tygielkulturyDo 15 kwietnia można przesyłać zestawy wierszy na IX Konkurs Poetycki dla Młodych Twórców im. Zbigniewa Dominiaka “Moje świata widzenie” 2011.

  
REGULAMIN

1. Organizatorami Konkursu są: Bałucki Ośrodek Kultury RONDO w Łodzi, czasopismo społeczno-kulturalne „Tygiel Kultury” i oddział łódzki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
2. Celem organizatorów jest umożliwienie młodzieży zyskania oceny wierszy oraz ich publikacji, co jednocześnie jest kontynuacją działalności Zbigniewa Dominiaka, wielkiego przyjaciela i „nauczyciela” młodych twórców, poety, krytyka literackiego, współzałożyciela „Tygla Kultury”, prezesa oddziału łódzkiego SPP, członka PEN Clubu polskiego. (Zbigniewowi Dominiakowi i jego poezji został poświęcony zeszyt „Tygla Kultury” 4-6/2007, dostępny w zakładce – numery archiwalne – na stronie www.tygielkultury.eu).
3. W Konkursie mogą brać udział – niezależnie od dotychczasowego dorobku i przynależności do zrzeszeń twórczych – poeci w wieku 16-30 lat, z kraju i z zagranicy, piszący w języku polskim.
4. Uczestnik Konkursu powinien nadesłać w jednej kopercie 4 egzemplarze zestawu 3 wierszy, niepublikowanych dotąd drukiem ani w Internecie. Każdy egzemplarz należy opatrzyć tym samym słownym godłem, umieszczonym również na dołączonej do prac kopercie, zawierającej: imię nazwisko, wiek, adres autora oraz numer telefonu i e-mail.
5. Zestawy konkursowe należy przysyłać w terminie
do  15 kwietnia 2011 roku, na adres:
„Tygiel Kultury”
ul. Wschodnia 49
90– 267 Łódź
z dopiskiem na kopercie: MOJE ŚWIATA WIDZENIE
6. Prace konkursowe ocenia czteroosobowe jury złożone z poetów i krytyków literackich.
7. Utwory wszystkich laureatów publikowane są w almanachu pokonkursowym; ponadto przewidziane są nagrody pieniężne.
8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz almanachów pokonkursowych nastąpi w ostatnią sobotę maja 2011 r.    
9. Laureatom Konkursu organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie i transport na imprezy towarzyszące uroczystości rozdania nagród.
10. Nadesłane na Konkurs prace nie są zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych  wierszy w almanachu pokonkursowym, w drukach okolicznościowych i środkach masowego przekazu w kraju i za granicą.
11. Dodatkowe informacje:  pod numerem telefonu 42 637 45 70 (w godzinach 14oo-17oo)  i na stronach internetowych: i www.tygielkultury.eu oraz www.bok.lodz.pl,

Adres do korespondencji mailowej: tygiel@free.ngo.pl

 

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
Literatura – czerwiec 2019
kamena
Festiwal Rozłogi 2013
plakat19
Spotkanie z Małgorzatą Grzebałkowską

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*