Miasto poinformowało o postępach w budowie stadionu Łódzkiego Klubu Sportowego.

Generalny Wykonawca: MIRBUD S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice
Generalny Projektant: PERBO-INWESTYCJE Sp. z o.o. Sp. k. z Krakowa
Wartość inwestycji: 129 000 000 zł brutto
Umowny termin zakończenia inwestycji: 36 miesięcy od daty podpisania umowy czyli do 5.06.2022 r.

Charakterystyka Inwestycji:

Inwestycja obejmuje:
Budowę zadaszonych trybun od strony wschodniej i południowej (o konstrukcji
i technologii wykonania analogicznej jak istniejącej trybuny zachodniej) wraz
z zagospodarowaniem terenu, pełną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem. Trybuny będą zrealizowane w o oparciu o projekt budowlany będący
w posiadaniu Zamawiającego. Zamawiający posiada ważne pozwolenie na budowę tych trybun.

Zaprojektowanie i budowę zadaszonej trybuny od strony północnej o konstrukcji
i technologii wykonania analogicznej jak istniejącej trybuny zachodniej wraz
z niezależnym budynkiem biurowym, zagospodarowaniem terenu, pełną infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na budowę na ten zakres robót.

Powierzchnie użytkowe w trybunach:
Na parterze trybuny południowej będą znajdować się powierzchnie przeznaczone pod muzeum, sklep oraz biura.
Na parterze trybuny wschodniej przestrzeń na restauracje oraz przeznaczona do przyszłej adaptacji.

W budynku biurowym trybuny północnej na 3 kondygnacjach będą znajdować się przestrzenie biurowe open space o łącznej powierzchni około 3100 m2. Na kondygnacji +2 trybuny wschodniej i południowej znajdować się będą kioski gastronomiczne.

Charakterystyczne parametry stadionu:
– wysokość elewacji do wewnętrznej krawędzi zadaszenia: 25,82 m;
– wielkość boiska: 68 m x 105 m,
– pojemność stadionu po rozbudowie: minimum 18 tys. miejsc
Stan realizacji:
26.08.2019 r. wykonawcy został przekazany plac budowy. Od 27.08.2019 r. wykonawca rozpoczął grodzenie placu budowy oraz prace demontażowe elementów zagospodarowania terenu.

Od 16.09.2019 r. rozpoczęły się roboty ziemne w miejscu trybuny południowej
i wschodniej, związane z przygotowaniem terenu pod wykonanie fundamentów oraz roboty przygotowawcze i demontażowe w miejscu trybuny północnej.

4.10.2019 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu koncepcję architektoniczno-budowlaną stadionu.

Roboty budowlane:
a) do 28.11.2019 zostały zrealizowane następujące roboty budowlane:
– wykonano wykop po trybunę południową i wschodnią,
– usunięto nasyp niebudowlany spod trybuny północnej,
– wykonano wzmocnienie podłoża pod oczepy fundamentowe w technologii pali CFA,
– wykonano stopy i ławy fundamentowe pod trybunę południową.
b) trwają roboty:
– ziemne i żelbetowe związane z wykonaniem tunelu technologicznego
w trybunie południowej i wschodniej,
– związane z wykonaniem stop i ław fundamentowych w trybunie wschodniej,
– związane z wykonaniem słupów żelbetowych w trybunie południowej.
c) Na okres zimowo-wiosenny planowane jest prowadzenie robót konstrukcyjnych w trybunie wschodniej i południowej: wykonanie słupów
i schodów żelbetowych, ścian fundamentowych, belek, stropów i oczepów oraz przebudowa sieci gazowej kolidującej częściowo z trybuną wschodnią.

Prace projektowe:
– trwa opracowywanie projektów wykonawczych branży konstrukcyjnej i architektonicznej,
– trwa opracowywanie projektów budowlanych wszystkich branż.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
Pilkarskie_swieta_3_ZPnSoPT-fot.Cyfrasport_LQ
Reprezentanci Polski o piłkarskich świętach
IMG_0030
TMRF Widzew Łódź – Kolejarz Łódź 4:1 (foto)
DSC_0306
ŁKS Łódź- Widzew Łódź 1:4 (foto)

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*