Zloty_EkslibrisZnamy już laureatów 26. edycji Nagrody Złoty Ekslibris i 9. edycji Nagrody Superekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jury pod przewodnictwem Barbary Czajki, dyrektora Biblioteki przyznało trzy Nagrody Złoty Ekslibris i dwie Nagrody Superekslibris.

W kategorii: Najlepsza książka o Łodzi laureatem została publikacja Janusza Zagrodzkiego Artyści niepokorni – sztuka nowoczesna XX wieku w przemysłowej Łodzi. To pierwszy tom monografii omawiający twórczość artystów I połowy XX w. związanych z Łodzią lub w niej tworzących, w tym: Samuela Hirszenberga, Wincentego Braunera, Henryka Barcińskiego, Jankiela Adlera, Konstantego Mackiewicza, Karola Hillera, Władysława Strzemińskiego, Katarzyny Kobro, Stefana Wegnera, Bolesława Hochlingera, Samuela Szczekacza i innych. Książkę wydało: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera oraz Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT.

W kategorii: Najlepsza książka o Ziemi Łódzkiej jury doceniło ponad 900-stronicową Monografię Piotrkowa Trybunalskiego Michała Rawity-Witanowskiego (1859-1943), której rękopis odnaleziono w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim w 1990 r. Autor opisał dzieje miasta do listopada roku 1918. Nagroda Złoty Ekslibris przypadła Piotrowi Głowackiemu, pracownikowiArchiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, który rękopis odczytał i przygotował do druku.

W kategorii: Najlepsze wydawnictwo albumowe o Ziemi Łódzkiej nagrodzone zostało Kutno – miejsca i ludzie. Obrazy zachowane w pamięci mieszkańców. Publikacja przygotowana przez trzyosobowy zespół członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej (Karola Koszadę, Bożenę Gajewską, Elżbietę Świątkowską) zawiera kilkaset fotografii uzyskanych przede wszystkim od mieszkańców miasta, a obrazujących życie codzienne, budynki, wydarzenia, a wszystko to zamknięte cezurą XX wieku. Wydawcą jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

Jury nie przyznało Nagrody w kategorii „Najlepsze wydawnictwo albumowe o Łodzi”.

Ogółem do Nagrody kwalifikowało się 101 tytułów książek wydanych w roku 2017 i dostępnych w zbiorach WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego.

Nagrodę Superekslibrisza całokształt dotychczasowych dokonań w zakresie publikacji o Łodzi jury przyznało Krzysztofowi R. Kowalczyńskiemu, autorowi takich książek i albumów jak:Łódź przełomu wieków XIX/XX (2008), Łódź 1914 – kronika oblężonego miasta (2010), Łódź 1915-1918.Czas głodu i nadziei (2014), Łódź, której nie ma (2015), Łódź 1905.Kulisy rewolucji (2017), wydanych przez „Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński”. Wszystkie z nich były nominowane do Nagrody Złoty Ekslibris, a dwóm tę Nagrodę przyznano:Łódź 1914 – kronika oblężonego miasta; Łódź, której nie ma.

Nagrodę Superekslibris za całokształt dotychczasowych dokonań w zakresie publikacji o Ziemi Łódzkiej jury przyznało Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, które opracowało i wydało wiele publikacji, w tym m. in. 21 roczników Kutnowskich Zeszytów Regionalnych, Czołowi lekkoatleciśrodkowej Polski (2015), Zarys historii Żydów ziemi kutnowskiej (2016), Kutno – miejsca i ludzie. Obrazy zachowane w pamięci mieszkańców (2017).

Uroczystość wręczenia Nagród odbędzie się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 16 maja 2018 r. o godz. 12.00.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
JD2
Jacek Dehnel w Owocach i Warzywach
Zgłoszenia do Nagrody Złoty Ekslibris
IMG_9820
Kawiarnia Literacka: Warkoczami (foto)

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*