naskrzydlachPo raz siódmy Bałucki Ośrodek Kultury “Na Żubardzkiej” zaprasza do udziału w konkursie poetyckim skierowanym do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Jednym z głównych celów konkursu jest prezentacja dorobku i promocja młodych twórców. Prace należy przesłać do organizatora w terminie do 12 października 2011. Rozstrzygnięcie odbędzie się 19 listopada o godz. 19 w budynku BOK-u.

Rok temu jury w składzie: Maciej Robert – poeta, dziennikarz, Piotr Grobliński- poeta, dziennikarz i Dorota Bachmann- poetka, filolog polski przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii wiekowej 13– 15 lat:

nagrody:
I nagrodę Karolinie Chyle za zestaw wierszy
II nagrodę Magdalenie Zawilskiej za zestaw wierszy
III nagrodę Lidii Karbowskiej za zestaw wierszy
III nagrodę Rafałowi Pawlaczykowi za zestaw wierszy

oraz  wyróżnienia  :
Aleksandrze Stanny  za zestaw wierszy
Ewie Kupczyk za zestaw wierszy
Joannie Sendeckiej  za zestaw wierszy

w kategorii wiekowej 16-18 lat

nagrody:
I nagrodę Urszuli Kulbackiej  za zestaw wierszy
II nagrodę  Kacprowi Płusie za zestaw wierszy
III nagrodę  Aleksandrze Wronie za zestaw wierszy

oraz  wyróżnienia :
Dominice Grochowskiej za zestaw wierszy
Michałowi Wolnemu za zestaw wierszy
Mateuszowi Staniakowi za zestaw wierszy

w kategorii wiekowej powyżej 19 lat :

nagrody:
I nagrody jury nie przyznało
II nagrodę Hannie Dikcie za zestaw wierszy
II nagrodę Zofii Staniszewskiej za zestaw wierszy
III nagrodę Marzenie Marchlewskiej za zestaw wierszy

oraz  wyróżnienia :
Jakubowi Ptaszyńskiemu za zestaw wierszy
Piotrowi Jemiole za zestaw wierszy
Beacie Klary za zestaw wierszy

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Bałucki Ośrodek Kultury “Na Żubardzkiej” w Łodzi.
            
2. Celem konkursu jest:
– inspirowanie do aktywności twórczej,                                                                 
– prezentacja dorobku i promocja młodych twórców,
– rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń.
          
3. Konkurs jest otwarty, adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych.
Przebiega w czterech kategoriach wiekowych:
– od   9-12 lat,
– od 13-15 lat,
– od 16-18 lat,
– powyżej 19 lat.
                                                                       
4. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie trzy, nigdzie dotąd niepublikowane utwory poetyckie  o dowolnej tematyce, opatrzone godłem.                                                                      
5. Utwory należy dostarczyć w maszynopisie (czcionka nr 14), w trzech egzemplarzach na adres organizatora w terminie do 12 października 2011 r. Do prac winna być dołączona koperta z godłem i oznaczoną kategorią wiekową zawierająca: zapis elektroniczny tekstów na dyskietce lub płycie w formacie doc.  oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych według zasad określonych w ustawie  z dn. 29. 08. 1997r o ochronie danych osobowych, podpis autora, dane:  imię i nazwisko, wiek autora, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.                                                                                        
6. Jury powołane przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.                                                                             
7. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 19 listopada  2011 r. o godz. 18.00 w Bałuckim Ośrodku Kultury “Na Żubardzkiej”.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych utworów i prezentowania ich w dowolnej formie w celach promocyjnych.

9. Konkursowi towarzyszy: m. in. wystawa nadesłanych prac, prezentacja wybranych utworów i omówienie.
           
10. Informacje: Dorota Radziewicz, Bałucki Ośrodek Kultury “Na Żubardzkiej”,ul. Żubardzka 3, 91-022 Łódź,  tel. 42 651 67 47, zubardzka@bok.lodz.pl, www.bok.lodz.pl 

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
Ryszard Krynicki i Michał Rusinek w Poleskim Ośrodku Sztuki
agnon
Spotkanie z Piotrem Pazińskim i prezentacja 24. numeru “Arterii”
bml
Bardzo Mała Literacka 2016

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*