Historie łódzkości, czyli trzy scenki o mieście

afisz_dla_kilku_wydarzenW piątek, 20 czerwca o godz. 19 w ramach Małej Literackiej w Teatrz Nowym im. Kazimierza Dejmka rozpocznie się spotkanie Historie łódzkości, czyli trzy scenki o mieście. W programie czytanie performatywne sztuk Michała Lachmana, Mateusza Sidora i Macieja Świerkockiego.

Teksty powstały podczas warsztatów dramaturgicznych, odbywających się od początku 2013 roku w Teatrze Nowym. Ramą tematyczną dla piszących stała się Łódź. Uczestnicy podjęli próbę opisania specyfiki, „łódzkości”, miasta. Przywołali historyczne postacie, bądź nadali wydarzeniom łódzkie znaki szczególne. Przywołali je jednak nie dla samych siebie, ale by wydrążyć i ukazać specyfikę i genius loci Łodzi. Powstały trzy teksty dramatyczne, które opowiadają historie od okresu przedwojennego do współczesności. Hubris to fikcyjna rozmowa prezesa starszeństwa Żydów w Litzmannstadt Ghetto Rumkowskiego z Hansem Biebowem, naczelnikiem getta,  Wariacja germańska opowiada losy łodzian w zwarciu kultur, a także nazizmu i komunizmu, Kiszona kapusta to satyra o zderzeniu praw rynku z zapomnianymi przez zmiany ustrojowe, ale zaradnymi mieszkańcami jednej z kamienic.

Michał Lachman pracuje w Zakładzie Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się historią i teorią współczesnego teatru i dramatu brytyjskiego. Jest autorem książki Brzytwą po oczach. Młodzi doświadczeni w angielskim i irlandzkim dramacie lat dziewięćdziesiątych (Kraków 2007). Zredagował antologię współczesnego dramatu irlandzkiego: Polityka, historia, tożsamość (Kraków 2009) oraz zbiór utworów Franka McGuinnessa Wspomnijcie synów Ulsteru i inne sztuki (Warszawa 2012). Przełożył m.in. Analizę piękna Williama Hogartha (Gdańsk 2008) i Korzenie teatru Eli Rozika (Warszawa 2011). Tłumaczył też dramaty Billy’ego Roche’a, Christiny Reid i Franka McGuinnessa. Współpracuje z „Dialogiem”, „Didaskaliami” i serwisem teatralny.pl oraz „Literaturą na Świecie”. Prowadzi stronę „Łódź w Kulturze”, na której publikuje swoje recenzje teatralne.

Mateusz Sidor – absolwent polonistyki na UŁ. Publikował artykuły o tematyce łódzkiej w „Kronice miasta Łodzi” i teksty historyczne w kwartalniku „Karta”. W miesięczniku „Dialog” znalazł się jego dramat Stefek partyzant. Otrzymywał nagrody i wyróżnienia w konkursie dramaturgicznym „My na przełomie  wieków”. Obecnie dyrektor Ośrodka Kultury Górna w Łodzi.

Maciej Świerkocki – pisarz, scenarzysta, krytyk literacki, tłumacz literatury anglojęzycznej, w latach 1987-2011 wykładowca na Wydziale Filologicznym UŁ. Autor czterech powieści (m.in. Ziemia obiecana raz jeszcze, 1993), książek krytycznoliterackich (m.in. Echa postmodernizmu, 2010), scenariuszy filmowych (m.in. Tam i powrotem, 2001, Sekcja 998, 2006) i blisko 60 przekładów książkowych z języka angielskiego (m.in. dzieł H. Millera, J. Kerouaca, C. McCarthy’ego, J. Bartha, A. Carter, J. Updike’a, J. Irvinga, M. Fabera, P. Smith, R. Gravesa i R. Hughesa). Współpracownik „Odry”, „Literatury na świecie” i wielu innych czasopism literackich. Pomysłodawca i współredaktor (z J. Jarniewiczem) serii Twarze kontrkultury (Wyd. Officyna). Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Polskiej Akademii Filmowej, członek honorowy Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Pierwszy Polak zasiadający w jury prestiżowego międzynarodowego konkursu literackiego Dublin IMPAC International Literary Award 2014.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *