Liryka i polityka w Domu Literatury (foto)

W czwartek, 17 października w Domu Literatury zorganizowani spotrkanie z Konradem W. Tatarowskim i Renatą Nolbrzak, autorami książki „Liryka i polityka. Jacek Bierezin, Zbigniew Dominiak, Zdzisław Jaskuła, Witold Sułkowski – o twórczości poetów podziemnego pisma „PULS”.

O książce:
Książka jest rodzajem monografii jednego, dość spójnego środowiska literackiego. Tworzą je czterej autorzy, połączeni pewnym podobieństwem życiorysów, miejscem zamieszkania, a także okolicznościami społeczno-politycznymi, w których przyszło im pisać. Najstarszy z nich, Witold Sułkowski, urodził się w 1943 roku; najmłodszy, Zdzisław Jaskuła – w 1951 r. Pierwszy z nich w Warszawie, ale zaraz po wojnie znalazł się w Łodzi, drugi – w Łasku, lecz (od rozpoczęcia studiów polonistycznych na Uniwersytecie Łódzkim) też był związany z Łodzią do końca życia. Jacek Bierezin i Zbigniew Dominiak byli łodzianami, razem rozpoczynali studia na UŁ w 1967 roku, a zatem kilka miesięcy przed wydarzeniami 1968 r., które wstrząsnęły ówczesnym życiem akademickim i artystycznym, a wraz z nimi podstawami gomułkowskiej „małej stabilizacji”. Autorzy opracowania świetnie pokazują, w jaki sposób poezja wspomnianych autorów stawała się artystyczną konsekwencją sprzeciwu, a zarazem odpowiedzią młodej generacji twórców na ówczesną sytuację polityczno-społeczną; w jaki sposób świadczyła o wyborze etycznym – o imperatywie mówienia prawdy, demaskowania kłamstw komunistycznej nowomowy.
(ze strony wydawcy)

Konrad W. Tatarowski – dziennikarz, badacz i wykładowca akademicki. Ostatnio wydał książkę „Niezależna literatura i dziennikarstwo przed 1989 rokiem. Idee, ludzie, spory…” (2016). Do października 2018 roku profesor w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ. W czasach PRL-u działacz opozycyjny, w latach 1984-1994 dziennikarz Rozgłośni Polskiej RWE w Monachium. Mieszka w Łodzi.

Renata Nolbrzak – doktor nauk humanistycznych, dyrektor Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie, prezes stowarzyszenia Pamięć – Tożsamość – Rozwój. Autorka publikacji naukowych i dziennikarskich, między innymi w „Kalejdoskopie”, „Tyglu Kultury” i „Wiadomościach Literackich”. Mieszka w Parzęczewie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *