Konkurs literacki „Zostań baśniopisarzem”

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprasza uczniów szkół podstawowych kl. IV-VIII do udziału w konkursie literackim ZOSTAŃ BAŚNIOPISARZEM.

Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie kontynuacji wybranej baśni autorstwa H. Ch. Andersena. Przygotowany literacki sequel musi logicznie nawiązywać do wybranego baśniowego utworu duńskiego pisarza.

Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnej formie literackiej, może zostać napisana prozą lub wierszem. Tekst nie może przekroczyć 2000 znaków. Może zostać napisany odręcznie lub na komputerze. Praca konkursowa musi zostać wykonana w formie papierowej.

Konkurs trwa do 16 maja 2022.

Konkurs organizowany jest na terenie województwa łódzkiego.

Celem konkursu jest popularyzacja twórczości Hansa Christiana Andersena skierowanej do dzieci i młodzieży, rozwijanie kompetencji literackich dzieci i młodzieży, propagowanie czytelnictwa oraz prezentacja umiejętności artystycznych dzieci i propagowanie ich osiągnięć.

Ogłoszenie listy laureatów nastąpi do dnia 1 czerwca 2022 r. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie www.wbp.lodz.pl oraz lodzkieczyta.pl.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie https://www.wbp.lodz.pl/home/277-wybrane-nowoci/3243-konkurs-zosta-baniopisarzem.html

Pytania w sprawie konkursu można kierować do: Katarzyny Sztajnert, Agnieszki Piątkowskiej i Ewy Nowak-Wawrzyniak z Działu Dziecięcego WBP w Łodzi (e-mail: dzieciecy@wbp.lodz.pl , e_wawrzyniak@wbp.lodz.pl  lub tel. 42 663 03 50).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *