Humanistyka jest wciąż istotna. Mówienie i pisanie o człowieku nie przestało być potrzebne. W Polsce każdego roku powstaje wiele prac z zakresu nauk humanistycznych, które zasługują na dobrą promocję, by nie „przeszły obok” zainteresowanych tą tematyką czytelników. Uniwersytet Łódzki od czterech lat organizuje konkurs o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych, by walczyć o jak najwyższy poziom tej dziedziny nauki. 25 listopada odbędzie się uroczysta Gala w Filharmonii Łódzkiej, podczas której, spośród pięciu finałowych prac, zostanie wybrana ta zwycięska. Laureat otrzyma 50 tysięcy złotych na dalszy rozwój swoich badań naukowych.
Cnota i moralność, strach przed islamem, walka opozycji w PRL, rozważania o prawie i dążenie do narodu doskonałego. Prace, które znalazły się w tym roku w finale Konkursu, w większości poruszają problemy, nad którymi sami się czasem zastanawiamy. Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą wybitni uczeni z całej Polski, w dniu 21 września 2018 r. nominowała do nagrody następujące prace:

Moniki Bobako, Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej. Praca wydana i zgłoszona przez Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.

Wszystko zaczęło się od minaretu, który nie powstał. Projekt wybudowania muzułmańskiej świątyni między Bazyliką Archikatedralną św. Piotra i św. Pawła, a budynkiem dawnej synagogi, został silnie oprotestowany. W końcu świątynia w Poznaniu nie powstała. Dr Monika Bobako nie analizuje jak wygląda obecnie kondycja naszej tolerancji. Pisze w szerszym kontekście o tym, dlaczego islamofobia jest racjonalizowana, ubierana w intelektualizm i oczywista dla części polityków. Czy winne są: szybki postęp technologiczny, neoliberalizm? Czy Europa rozumie do końca islam? Pani

Doktor Monika Bobako na co dzień pracuje w Pracowni Pytań Granicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Piotra Madajczyka, Marzenie o narodzie doskonałym. Między biopolityką a etnopolityką. Praca wydana i zgłoszona przez Wydawnictwo NERITON oraz Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Naród doskonały próbowali stworzyć nie tylko Niemcy w epoce hitleryzmu. Inżynieria społeczna, eugenika, biopolityka i etnopolityka – praca przedstawia próby realizowania projektów w Europie Wschodniej, Południowej, Skandynawii. W ciągu ostatnich 200 lat ludzkość rozrosła się liczebnie. Ingerowanie i kontrola społeczno-biologiczna narodów miały być remedium na chaos, przestępczość, patalogie… Autor nie ogranicza się jedynie do przedstawienia portretu przeszłości. Pisze o liberalnej eugenice, aborcji, eutanazji i pytania zadaje nam. Nie czytając tej książki, większość z nas od tych pytań i tak przecież nie ucieknie.

Profesor Piotr Madajczyk pracuje w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, w Zakładzie Studiów nad Niemcami.

Nataszy Szutty, Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem i cnotą? Praca wydana przez Wydawnictwo Naukowe Academicon, zgłoszona przez Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Czy to sytuacje, które stają nam na życiowej drodze, kształtują nasz charakter i moralność? Czy istnieje coś takiego jak cnota, rozumiana jako niezależna od świata wewnętrzna postawa człowieka? Czy istnieje w nas wrodzone dobro, czy to próby dyktowane przez otoczenie dają nam szanse stać się dopiero dobrym lub złym? Książka z pogranicza filozofii i psychologii społecznej. Ludzkość od dawna zadaje sobie te pytania i zadawać je będzie prawdopodobnie równie długo. Czasem jednak pytanie ważniejsze jest od odpowiedzi.

Doktor habilitowana Natasza Szutta pracuje na co dzień na Uniwersytecie Gdańskim, w Zakładzie Etyki i Filozofii Społecznej.

