Generalny Wykonawca: MIRBUD S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice

Generalny Projektant: PERBO-INWESTYCJE Sp. z o.o. Sp. k. z Krakowa

Wartość inwestycji: 129 000 000 zł brutto

Podział na lata:

2019 r. – 5 455 050 zł brutto

2020 r. – 19 400 000 zł brutto

2021 r. – 2022 r. – 104 144 950 zł brutto

Najważniejsze terminy:

26.08.2019 r. – Wykonawcy został przekazany plac budowy.

Od 27.08.2019 r. Wykonawca rozpoczął grodzenie placu budowy oraz prace demontażowe elementów zagospodarowania terenu.

Od 16.09.2019 r. rozpoczęły się roboty ziemne w miejscu trybuny południowej i wschodniej,  związane z przygotowaniem terenu pod wykonanie fundamentów oraz roboty przygotowawcze i demontażowe w miejscu trybuny północnej.

04.10.2019 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu koncepcję architektoniczno-budowlaną stadionu.

Umowny termin przekazana pozwolenia na budowę trybuny północnej wraz z budynkiem biurowym: 14 miesięcy od daty podpisania umowy czyli do 05.08.2020r.

Umowny termin zakończenia inwestycji: 36 miesięcy od daty podpisania umowy czyli 05.06.2022 r.

Charakterystyka Inwestycji:  

Inwestycja obejmuje:

Budowę zadaszonych trybun od strony wschodniej i południowej (o konstrukcji i technologii wykonania analogicznej jak istniejącej trybuny zachodniej) wraz z zagospodarowaniem terenu, pełną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem. Trybuny będą zrealizowane w o oparciu o projekt budowlany będący w posiadaniu Zamawiającego. Zamawiający posiada ważne pozwolenie na budowę tych trybun.

Zaprojektowanie i budowę zadaszonej trybuny od strony północnej o konstrukcji i technologii wykonania analogicznej jak istniejącej trybuny zachodniej wraz z niezależnym budynkiem biurowym, zagospodarowaniem terenu, pełną infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na budowę na ten zakres robót.  

Powierzchnie użytkowe w trybunach:

Na parterze trybuny południowej będą znajdować się powierzchnie przeznaczone pod muzeum, sklep oraz biura. Na parterze trybuny wschodniej przestrzeń na restauracje oraz przeznaczona do przyszłej adaptacji.

W budynku biurowym trybuny północnej na 3 kondygnacjach będą znajdować się przestrzenie biurowe open space o łącznej powierzchni około 3100 m2. Na kondygnacji +2 trybuny wschodniej i południowej znajdować się będą kioski gastronomiczne.

Charakterystyczne parametry stadionu:

      –   długość wraz ze schodami zewnętrznymi: 210,70m,

      –   szerokość do zewnętrznej krawędzi zadaszenia: 119,84m,

 • wysokość elewacji do wewnętrznej krawędzi zadaszenia: 25,82 m,
 • wymiary boiska: 68 m x 105 m,
 • pojemność stadionu po rozbudowie: minimum 18 tys. miejsc .

Zaawansowanie wykonania robót budowlanych:

 • Fundamenty w trybunie południowej i wschodniej – 100%,
 • Przekładka sieci gazowej kolidującej z budową trybuny wschodniej – 100%,
 • Kanał technologiczny: trybuna południowa i wschodnia – 100%,
 • Słupy i ściany parteru: trybuna południowa – 100%; trybuna wschodnia – 95%,
 • Kanalizacja podposadzkowa: trybuna południowa – 100%; trybuna wschodnia – 95%,
 • Chudy beton (pierwsza warstwa posadzkowa): trybuna południowa – 100%; trybuna wschodnia – 75%
 • Strop parteru – trybuna południowa: zabetonowano 70%, zaszalowano 100%; trybuna wschodnia: zaszalowano 30%,
 • Belki grzebieniowe: trybuna południowa: zamontowano 30%; trybuna wschodnia: zamontowano 80%,

Prace w trakcie:

 • Montaż prefabrykowanych belek grzebieniowych oraz trybun w trybunie południowej i wschodniej,
 • Wykonanie oczepów fundamentowych w trybunie południowej i wschodniej,
 • Wykonanie stropu parteru w trybunie południowej i wschodniej,
 • Kontynuacja wykonania ścian, słupów i oraz kanalizacji podposadzkowej
  w trybunie wschodniej.

Prace planowane w 2020 r.:

 • maj – montaż prefabrykowanych trybun,
 • czerwiec/lipiec – planowane rozpoczęcie prac murowych,
 • wrzesień/październik – planowane rozpoczęcie montażu konstrukcji stalowej.

Prace projektowe:

Trwa uzgadnianie i opiniowanie projektów budowlanych przed złożeniem
o wydanie zamiennej decyzji na pozwolenie na budowę. Trwa opracowywanie projektów wykonawczych poszczególnych branż.

Pomimo trwającej pandemii na chwilę obecną roboty budowlane i projektowe są prowadzone bez zakłóceń i opóźnień.

/fot www.lodz.pl

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
lks_kszo_20100313_1053773032
ŁKS Łódź – Sandecja Nowy Sącz 1:3
Widzew Łódź – Lech II Poznań 3:2 (foto)
GKS Katowice – Widzew Łódź 0:2 (foto)

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*