IMG_8009Do 15 maja br. można przesyłać swoje propozycje wierszy w ramach XI Konkursu Poetyckiego im. Zbigniewa Dominiaka “Moje świata widzenie”.

W Konkursie mogą brać udział – niezależnie od dotychczasowego dorobku i przynależności do zrzeszeń twórczych – poeci w wieku 16–30 lat, z kraju i z zagranicy, piszący w języku polskim. Uczestnik Konkursu powinien nadesłać w jednej kopercie 4 egzemplarze zestawu 3 wierszy, niepublikowanych dotąd drukiem ani w internecie. Nagrodzone utwory wszystkich laureatów publikowane są w almanachu pokonkursowym; ponadto przewidziane są nagrody pieniężne.

REGULAMIN
XI Konkursu Poetyckiego im. Zbigniewa Dominiaka „Moje świata widzenie”

1. Organizatorami Konkursu są: Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi, Dom Literatury w Łodzi, czasopismo społeczno-kulturalne „Tygiel Kultury” i Oddział Łódzki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

2. Celem organizatorów jest umożliwienie młodzieży zyskania oceny wierszy oraz ich publikacji, co jednocześnie jest kontynuacją działalności Zbigniewa Dominiaka, wielkiego przyjaciela i „nauczyciela” młodych twórców, poety, krytyka literackiego, współzałożyciela „Tygla Kultury”, prezesa Oddziału Łódzkiego SPP, członka PEN Clubu polskiego. (Zbigniewowi Dominiakowi i jego poezji został poświęcony zeszyt „Tygla Kultury” 4-6/2007, dostępny w zakładce – numery archiwalne – na stronie www.tygielkultury.eu).

3. W Konkursie mogą brać udział – niezależnie od dotychczasowego dorobku i przynależności do zrzeszeń twórczych – poeci w wieku 16–30 lat, z kraju i z zagranicy, piszący w języku polskim.

4. Uczestnik Konkursu powinien nadesłać w jednej kopercie 4 egzemplarze zestawu 3 wierszy, niepublikowanych dotąd drukiem ani w internecie. Każdy egzemplarz należy opatrzyć tym samym słownym godłem, umieszczonym również na dołączonej do prac kopercie, zawierającej: imię, nazwisko, wiek, adres autora oraz numer telefonu i e-mail.

5. Zestawy konkursowe należy przysyłać w terminie do 15 maja 2013 r., na adres:

„Tygiel Kultury” w Domu Literatury
ul. Roosevelta 17
90–056 Łódź
z dopiskiem na kopercie: MOJE ŚWIATA WIDZENIE

6. Prace konkursowe ocenia czteroosobowe jury złożone z poetów i krytyków literackich.

7. Nagrodzone utwory wszystkich laureatów publikowane są w almanachu pokonkursowym; ponadto przewidziane są nagrody pieniężne.

8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz almanachów pokonkursowych nastąpi w czerwcu br. (o dokładnym terminie laureaci zostaną poinformowani).

9. Nadesłane na Konkurs prace nie są zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w almanachu pokonkursowym, w drukach okolicznościowych i środkach masowego przekazu w kraju i za granicą.

11. Dodatkowe informacje: pod numerami telefonów: Krystyna Stołecka – 664 499 788 i Zbigniew Nowak – 608 498 440 oraz na stronach internetowych: www.dom-literatury.pl, www.bok.lodz.pl i www.tygielkultury.eu.

e-mail: redakcja@tygielkultury.eu

Zobacz także:

X Konkurs Poetycki im. Zbigniewa Dominiaka (foto)

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
areterrr
Promocja najnowszych Arterii
kosinski
Jerzy Kosiński – bez MASKI
CienOjca_JJ_Ventzki_300
Cień Ojca w Teatrze Nowym

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*