu dzięki koncentracji całości zasobu w jednym budynku oraz bardzo dobrej lokalizacji i skomunikowaniu.

Zgodnie z uzyskaną decyzją o warunkach zabudowy nowy budynek ma architektonicznie nawiązywać do sąsiednich czyli do Teatru Wielkiego i Sądu Okręgowego. Szacowany koszt inwestycji obliczany jest na ok. 67 mln zł a jej zakończenie planowane jest do końca roku 2024.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *