kwiatkowskaDo 30 września można przesyłać prace literackie na I Ogólnopolski Konkurs na Opowiadanie Fantasy im. Krystyny Kwiatkowskiej. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas nadchodzącego Festiwalu Puls Literatury.

Regulamin konkursu

1. Organizatorami I Ogólnopolskiego Konkursu na Opowiadanie Fantasy im. Krystyny Kwiatkowskiej są Oddział Łódzki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku.

2. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Radomsko.

3. Celem konkursu jest upamiętnienie twórczości prozatorskiej i poetyckiej oraz postaci radomszczanki Krystyny Kwiatkowskiej (1953-2005).

4. Przedmiotem konkursu jest opowiadanie fantasy.

5. Prace konkursowe – opowiadania fantasy o długości nieprzekraczającej 15 stron znormalizowanego maszynopisu, napisane w języku polskim – należy sporządzić w 4 egzemplarzach w postaci wydruków w formacie A4 o rozmiarze czcionki 12 p. i przesyłać do 30 września 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku
ul. Narutowicza 4
97-500 Radomsko
z dopiskiem na kopercie: “Kwiatkowska”

6. Nadesłane opowiadania nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.

7. Prace konkursowe winny być opatrzone godłem słownym. Do przesyłki wysłanej zwykłą pocztą należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail.

8. Konkursowe opowiadanie podlegać będą ocenie przez jury, które powołują organizatorzy.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie listopada 2011 r. podczas edycji regionalnej V Festiwalu Puls Literatury w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku.

10. Ogólna pula przeznaczona na nagrody wyniesie minimum 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) i zostanie rozdysponowana zgodnie z decyzją powołanego przez organizatorów jury.

11. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.

12. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji oraz informowania o konkursie.

13. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

14. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac.

15. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

Zobacz także:

Festiwal Puls Literatury 2011 – konkursy literackie

Festiwal Puls Literatury – “Dzień translatorski” (foto)

Festiwal Puls Literatury – “Dzień Bierezina” (foto)

Festiwal Puls Literatury – “Dzień Sułkowskiego” (foto)

Festiwal Puls Literatury w Teatrze Nowym (foto)

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
kape
Spotkanie z Salomeą Kape
ksiazki
Literatura – listopad 2014
Okladka_Monika_Szwaja_Nie_dla_mieczakow
Światowy Tydzień Książki w Empiku

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*