Fundacja im. Stanisława Liszewskiego zaprasza wszystkich uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich w Łodzi do udziału w konkursie Moja fotogeniczna Łódź popularyzującym wiedzę historyczno-geograficzną o naszym mieście.

Pierwsza edycja wydarzenia zatytułowana „Tajemnice zielonej Łodzi” związana jest z postacią Stefana Rogowicza nazywanego „twórcą łódzkich parków” i ma na celu odkrywanie i upowszechnianie interesujących zakątków i zabytków łódzkiej zieleni: parków, ogrodów, terenów leśnych, ale także tych  niezaprojektowanych lub dzikich przestrzeni, które mają swoją historię. Preselekcja uczestników odbędzie się na podstawie przesłanych przez kandydatów mini fotoreportaży złożonych z trzech zdjęć i ich krótkiego tematycznego opisu –  historii miejsc lub zdarzeń zamieszczonych na fotografiach.

Nadesłane prace oceniać będzie znakomite jury złożone z przedstawicieli instytucji partnerskich, które przyjęły zaproszenie Fundacji im. Stanisława Liszewskiego do współpracy przy organizacji Konkursu. Jurorami będą: prof. UŁ, dr hab. Bogdan Włodarczyk, dr Marzena Makowska-Iskierka (Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji), Cezary Pawlak (Muzeum Miasta Łodzi), dr Beata Lisowska (Centrum Kultury UŁ), Maciej Riemer (Urząd Miasta Łodzi, Departament Ekologii i Klimatu), Marek Lawin (Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi) oraz Szymon Iwanowski (Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani). Konkurs został objęty honorowym patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty. Wszystkie potrzebne do zgłoszenia informacje zostały umieszczone na stronie konkursu: www.mojafotogenicznalodz.com, na zgłoszenia czekamy do dnia 17 września 2021 r. pod adresem: mojafotogenicznalodz@gmail.com 

Nagrody konkursu

Każdy uczestnik II etapu Konkursu będzie miał możliwość w październiku 2021 wzięcia udziału w warsztatach fotograficznych prowadzonych przez profesjonalnych fotografików oraz w tematycznych zajęciach edukacyjnych przygotowujących do finałowego testu wiedzy. Warsztaty odbędą  się w budynkach i plenerach  przy Centrum Kultury Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. Skłodowskiej-Curie 11) oraz Muzeum Miasta Łodzi (Łódź, ul. Ogrodowa 15). Wszyscy finaliści Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a ich szkoły – listy gratulacyjne!

Wszyscy laureaci Konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe! Prace (fotografie) laureatów Konkursu (za ich zgodą) będą zaprezentowane na specjalnie zorganizowanej wystawie w Muzeum Miasta Łodzi, w Galerii Centrum Kultury UŁ oraz w Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK, a także zamieszczone na stronie internetowej Konkursu: www.mojafotogenicznalodz.com.

Jury konkursu

Honorowa Przewodnicząca Jury – Anna Liszewska, pianistka, kameralistka, prof. Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi,  Prezes Zarządu Fundacji im. Stanisława Liszewskiego, członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, inicjatorka konkursu Moja fotogeniczna Łódź.

Bogdan Włodarczyk – dr hab. nauk o Ziemi w zakresie geografii, prof. UŁ, Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Dyrektor Instytutu Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji, w latach 2011–2016 redaktor naczelny serii monograficznej „Warsztaty z Geografii Turyzmu”; od 2013 przewodniczący Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Turystyce; od 2014 członek Zespołu Ekspertów ds. Badań Nauk. przy Ministerstwie Sportu i Turystyki; od 2014 członek Kapituły Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny przy Polskiej Organizacji Turystycznej; od 2010 członek Komitetu Wdrożeniowego „Programu rozwoju turystyki w woj. łódzkim” przy Marszałku Województwa Łódzkiego; w latach 2012– 2020 członek Zarządu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego, od 2012 przewodniczący Komisji Geografii Turyzmu przy Polskim Towarzystwie Geograficznym, od 2013 r. członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, autor ponad 100 publikacji naukowych.

Cezary Pawlak, historyk, kustosz Muzeum Miasta Łodzi, nauczyciel historii Szkół Bernardyńskich w Łodzi. Koordynator projektów wystawienniczych, historycznych i edukacyjnych, m.in.: „Powrót do ziemi obiecanej. Sentymentalna podróż rodziny Poznańskich”, „Jan Karski powrót bohatera”, ”Zakład Urbanowskich. Rodzina Dzieło Twórcy”. Zaangażowany w działalność społeczną na rzecz ochrony wartości historyczno-zabytkowych, szczególnie dotyczącą łódzkiego wielowyznaniowego Cmentarza Starego (prezes Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem przy ulicy Ogrodowej w Łodzi). Od 2019 r. jest także członkiem Rady Fundacji im. Stanisława Liszewskiego.

Marzena Makowska-Iskierka – doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii,  adiunkt w Instytucie Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych  Uniwersytetu Łódzkiego, członek Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Turystyce  redaktor monografii naukowej UŁ „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, sekretarz naukowy konferencji „Seminarium terenowe: Warsztaty z geografii turyzmu” opiekun naukowy w projekcie Uniwersytetu Łódzkiego „Zdolny uczeń – świetny student” , autorka 30 publikacji naukowych.

Maciej Riemer – Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu w Urzędzie Miasta Łodzi.

Szymon Iwanowski, członek zarządu Stowarzyszenia Społecznie Zaangażowani, inicjator i koordynator grupy Społecznych Opiekunów Drzew w Łodzi. Organizator działań społecznych, kulturalnych i ekologicznych. Współtworzy społeczny dom kultury Miejsce Spotkań na Starym Polesiu w Łodzi. 

Beata Lisowska, doktor nauk humanistycznych, absolwentka kulturoznawstwa (filmoznawstwa) oraz etnologii na Uniwersytecie Łódzkim, z doświadczeniem zawodowym jako koordynator projektów edukacyjnych w kształceniu osób dorosłych oraz w projektach łączących pokolenia, prowadzi zajęcia filmoznawcze i kulturoznawcze dla słuchaczy Uniwersytetów III Wieku. Od kilkunastu lat wykładowca akademicki (w latach 2011-18 adiunkt w Zakładzie Kultury Wizualnej Instytutu Nauk o Kulturze UMCS w Lublinie). Od 2020 roku koordynuje wydarzenia artystyczne i kulturalne w Centrum Kultury Uniwersytetu Łódzkiego.

Marek Lawin,  magister geografii turyzmu na Wydziale Geografii Uniwersytetu Łódzkiego. Geograf i fotograf. Dyrektor Centrum Fotografii Krajoznawczej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. W. Dońca w Łodzi. Były wieloletni wykładowca i pracownik akademicki, właściciel wydawnictwa kartograficznego Geograph i dyrektor biura Zarządu w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Redaktor wydawnictw promocyjnych i branżowych. Autor lub współautor podręczników i ćwiczeń dydaktycznych z zakresu turystyki oraz wielu artykułów naukowych. Autor map turystycznych z Łodzi i regionu łódzkiego. Współautor autorskiego przewodnika multimedialnego regionu łódzkiego.

 

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
KADR_8a
Komiks o budowie kanalizacji w Łodzi (wideo)
Fotofestiwal już za 3 tygodnie
010a
Performance Johna Morana w Muzeum Książki Artystycznej (foto)

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*