W sobotę 24 kwietnia zakończyły się w Łodzi 3-dniowe obrady jury II Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Kameralnej im. Wiłkomirskich dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia (22-24 kwietnia 2021 roku). W konkursie zorganizowanym przez Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz Fundację im. Stanisława Liszewskiego wzięły udział 62 zespoły kameralne z całej Polski podzielone na cztery grupy wiekowe.

Jury obradowało w systemie hybrydowym, uczestnicy byli oceniani na podstawie nadesłanych nagrań. Wszyscy zostali zauważeni i uhonorowani nagrodami lub wyróżnieniami – tak zadecydowali jurorzy w uznaniu talentów młodych kameralistów, a także pasji i zaangażowania włożonych w przygotowanie programu i materiałów wideo w trudnych pandemicznych czasach. W najstarszej grupie wiekowej (dla uczniów trzech ostatnich klas szkół muzycznych II stopnia) najlepsze zespoły uhonorowano nagrodami pieniężnymi (Grand Prix to 1100 zł dla każdego członka zespołu), w trzech młodszych grupach wiekowych najwyżej ocenionym zespołom przyznano nagrody rzeczowe, wszystkie wyróżnione zespoły otrzymały dyplomy. Nagrody sfinansowano ze środków Fundacji PZU – partnera konkursu.

W jury zasiadali: prof. Bogusław Pikała (AM Łódź) – przewodniczący, prof. Anna Prabucka-Firlej (AM Gdańsk), prof. Katarzyna Jankowska-Borzykowska (UMFC Warszawa), prof. Jadwiga Kotnowska (AM Bydgoszcz), dr hab. Karina Gidaszewska (AM Poznań, AM Łódź), dr hab. Michał Drewnowski (AM Łódź), prof. AM dr hab. Hanna Holeksa (AM Łódź, Fundacja im. S. Liszewskiego).

W najmłodszej grupie dwa duety zdobyły pierwszą nagrodę ex aequo: Rozalia Mielczarek i Hanna Wójcik oraz Anna Waśko i Pola Fijałka. W drugiej grupie najwyższa nagroda trafiła do zespołu Małgorzaty Błazik i Barbary Jankowskiej, w trzeciej grupie przyznano Grand Prix Irenie Kiełbasińskiej i Mateuszowi Rogowskiemu, wśród najstarszych uczestników zwyciężył kwartet smyczkowy w składzie: Paulina Tomczuk, Julia Charmuszko, Oliwia Stawicka, Konstancja Śmietańska (Grand Prix w czwartej kategorii).

Prof. Bogusław Pikała, przewodniczący jury: – Wszystkie zespoły, które zgłosiły się na konkurs, reprezentowały bardzo wysoki poziom, a niektóre występy były produkcjami na poziomie co najmniej akademickim. Słuchaliśmy prawdziwych artystów. To były kreacje! Z tego płynie i satysfakcja, i ogromne zadowolenie, że kameralistyka polska świetnie rokuje na przyszłość – że ta dziedzina wspólnego muzykowania będzie się rozwijać. Mamy nadzieję, że przyczyni się do tego Konkurs im. Wiłkomirskich organizowany w łódzkiej Akademii – w kolebce polskiej kameralistyki.

Dr hab. Michał Drewnowski, juror, Kierownik Instytutu Muzyki Kameralnej Akademii Muzycznej w Łodzi: – Jestem zwolennikiem wprowadzania muzyki kameralnej na jak najwcześniejszym etapie edukacji. Kameralistyka jest niezwykle ważna i bardzo rozwijająca dla dzieci. Rozwija umiejętność słuchania siebie nawzajem, przebywania ze sobą, prowadzenia prób. To bardzo piękne doświadczenie widzieć, że w tak młodym wieku (nawet 7 – 8 lat) dzieci potrafią grać bardzo dojrzale: nastawiają się na uważne słuchanie, nawet „oddychają razem”. Słychać w tym talent, pracę, wspólne próby, a co najważniejsze – pasję i przyjemność ze wspólnego grania. Tego nie da się wyuczyć. 

Prof. AM dr hab. Anna Liszewska, Prezes Fundacji im. S. Liszewskiego: – Pierwsza edycja konkursu została zorganizowana w 2019 roku z inicjatywy prof. Hanny Holeksy, bardzo spontanicznie, a mimo to w krótkim czasie zgłosiły się aż 63 zespoły z całej Polski. Świadczyło to o ogromnym zapotrzebowaniu na konkurs kameralny dla uczniów szkół muzycznych, dlatego podjęto decyzję, że będzie on odbywać się co dwa lata. W tym roku, pomimo obostrzeń pandemicznych i związanych z nimi trudności w organizowaniu prób w szkołach, zainteresowanie konkursem nie było mniejsze. Wynika z tego, że nasza inicjatywa, zwłaszcza w tym trudnym czasie, stanowi wielką motywację do pracy dla dzieci, ale też okazję do spotkań i kontaktów społecznych. Przyznane laury są nagrodami nie tylko za wykonanie muzyki, ale również za mobilizację i zaangażowanie w występy. To na pewno przyniesie uczestnikom wiele korzyści, na przykład związanych z doświadczeniem nagrywania muzyki i pracy z kamerą, które wymagają wyzwalania emocji bez udziału publiczności, bez tej koncertowej adrenaliny niezbędnej do wykonania utworu.

We wszystkich grupach wiekowych przyznano także dodatkowe nagrody za wykonanie utworu polskiego. Wśród nagrodzonych interpretacji znalazły się utwory Tomasza Michalaka, Emila Młynarskiego, Michała Spisaka, Romualda Twardowskiego, Jana Wachowskiego i Kazimierza Wiłkomirskiego. W ramach nagród specjalnych pojawiły się zaproszenia dla dwóch duetów do występu w ramach cyklu „Soboty kameralne” w łódzkiej Akademii w sezonie 2021/2022.

Zespoły, które wzięły udział w tegorocznej edycji konkursu, reprezentowały szkoły muzyczne z następujących miast: Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Bytom, Częstochowa, Gdańsk, Katowice, Kielce, Końskie, Koszalin, Kraków, Kraśnik, Limanowa, Łódź, Olsztyn, Piotrków Trybunalski, Poznań, Radomsko, Ruda Śląska, Skierniewice, Stalowa Wola, Szczecin, Tarnowo Podgórne, Toruń, Warszawa, Wolsztyn, Wrocław.

Patronami konkursu są członkowie rodziny Wiłkomirskich, którzy już od najmłodszych lat uprawiali kameralistykę w triu założonym przez Alfreda Wiłkomirskiego – ojca muzycznej rodziny. Pierwszy skład zespołu tworzyli: Michał Wiłkomirski (skrzypce), Kazimierz Wiłkomirski (wiolonczela) i Maria Wiłkomirska (fortepian).

Konkurs pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Partner: Fundacja PZU.

 

Ogłoszenie wyników konkursu – nagranie na kanale YouTube Akademii Muzycznej w Łodzi:

/fot mat. pras. Akademia Muzyczna w Łodzi

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
yellow-tour_pl_web
Rock-hity w Filharmonii Łódzkiej
musica-moderna-69-plakat
69. sesja Musica Moderna
12 Tenorów & Diva w Filharmonii Łódzkiej

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*