Adama Dyrdy, Spory teoretyczne w prawoznawstwie. Perspektywa holistycznego pragmatyzmu. Praca wydana przez Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, zgłoszona przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nie znajdziemy w tej książce przeglądu najwybitniejszych sporów prawników. Dr hab. Adam Dyrda pisze raczej o samej potrzebie i istocie tych polemik. Uświadamia czytelnikowi, że teoretycy prawa zajmują się również najważniejszymi pytaniami dotyczącymi ludzkości (o sens, istnienie etc.). Książka, wbrew pozorom, nie jest więc hermetyczna. Każda osoba, zainteresowana podstawami humanistyki, znajdzie tutaj ciekawą treść.

Doktor habilitowany Adam Dyrda reprezentuje Uniwersytet Jagielloński. Swoją działalność naukową prowadzi w tamtejszej Katedrze Teorii Prawa.

Andrzeja Friszke, Sprawa Jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSS „KOR” 1981-1984. Praca wydana przez Wydawnictwo Znak Horyzont, we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN i Europejskim Centrum Solidarności, zgłoszona przez Dyrektora Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

W wolnej Polsce ministrowie, prezydenci miast, senatorowie, redaktorzy. W latach 1981-84 grupa opozycjonistów, wobec której, zgodnie ze słowami autora, prowadzono największą sprawę karną w PRL po 1956 roku. „Sprawa jedenastu” wywarła wpływ na relacje z ZSRR, Kościołem, Zachodem. Decydowali w niej tak naprawdę nie sędziowie, a I sekretarz KC PZPR i jego otoczenie plityczne. Wspaniały obraz zmagań reżimu, wyposażonego we wszystkie instrumenty władzy, z przeciwnikiem, na pozór stojącym na przegranej pozycji.

Profesor Andrzej Friszke reprezentuje Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Pracuje w Zakładzie Najnowszej Historii Politycznej.

Gala wręczenia Nagrody III edycji Konkursu im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Tadeusza Kotarbińskiego |

25 listopada, o godzinie 18:00, w Filharmonii Łódzkiej, jedna z powyższych książek zostanie zwycięzcą IV edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych. Laureat zostanie uhonorowany nagrodą w wysokości 50 tysięcy złotych. Wieczór uświetni koncert Anny-Marii Jopek. Partnerami konkursu są: Amcor, Pelion, VRP Fundacja oraz BASEcamp. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio TOK FM.

Wszystkich zainteresowanych udziałem Gali, uprzejmie zapraszamy po odbiór wejściówek (od 5 listopada 2018 r.) w rektoracie Uniwersytetu Łódzkiego (Biuro Rektora, ul. Narutowicza 68, I piętro, p. 105) lub prośbę o zarezerwowanie wejściówek (na adres nagroda.kotarbinskiego@uni.lodz.pl lub tel. 42 635 40 85, 635 40 73), które będzie można odebrać na pół godziny przed rozpoczęciem Gali w dniu 25 listopada 2018 r. w Filharmonii Łódzkiej. Muzyczną gwiazdą Gali III edycji Konkursu był Leszek Możdżer. W tym roku wystąpi Anna Maria Jopek.

Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych została ustanowiona, by regularnie dawać dowód na istnienie niezwykle silnej grupy polskich naukowców zajmujących się na co dzień humanistyką we wszystkich jej odmianach.

Bywa, że wybitne prace z zakresu nauk humanistycznych pozostają niezauważone, podczas gdy ich potencjał naukowy jest ogromny. Jest to jedyna tego rodzaju nagroda w Polsce. Uniwersytet Łódzki, gdzie narodziła się idea Nagrody, zawsze konsekwentnie wspierał humanistykę i doceniał jej znaczenie we współczesnym świecie. 25 listopada Galę w Filharmonii Łódzkiej poprowadzi Pan Redaktor Marek Zając.

W ciągu trzech edycji Nagrody im. prof. T. Kotarbińskiego udało się stworzyć również inną nieocenioną wartość – ogólnopolskie środowisko wybitnych humanistów, którzy w przyszłości wyznaczać będą kierunki rozwoju tej nauki. W czasach, gdy ważna rola humanistyki w naszym życiu bywa kwestionowana, budowanie silnego środowiska tego typu jest niezbędne.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
nocliterrrr
3. Noc Literatury w Muzeum Miasta Łodzi
Literatura – czerwiec 2018
ROF_-_LOGO
IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*