Laureaci Prime Time i Prime Stage 2021

W piątek 4 marca w Akademickim Centrum Designu w Łodzi odbył się wernisaż wystawy Prime Time | Prime Stage 2021 połączony z uroczystym wręczeniem nagród laureatom obu konkursów.

Wystawa prezentuje 30 najlepszych dyplomów magisterskich i 15 licencjackich minionego roku akademickiego z Wydziału Sztuk Pięknych oraz Wydziału Sztuk Projektowych.

Laureaci PRIME TIME 2021

Laureatką I miejsca została Eliza Gawrjołek za pracę pt. „Inwentaryzacja strat. Fotograficzny projekt otwarty”, zrealizowaną pod kierunkiem dr hab. Dominiki Sadowskiej oraz za pracę „Nowe konsolacje. Videonotatki z doświadczenia straty” zrealizowaną w Pracowni Multimediów pod kierunkiem dra hab. Łukasza Ogórka, prof. uczelni.

II miejsce zajęła Veranika Zakharchuk za pracę „Cichy protest – relacja obrazu, obiektu i przestrzeni” zrealizowaną w Pracowni Działań Konceptualnych pod kierunkiem dra hab. Artura Chrzanowskiego, prof. uczelni; za pracę „Atlas wspomnień. Cykl choreograficznych działań dokamerowych. O życiu i emocjach w okresie protestów” zrealizowaną w Pracowni Multimediów pod kierunkiem dra hab. Łukasza Ogórka, prof. uczelni oraz za „Portfolio dyplomowe” zrealizowane w Pracowni Działań Konceptualnych pod kierunkiem dra hab. Artura Chrzanowskiego, prof. uczelni.

III miejsce zajęła Izabela Kędzior za pracę „Luksus jutra – kolekcja form użytkowych” zrealizowaną w Pracowni Projektowania Form Złotniczych pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Bossa; pracę „Luksus jutra – kolekcja biżuterii” zrealizowaną w Pracowni Biżuterii pod kierunkiem dra hab. Sergiusza Kuchczyńskiego oraz za prace fotograficzne zrealizowane w Pracowni Dokumentu Fotograficznego pod kierunkiem dra hab. Macieja Rawluka, prof. uczelni.

Wyróżnienia otrzymały:

Weronika Surdacka za pracę „Razem, choć osobno. Kolekcja ubiorów” zrealizowaną w Pracowni Projektowania Ubioru II pod kierunkiem dra Michała Szulca; za pracę „Razem, choć osobno. Kolekcja obuwia” zrealizowaną w Pracowni Projektowania Obuwia i Akcesoriów pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Wróblewskiej, prof. uczelni oraz prace rysunkowe z Pracowni Rysunku Realistycznego zrealizowane pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Grendy.

Dorota Chełmińska-Michnikowska za pracę „Widoki. Cykl obrazów” zrealizowaną w Pracowni Praktyki i Teorii Koloru pod kierunkiem dra Przemysława Wachowskiego oraz za pracę „Doppelganger. Lalki i scenografia do filmu animowanego” zrealizowaną w Pracowni Animacji Lalkowej pod kierunkiem prof. dra hab. Krzysztofa Rynkiewicza.

Aleksandra Sarna za pracę „NEFTIES – Instalacja multimedialna” zrealizowaną w Pracowni Multimediów pod kierunkiem dra hab. Łukasza Ogórka, prof. uczelni oraz za pracę „Fantomowa obecność – percepcje przestrzenne w wirtualnej rzeczywistości” w Pracowni Intermediów pod kierunkiem dr Małgorzaty Górskiej-Ogórek.

