pulsllll4 listopada w regionie, a miesiąc później w Łodzi rozpoczyna się V Festiwal Puls Literatury. Tradycyjnie podczas festiwalu odbędą się dwudniowe warsztaty translatorskie – dla tłumaczy z literatur anglojęzycznych oraz z literatur niemieckojęzycznych.

Także z tego powodu zorganizowano dwa konkursy translatorskie. Ich laureaci poza nagrodami finansowymi zostaną zaproszeni na wyżej wymienione warsztaty.


Konkurs translatorski z niemieckojęzycznych literatur: austriackiej i szwajcarskiej – edycja IV (2011)


REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Oddział Łódzki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich przy współpracy z Austriackim Forum Kultury w Warszawie, Szwajcarską Fundacją dla Kultury Pro Helvetia w Warszawie.

2. Przedmiotem konkursu są przekłady artystyczne na język polski niemieckojęzycznych tekstów prozatorskich autorów austriackich i szwajcarskich.

3. Konkurs adresowany jest do młodych adeptów sztuki translatorskiej, którzy nie posiadają w dorobku samodzielnej przekładowej publikacji książkowej z zakresu literatury pięknej o objętości większej niż jeden arkusz wydawniczy.

4. Prace w 3 jednobrzmiących egzemplarzach należy nadsyłać do 20 listopada 2011 r. na adres:

Śródmiejskie Forum Kultury – Dom Literatury
ul. Roosevelta 17
90-056 Łódź

z dopiskiem na kopercie “niemieckojęzyczny konkurs translatorski”.

5. Prace trzeba opatrzyć godłem, do zestawu zaś dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, opatrzoną tym samym godłem i zawierającą dane autora (imię, nazwisko, adres, mail, telefon).

6. Materiały konkursowe powinny być wydrukami komputerowymi sformatowanymi następująco: czcionka Arial, 14 p., odstęp 1,5, tekst wyjustowany, względnie szeroki margines z prawej strony (umożliwiający robienia notatek przez członków jury).

7. Zestaw konkursowy zawierać powinien:
a. samodzielne przekłady tekstów zamieszczonych na stronie Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich: 
– Julya Rabinowicz – “Spaltkopf”:
http://www.spplodz.eu/puls/austriacka.pdf  (rozdziały “Lektion 1”, “Lektion 2”, “Lektion 4”)
– Hugo Loetscher – “Der Immune”:
http://spplodz.nazwa.pl/puls/tekst2.jpg (od słów: “In der Pause…” – s. 194 – do końca)
http://spplodz.nazwa.pl/puls/tekst3.jpg (od początku do słów:  „Es war der Abortus unserer Beziehung” włącznie – s. 196)
b. zwięzłą wypowiedź (maksymalnie 1 800 znaków pisarskich ze spacjami), zawierającą charakterystykę problemów, jakich nastręczały tłumaczone teksty.

8. Laureaci konkursu prócz nagród finansowych i rzeczowych otrzymają zaproszenie do udziału w bezpłatnych dwudniowych warsztatach translatorskich, które w ramach V edycji łódzkiego Festiwalu Puls Literatury  poprowadzi w dniach 10-11 grudnia 2011 r. przewodnicząca jury konkursu Sława Lisiecka.

9. Prac nadesłanych nie zwraca się.

10. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytanie kierować należy na adres: sfk.domliteratury@gmail.com.


Konkurs translatorski z anglojęzycznych literatur: angielskiej i amerykańskiej – edycja II (2011)


REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Oddział Łódzki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Śródmiejskie Forum Kultury – Dom Literatury w Łodzi.
2. Przedmiotem konkursu są przekłady artystyczne na język polski anglojęzycznych tekstów prozatorskich autorów angielskich i amerykańskich.
3. Konkurs adresowany jest do młodych adeptów sztuki translatorskiej, którzy nie posiadają w dorobku samodzielnej przekładowej publikacji książkowej z zakresu literatury pięknej o objętości większej niż jeden arkusz wydawniczy.
4. Prace w 3 jednobrzmiących egzemplarzach należy nadsyłać do 25 listopada 2011 r. na adres:

Śródmiejskie Forum Kultury – Dom Literatury
ul. Roosevelta 17
90-056 Łódź
z dopiskiem na kopercie “anglojęzyczny konkurs translatorski”.

5. Prace trzeba opatrzyć godłem, do zestawu zaś dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, opatrzoną tym samym godłem i zawierającą dane autora (imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu).
6. Materiały konkursowe powinny być wydrukami komputerowymi sformatowanymi następująco: czcionka Arial, 14 p., odstęp 1,5, tekst wyjustowany, względnie szeroki margines z prawej strony (umożliwiający robienia notatek przez członków jury).
7. Zestaw konkursowy zawierać powinien:
a) samodzielne przekłady tekstów zamieszczonych w załączniku do niniejszego regulaminu i opublikowanych na stronie Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich: http://www.spplodz.eu/puls/konkurs.pdf;
b) zwięzłą wypowiedź (maksymalnie 1 800 znaków pisarskich ze spacjami), zawierającą charakterystykę problemów, jakich nastręczały tłumaczone teksty.
8. Laureaci konkursu prócz nagród finansowych i rzeczowych otrzymają zaproszenie do udziału w bezpłatnych dwudniowych warsztatach translatorskich, które w ramach łódzkiego Festiwalu Puls Literatury (10-11 grudnia 2011) poprowadzi przewodniczący jury konkursu Maciej Świerkocki.
9. Prac nadesłanych nie zwraca się.
10. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytanie kierować należy na adres: sfk.domliteratury@gmail.com.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
Gakowska
Magdalena Gałkowska i Jakub Sajkowski w Łodzi
kolski
Kawiarnia Literacka z Janem Jakubem Kolskim
ksigozbir_6_20120820_1654499832
Sierpniowy KsięgoZbiór na Piotrkowskiej!

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*