jedenDo 9 listopada każdy chętny może przesyłać swoje propozycje krótkich próz w ramach konkursu Jeden dzień z mojego życia – kartka z pamiętnika.

Regulamin konkursu

„Jeden dzień z mojego życia – kartka z pamiętnika”

Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani.

Uczestnik konkursu powinien nadesłać niepublikowany utwór literacki w kategorii:
• proza. Praca nie powinna przekraczać 2 stron formatu A4 (maszynopis lub czytelny rękopis).
• Pracę konkursową należy opatrzyć godłem.
• Godłem należy podpisać również osobną kopertę z danymi osobowymi (imię i nazwisko, wiek, adres, telefon, ewentualnie nazwą szkoły i klasa).
• Koperta powinna być zaklejona.

Termin składania prac:
• Prace należy składać do dnia 9 listopada 2012 r. w Bibliotece Publicznej
im. Jana Machulskiego, plac Kościuszki 12, bądź przesłać pocztą na adres:

Biblioteka Publiczna
im. Jana Machulskiego
plac Kościuszki 12
95-070
z dopiskiem „Konkurs literacki”

• Konkurs jest rozgrywany w dwóch grupach wiekowych
„A” – od 14 do 20 lat
„B” – powyżej 20 lat

Nagrody:
• Konkursowe prace oceni Jury powołane przez Organizatora
• Organizator przewiduje wartościowe nagrody książkowe•

Postanowienia ogólne:
• O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie
• Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs
• Bliższe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr telefonu 42 276-40-18

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
Spotkanie z Martą Madejską
7d63d1b28600c8308f608cc4940981c6
Kawiarnia Literacka: Seryjni Poeci
handke_800px_plakat-www
Mała Literacka Performatywnie: Peter Handke
1 Komentarz
  • 31 października 2012 at 08:35

    Dla porządku : 95-070 Aleksandrów Łódzki

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*