Natalia Konca za pracę „Dziewczyńskość” – projekt zaangażowanej oprawy okiennej. Tkaniny zrealizowane w różnych technikach”, zrealizowaną w Pracowni Tkaniny Dekoracyjnej pod kierunkiem dr Dominiki Krogulskiej-Czekalskiej; za pracę „Dziewczyńskość” – projekty i realizacje przemysłowe oraz unikatowe” zrealizowaną w Pracowni Obiektu do Wnętrza, Dywanu i Gobelinu pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Rudzkiej-Habisiak oraz za prace w technice sitodruku z Pracowni Sitodruku, zrealizowane pod kierunkiem dr hab. Agaty Stępień, prof. uczelni.

Nagrodę specjalną ufundowaną przez Fundację LodzArte otrzymała Dorota Chełmińska-Michnikowska, za pracę „Widoki. Cykl obrazów” zrealizowaną w Pracowni Praktyki i Teorii Koloru pod kierunkiem dra Przemysława Wachowskiego; pracę „Doppelganger. Lalki i scenografia do filmu animowanego” zrealizowaną w Pracowni Animacji Lalkowej pod kierunkiem prof. dra hab. Krzysztofa Rynkiewicza.

Nagrodę ufundowaną przez mecenasa prywatnego – panią Annę Mikołajczyk otrzymała Rita Zielińska, za pracę „Where does human sexuality come from?” zrealizowaną w Pracowni Animowanych Struktur Wizualnych pod kierunkiem dra Dariusza Ludwisiaka oraz za pracę „Jestem zbyt szczęśliwa? Autoportrety” zrealizowaną w Pracowni Interdyscyplinarnych Projektów i Działań Rysunkowych w pracowni dra hab. Andrzeja Michalika, prof. uczelni.

Laureaci PRIME STAGE 2021

Laureatką I miejsca została Weronika Wojnarowicz za pracę „Korek jako materiał dla projektowania wzornictwa przemysłowego”, zrealizowaną w Pracowni Modelowania Procesów Użytkowych pod kierunkiem dra Rafała Dobruchowskiego.

II miejsce zajął Jakub Stępień za pracę „Merboys. Performatywna reinterpretacja zdarzeń. Praca video” zrealizowaną w Pracowni Multimediów pod kierunkiem dra hab. Łukasza Ogórka, prof. uczelni oraz za pracę „Merboys. Komponowanie własnych mitologii. Cykl fotografii stanowiących instalację przestrzenną” zrealizowaną w Pracowni Obrazowania Fotograficznego pod kierunkiem prof. dra hab. Marka Domańskiego.

III miejsce zajęła Justyna Kołakowska za pracę „«Ożywienie» struktury żakardowej. Animacja całoroczna bazująca na wygenerowanych symulacjach struktur uzupełniona o realizacje żakardowe wybranych klatek filmu” zrealizowaną w Pracowni Tkaniny Dekoracyjnej pod kierunkiem dr Dominiki Krogulskiej-Czekalskiej oraz za prace malarskie zrealizowane w Pracowni Formy Malarskiej pod kierunkiem dra Jakuba Łącznego.

Wyróżnienia otrzymali:

Martyna Konieczny za pracę „Kolekcja ubiorów unikatowych” zrealizowaną w Pracowni Projektowania Ubioru I pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Samborska oraz prace malarskie zrealizowane w Pracowni Semantyki Obrazu pod kierunkiem dra hab. Zbigniew Nowicki, prof. uczelni.

Wojciech Bibel za pracę „Witryna” – instalacja wideo zrealizowaną w Pracowni Obrazowania Fotograficznego pod kierunkiem prof. dra hab. Marka Domańskiego, oraz za pracę „Priv. Przestrzeń publiczna/przestrzeń prywatna” zrealizowaną w Pracowni Działań Fotograficznych pod kierunkiem dr hab. Dominiki Sadowskiej.

Paweł Wojda za pracę „Problem autentyczności inspiracją do stworzenia kolekcji ubiorów” w Pracowni Projektowania Ubioru II, pod kierunkiem dra Michała Szulca oraz za prace malarskie z Pracowni Imperatywu Malarskiego zrealizowane pod kierunkiem prof. dra hab. Wojciecha Ledera.

Wystawy można oglądać do 25 marca 2022 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *