o_puchar-1Jak co roku pod koniec stycznia w Łódzkim Domu Kultury organizowany jest Turniej Jednego Wiersza „O Puchar Wina” im. Jerzego Jarmołowskiego. Każdorazowo bierze w nim udział kilkudziesięciu uczestników.

Konkurs został zainicjowany w 1967 r., a od ponad 20 lat jego organizatorem jest Łódzki Dom Kultury. Patronem turnieju jest Jerzy Jarmołowski, zmarły w 2002 roku łódzki poeta, autor ośmiu tomów poetyckich, długoletni pracownik ŁDK, organizator turnieju w latach 90.

Laureatami konkursu było wielu znanych poetów. W zeszłym roku Kacper Płusa z Pabianic.

W turnieju mogą brać udział zarówno członkowie stowarzyszeń twórczych, jak i poeci niezrzeszeni. Warunkiem jest przesłanie niepublikowanego wiersza na adres mailowy organizatora literacki@ldk.lodz.pllub złożenie go na piśmie na godzinę przed rozpoczęciem turnieju. Należy go również osobiście przeczytać przed jury w trakcie turnieju. Tematyka i forma utworów dowolna. Z udziału w turnieju zostaną jednak wykluczone wiersze przekraczające dwie strony maszynopisu. Przewidziane są nagrody pieniężne, a dla zwycięzcy dodatkowo tytułowy puchar wina.

Gościem imprezy i przewodniczącym jury będzie Marcin Sendecki, poeta i dziennikarz „Przekroju”. Udział, tak jak i wstęp na konkursu jest bezpłatny. Impreza rozpocznie się 27 stycznia 2012 roku o godz. 18 w sali 221 Łódzkiego Domu Kultury.


Regulamin 43. Turnieju Jednego Wiersza „O Puchar Wina” im. Jerzego Jarmołowskiego

1. Organizator:
Organizatorem turnieju jest Ośrodek Literacko-Wydawniczy Łódzkiego Domu Kultury. Impreza odbędzie się 27 stycznia 2012 roku o godz. 18.00 w Łódzkim Domu Kultury.

2. Cele konkursu:
– zintegrowanie środowiska literackiego województwa łódzkiego,
– upowszechnienie piękna języka polskiego,
– rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką wśród młodzieży i dorosłych,
– promocja uzdolnionych młodych twórców poprzez druk nagrodzonych utworów na stronach internetowych.

3. Uczestnicy:
Turniej ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy twórcy mieszkający zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, członkowie stowarzyszeń twórczych i niezrzeszeni. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie organizatorom niepublikowanego i nienagradzanego w konkursach utworu poetyckiego i osobiste przeczytanie lub wyrecytowanie go podczas konkursu.

a) Utwory należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres literacki@ldk.lodz.pl do 27 stycznia 2012 roku lub przekazać organizatorom wydruk (maszynopis) osobiście na godzinę przed rozpoczęciem turnieju

5. Ocena prac:
a) Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które:
– były publikowane,
– były nagradzane w innych konkursach,
– przekraczają dwie strony znormalizowanego maszynopisu (60 wersów),
– zostaną nadesłane po określonym terminie.
b) Jury przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najlepszych prac. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

6. Publikacje:
a) nadesłane prace nie będą zwracane,
b) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów. Nadesłanie prac oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia przez jury) bądź reklamujących kolejne edycje konkursu.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji poszczególnych punktów regulaminu.

Zobacz także:

42. Turniej Jednego Wiersza „O Puchar Wina” im. Jerzego Jarmołowskiego (foto)

41. Turniej Jednego Wiersza „O Puchar Wina” im. Jerzego Jarmołowskiego (foto+wideo)

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
0020
Kawiarnia Literacka: spotkanie z Emilem Adreevem
kreml_plakat
Spotkanie z Wacławem Radziwinowiczem
dedecius
Między słowami. Tłumacze a nieprzetłumaczalne

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*