Znamy już laureatów 29. edycji Nagrody Złoty Ekslibris oraz 12. edycji Nagrody Superekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

Nagroda Złoty Ekslibris

  • Nagrodę w kategorii Najlepsza Książka o Łodzi Jury przyznało publikacji „Wielki przemysł, wielka cisza : łódzkie zakłady przemysłowe 1945-2000” autorstwa Agaty Zysiak, Joanny Kocemby-Żebrowskiej, Marty Madejskiej, Eweliny Kurkowskiej, Marcina Szymańskiego, Wiesławy Różyckiej-Stasiak, Michała Grudy. Książkę wydało Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie oraz Uniwersytet Łódzki.
  • Nagrodę w kategorii Najlepsza Książka o Ziemi Łódzkiej Jury przyznało publikacji: „Rezerwaty przyrody w województwie łódzkim : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość : monografia” pod redakcją Józefa K. Kurowskiego i Pauliny Grzelak. Książkę wydało Wydawnictwo Klubu Przyrodników w Świebodzinie oraz Towarzystwo Ochrony Krajobrazu w Łodzi.
  • Jury nie przyznało nagrody w kategorii Najlepsze wydawnictwo albumowe o Łodzi.
  • Nagrodę w kategorii Najlepsze Wydawnictwo Albumowe o Ziemi Łódzkiej Jury przyznało publikacji „Czechy na fotografii dawniej i dziś” pod redakcją Jarosława Stulczewskiego ; zespół redakcyjny Urszula Sakiewa, Włodzimierz Ignaczak. Album wydało Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli na zlecenie Koła Gospodyń Wiejskich w Czechach oraz Pro-Art w Sieradzu.

Jury dokonało powyższego wyboru spośród 32 tytułów nominowanych do Nagrody. W kategorii Najlepsza Książka o Łodzi nominowano 10 publikacji, w kategorii Najlepsze Wydawnictwo Albumowe o Łodzi 2 publikacje, w kategorii Najlepsza Książka o Ziemi Łódzkiej 15 publikacji, w kategorii Najlepsze Wydawnictwo Albumowe o Ziemi Łódzkiej 5 publikacji.

Ogółem do Nagrody kwalifikowały się 94 tytuły książek wydanych w roku 2020, które dostępne są w zbiorach WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi.

Nagroda Superekslibris

  • W kategorii za całokształt dotychczasowych publikacji o Łodzi Nagrodę przyznano:

Tadeuszowi Bogaleckiemu – doktorowi nauk humanistycznych, historykowi wojskowości i Polski XX wieku, autorowi publikacji m. in. obejmujących swą tematyką tradycje legionowe na terenie województwa łódzkiego, wyzwolenie regionu łódzkiego w 1918 roku, działania Armii „Łódź” w 1939 r. Pomysłodawcy programów wychowania patriotyczno-obronnego opartych na tradycjach walk o niepodległość Polski w XIX i XX wieku na terenie Łodzi i okolic.

Instytutowi Pamięci Narodowej. Oddział Łódzki – za całokształt dotychczasowych osiągnięć w zakresie publikacji o Łodzi i Ziemi Łódzkiej, z uwzględnieniem m. in. tematyki związanej z dążeniami wolnościowymi Polaków w XX w., okresem II wojny światowej, dziejami Konspiracyjnego Wojska Polskiego, opozycją i oporem społecznym do 1989 r.

  • W kategorii za całokształt dotychczasowych osiągnięć w zakresie publikacji o Ziemi Łódzkiej Nagrodę przyznano:

Rocznikom Łowickim – czasopismu wydawanemu przez Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk od 2003 r., którego celem jest popularyzowanie wiedzy o historii i współczesności Łowicza oraz Ziemi Łowickiej.

Wręczenie Nagród Laureatom 29. edycji Nagrody Złoty Ekslibris oraz 12. edycji Nagrody Superekslibris będzie połączone z wręczeniem Nagród zeszłorocznym Laureatom 28. edycji Nagrody Złoty Ekslibris oraz 11. edycji Nagrody Superekslibris. Uroczystość wręczenia Nagród odbędzie się online 24 maja 2021 r.

Nagrody objęte są Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.

Patronat medialny nad Nagrodami objęło Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
084
Noc Literatury w Muzeum Miasta Łodzi (foto)
XIII Festiwal Puls Literatury w Łodzi – dzień 1 (foto)
IMG_0071
Spotkanie z Krystyną Rodowską (foto)

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*