Jacek Gralewski w Galerii Re: Medium

Od 11 kwietnia do 4 maja w Galerii Re:Medium będzie można oglądać wystawę prac Jacka Gralewskiego pt. Przenikanie – rysunki wybrane. Jej kuratorką jest Maja Rozenkowska. Wernisaż – 11 kwietnia godz. 18.

Na wystawę Jacka Galewskiego pt. Przenikanie składają się wybrane rysunki artysty. To właśnie działania w obrębie tej dyscypliny (choć twórca uprawia także grafikę i malarstwo sztalugowe) stanowią reakcję na zjawiska zachodzące w rzeczywistości fizycznej i metafizycznej, na jego odczucia i otaczający świat, dają odpowiedzi na pytania o naturę wszechświata. Rysunek, według artysty, to pierwsza, podstawowa i najbardziej autentyczna forma przekazu plastycznego. Galewski przenosi na papier nagromadzone w pamięci wspomnienia, często zapisane na czarno-białych fotografiach, a także obrazy z dnia codziennego, przetworzone przez receptory mózgu i podległe artystycznemu przeobrażeniu. Ta metafizyczna przemiana powoduje, że otaczające go uniwersum, znajome przedmioty wyglądają na rysunku inaczej, niż je widzimy na co dzień. Galewski przedstawia świat takim, jakim go postrzega i odczuwa. Kreuje własny mikro- i makrokosmos. Cały proces twórczy rozpoczyna się od zarysowania pierwszego śladu, postawienia pierwszej kreski. Ślad to, według Galewskiego, metafora świata rzeczywistego – mikro- i makrokosmosu właśnie. To on jest źródłem inspiracji i decyduje o tym, jak dalej, wokół niego, będzie rozwijał się cały proces twórczy. Obraz jest skonstruowany tak, że plamki – ślady wibrują i wchodzą w symbiozę z kartką papieru, ale dzięki odpowiedniemu układowi tworzą czytelną całość – Maja Rozenkowska/ fragment tekstu do katalogu wystawy

Jacek Galewski – urodzony w 1971 roku w Łodzi. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Studiował na Wydziale Grafiki i Malarstwa. W 1998 roku uzyskał dyplom w Pracowni Technik Wklęsłodrukowych pod kierunkiem prof. Andrzeja Kabały. Aneks w Pracowni Malarstwa prof. Juliusza Narzyńskiego.Od 2003 roku pełni funkcję asystenta a od 2013 roku jest adiunktem w Pracowni Rysunku prof. Zbigniewa Purczyńskiego na Wydziale Grafiki i Malarstwa w macierzystej Uczelni.

W 2012 roku uzyskał stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne na Wydziale Grafiki i Malarstwa w macierzystej Uczelni. Od 2016 roku jest pracownikiem dydaktycznym na nowo powstałym Wydziale Malarstwa i Rysunku. Zajmuje się rysunkiem, grafiką warsztatową i malarstwem sztalugowym. W swoim dorobku artystycznym ma kilka wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju oraz za granicą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *