make_me_2011Po raz czwarty Łódź Art Center zaprasza młodych projektantów do udziału w konkursie make me!. Konkurs skierowany jest do młodych projektantów (zarówno indywidualnych, jak i grup projektowych) w wieku od 20 do 30 lat. Nie ma żadnych innych ograniczeń!

Celem organizatorów jest odkryć talenty ze świeżym spojrzeniem na design i dać im możliwość wystawienia prac podczas 5 Międzynarodowego Festiwalu Designu w Łodzi, 20-30 października 2011 r. Termin nadsyłania projektów mija 30 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Organizatorem konkursu jest Łódź Art Center fundacja zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem KRS 0000246599, z Siedzibą przy ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź.
2.    Konkurs nosi nazwę „make me!”.
3.    Udział w Konkursie jest bezpłatny.

II CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja projektów młodego wzornictwa, charakteryzujących się wysokim poziomem artystycznym, jak również ich profesjonalna prezentacja podczas wystawy pokonkursowej.

III UCZESTNICY KONKURSU

Do konkursu mogą przystąpić osoby prawne lub fizyczne, nieformalne grupy projektowe oraz wszelkie inne podmioty, w szczególności studenci i absolwenci kierunków artystycznych. Uczestnicy muszą mieścić się w przedziale wiekowym od 20 do 30 roku życia, co znaczy, że Organizator dopuszcza do udziału w konkursie osoby urodzone pomiędzy 1 stycznia 1981r. a 31 grudnia 1991r. włącznie.

IV. WARUNKU UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
a.    dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia oraz Oświadczenia, których wzory znajdują się na stronie www.lodzdesign.com, w tym złożenie oświadczenia,  o autorstwie projektu i nienaruszaniu praw osób trzecich
b.    dostarczenie pracy konkursowej (modelu), dokumentacji fotograficznej i opisu, zgodnie z wymogami, określonymi w niniejszym Regulaminie;
c.    wyrażenie zgody na przedstawienie projektu na stronie internetowej www.lodzdesign.com oraz na wystawach pokonkursowych.
d.    wyrażenie zgody na nieodpłatne przejście na organizatora autorskich praw majątkowych na zasadach wskazanych  w niniejszym regulaminie

2. Nadesłanie zgłoszenia projektu równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Konkursu.

V. WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ PROJEKT

1.    Do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty z zakresu wzornictwa przemysłowego, architektury i grafiki, w tym również projekty z dziedziny tkanin, mody, szkła, ceramiki z wyjątkiem dzieł unikatowych.
2.    Do Konkursu zgłaszane są nowe lub zasadniczo zmodyfikowane projekty, które powstały w ciągu trzech lat poprzedzających bieżącą edycję konkursu.
3.    Do Konkursu każdy z Uczestników może zgłosić tylko jeden projekt składający się z jednego lub kilku elementów.
4.    Projekt oceniany będzie pod względem estetyki, innowacyjności  i funkcjonalności.

VI. PRZYGOTOWANIE, TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ

1.    Zgłoszenia należy przesyłać pocztą na adres Organizatora konkursu, to znaczy: Łódź Art Center, ul Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź.
2.    Zgłoszenie musi zawierać maksymalnie 15 ilustracji prezentujących projekt, zapisanych jako pliki JPG, nagrane na nośniku (płyta CD/DVD). Pliki należy przygotować w rozdzielczości 72 dpi przy szerokości około 21 cm. Dodatkowo należy załączyć opis projektu zarówno w formie elektronicznej nagranej na płycie jak i wydrukowanej. Opis produktu nie może przekroczyć 2 strony A4, należy w nim uwzględnić dane techniczne, funkcję, przeznaczenie oraz zastosowanie produktu. Uczestnik musi wypełnić wszystkie załączniki regulaminu.

Więcej informacji tutaj.

Zobacz także:

Lodz Design Festival 2010 – relacje foto

 

 

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
re-act-logo_zielone
Konkurs Re-Act Fashion Show 2011
glowneptaszek
7. FashionPhilosophy Fashion Week Poland: PtASZEK
glowne_herzlich
Pokazy OFF OUT OF SCHEDULE – Herzlich Willkommen (foto)

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*