nowe_inspiracje_15_regBałucki Ośrodek Kultury zaprasza dzieci i młodzież do udziału w jedenastej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego – Nowe Inspiracje.

REGULAMIN
1.  Organizatorem konkursu jest Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi.   
2.  Celem konkursu jest: inspirowanie do aktywności twórczej,  prezentacja dorobku i promocja młodych twórców i rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń.

3.  Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży. Przebiega w trzech grupach wiekowych:  9-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat.

4.  W konkursie są wyodrębnione dwie kategorie:
– dowolny utwór poetycki,   
– haiku (przez haiku organizatorzy rozumieją: trójwersowy wiersz obrazowy, przynajmniej w przybliżeniu realizujący tradycyjny schemat wersyfikacyjny tzn. 5-7-5 sylab w wersie).

5.  W każdej kategorii uczestnik może złożyć maksymalnie dwa, nigdzie dotąd niepublikowane utwory poetyckie o dowolnej tematyce, opatrzone godłem.
                                                               
6.  Utwory należy dostarczyć w maszynopisie (czcionka nr 12, typ: Times New Roman), w trzech egzemplarzach na adres: Bałucki Ośrodek Kultury “Na Żubardzkiej”, ul. Żubardzka 3, 91-022 Łódź, w terminie  do 12 października 2015 r.
Do prac winna być dołączona koperta z tym samym godłem i oznaczoną kategorią wiekową zawierająca: zapis elektroniczny tekstów na płycie w formacie RTF oraz dane: imię i nazwisko, wiek autora, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.

7.  Jury powołane przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.  Werdykt jury jest niepodważalny.

8.  Rozstrzygnięcie konkursu, spotkanie z jurorami oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu  21 listopada 2015 r. o godz. 18.00 w Bałuckim Ośrodku Kultury “Na Żubardzkiej”.

9.  Konkursowi towarzyszy:
– wydanie tomiku poezji zawierającego nagrodzone i wyróżnione teksty,
– zamieszczenie nagrodzonych tekstów na stronie internetowej Bałuckiego Ośrodka Kultury,
– prezentacja multimedialna tekstów, 
– spotkanie z jurorami i omówienie,
– wystawa tekstów laureatów konkursu w Galerii „Ż” Bałuckiego Ośrodka Kultury „Na Żubardzkiej” oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Bałuty (Filia nr 21),
– edukacje literackie w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Bałuty (FIlia nr 21) na kanwie nagrodzonych tekstów dla uczniów gimnazjów łódzkich,
– promocja nagrodzonych tekstów w poetyckich serwisach internetowych, mediach łódzkich.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych utworów i prezentowania ich  w dowolnej formie w celach promocyjnych. Organizatorzy nie odsyłają utworów nadesłanych na konkurs.

11.  Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

12.   Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży oraz nie zabezpieczają noclegów dla uczestników konkursu.

13.   Wykładnia powyższego regulaminu należy do organizatorów.

14.   Informacje: Dorota Radziewicz – koordynator projektu, tel. 42 651 67 47, e-mail:zubardzka@bok.lodz.pl; www.bok.lodz.pl .

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
0695_th
Kawiarnia Literacka z Kacprem Płusą
pulsliteratury
VII Festiwal Puls Literatury – Region
Nagroda_Zloty_Ekslibris
Zgłoszenia do Nagrody ZŁoty Ekslibris

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*