miloszZwiązek Literatów Polskich Oddział Łódź oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim.

W konkursie mogą brać udział wszyscy zainteresowani bez względu na przynależność do związków i stowarzyszeń twórczych, którzy ukończyli 18 lat.

Aby wziąć udział w konkursie należy nadesłać na adres organizatora zestaw trzech wierszy inspirowanych cytatem z wiersza Czesława Miłosza “Oeconomia divina”:

„Wydziedziczona z przedmiotów mrowiła się przestrzeń.
Wszędzie było nigdzie i nigdzie, wszędzie.”

Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2011 r.

Regulamin konkursu

1. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora zestawu trzech wierszy inspirowanych cytatem z wiersza Czesława Miłosza OECONOMIA DIVINA: „Wydziedziczona z przedmiotów mrowiła się przestrzeń. Wszędzie było nigdzie i nigdzie, wszędzie.”

2. Utwory w języku polskim, nigdzie dotychczas nie publikowane i nie nagradzane, powinny być przekazane w formie wydruku komputerowego w trzech egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym – płyta CD.

3. Jeden autor może dostarczyć tylko jeden zestaw konkursowy.

4. Wiersze powinny być podpisane godłem słownym. W osobnej zaklejonej kopercie – oznaczonej tym samym godłem – powinny się znaleźć dane autora: imię, nazwisko, wiek, adres korespondencyjny, e-mail, telefon.

5. Prace będą oceniane przez Jury powołane przez organizatora.

6. Nagrodą główną będzie tygodniowy pobyt w Domu Pracy Twórczej w Zakopanem. Przewidziano także inne nagrody.

7. Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzegają sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania ich w celach promocji i ewentualnej publikacji.

8. Autorzy nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

9. Informacja o terminie gali finałowej będzie podana na stronie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

10. Nagrody należy odebrać osobiście w trakcie imprezy finałowej. Nagrody nie będą wysyłane pocztą.

11. Zgłoszenie wierszy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż są to prace własne oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych autora w celach konkursowych.

12. Prace należy nadsyłać w terminie do 30 września 2011 r. (decyduje data na stemplu pocztowym) pod adresem: Związek Literatów Polskich Oddział Łódź Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego u. Gdańska 100/102 90-508 Łódź z dopiskiem: Konkurs Poetycki

/fot. Wikimedia Commons CC /MDCarchives

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
ksiazki
Literatura – kwiecień 2018
szewc
Spotkanie z Piotrem Szewcem
e-zaproszenieSlepyMax
Ślepy Maks w Szafie

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*