wystawy_festiwalu_komiksu_w_dzkim_domu_kultury_20141004_1660579315Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi ogłosił konkurs na na krótką formę komiksową. Konkurs jest otwarty dla wszystkich, a tematyka komiksów dowolna. Technika wykonania prac w zakresie: rysunku, malarstwa, grafiki komputerowej i fotografii.

Uczestnik konkursu może przysłać jedną pracę komiksową stanowiącą zamkniętą całość, o maksymalnej objętości ośmiu plansz. Pod pojęciem „uczestnik konkursu” rozumiemy zarówno jedną osobę odpowiadającą za scenariusz i rysunki, jak i duet lub większą grupę twórców. Jeden rysownik/scenarzysta może być członkiem wielu różnych duetów/grup twórców.

Plansze wyłącznie w pionowym formacie A3 (297 x 420 mm) lub A4 (210 x 297 mm), powinny na odwrocie posiadać czytelnie napisany tytuł pracy, numer strony oraz dane autora(ów): imiona, nazwiska oraz funkcje (rysownik, scenarzysta, itp.), dokładny adres, adres e-mail oraz numer telefonu. Plansze powinny być sygnowane nazwiskami autorów wyłącznie na odwrocie. Do oryginalnych plansz, kserokopii bądź wydruków należy dołączyć płytę CD/DVD z pracą w wersji elektronicznej (format plików: tiff lub jpg, CMYK, A4 – 300 DPI).

Przesyłka z pracą musi zawierać czytelnie wypełnioną i podpisaną przez każdego z autorów kartę zgłoszeniową, dostępną na stronie www. komiksfestiwal.com. Prace powinny być zapakowane w podpisaną sztywną teczkę, co umożliwi ich zwrot za pośrednictwem poczty (kserokopie i wydruki nie podlegają zwrotowi). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub nieterminowe zgłoszenia do konkursu.

Prace należy przesłać na adres: Łódzkie Centrum Komiksu, ul. Piotrkowska 28, 90-269 Łódź, z dopiskiem: KOMIKS 2015. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31 sierpnia 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego). Wpisowe z tytułu uczestnictwa w konkursie wynosi 30 zł dla uczestników z Polski i 10 euro dla uczestników z zagranicy. Kwotę należy wpłacić na konto: Stowarzyszenie Twórców „Contur”, ul. Roosevelta 17, 90-056 Łódź, mBank, Nr PL66114020170000490202454189 (SWIFT/BIC: BREX PL PW MUL), a kopię dowodu wpłaty dołączyć do wysyłanej pracy.
 
Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu. Prace dopuszczone do konkursu eksponowane będą na wystawie konkursowej podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier (organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji prac, które zostaną pokazane na wystawie). Wystawa konkursowa po zakończeniu ekspozycji może być prezentowana w innych miastach Polski. Każdy uczestnik konkursu będzie miał zapewniony bezpłatny wstęp na wszystkie imprezy festiwalowe. Ponadto każdy uczestnik, którego praca znajdzie się w festiwalowym katalogu, otrzyma katalog za darmo.

O wynikach konkursu zadecyduje głosowanie jury powołanego przez organizatora festiwalu. Jury, po obejrzeniu wszystkich prac nadesłanych na konkurs, przyzna Grand Prix, trzy nagrody (I, II i III miejsce) oraz trzy wyróżnienia. Zdobywcy Grand Prix, nagród oraz wyróżnień otrzymają gratyfikację finansową: Grand Prix – 6000 zł, I nagroda – 4000 zł, II nagroda – 3000 zł, III nagroda – 2000 zł, trzy wyróżnienia – każde po 1000 zł. Od nagród potrącone zostaną wymagane prawem podatki. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 3 października 2015 roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier. O wynikach obrad jury, laureaci zostaną poinformowani przed festiwalem i zaproszeni do odebrania nagród osobiście (festiwal zwróci laureatom koszty podróży).

Zobacz także:

Gala Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier (foto+wideo)

25. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier – sobota (foto)

Cosplay na Festiwalu Komiksu w Łodzi (foto+wideo)

– Wystawy Festiwalu Komiksu w Domu Literatury (foto)

Wystawy Festiwalu Komiksu w Łódzkim Domu Kultury (foto)

25. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Muzeum Włókiennictwa (foto)

XXIV Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier 2013 – dzień 3 (foto)

XXIV Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier 2013 – dzień 2 (foto)

Cosplay podczas XXIV MFKiG (foto)

XXIV Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier 2013 – dzień 1 (foto)

XXIV MFKiG: Kopernik. Komiks i okolice (foto)

XXIV MFKiG: Paweł Piechnik – Droga samuraja jest prosta (foto)

Krzysztof Ostrowski – Komiksy (foto)

XXIII MFKiG: Śledziu, Sandoval, Azzarello (foto+wideo)

XXIII MFKiG: Gala FInałowa (foto+wideo)

XXIII MFKiG: John McCrea i Dave McKean (foto+wideo)

XXIII MFKiG: 5 października – piątek (foto)

XXIII MFKiG: 4 października – czwartek (foto)

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
Nowe zasoby cyfrowe Muzeum Sztuki w Łodzi
la_grande_retata_-_wielka_szpera_1942_20140207_1606331027
La Grande Retata – Wielka Szpera 1942 (foto)
Zwycięzcy make me! 2021 (foto)

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*