rozewiczopenDo 1 sierpnia można przesyłać swoje prace na III Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza. Jego organizatorem jest Miejski Dom Kultury w Radomsku.

Konkurs skierowany jest do twórców, którzy czekają na swój debiut. Nagrodą w Konkursie jest wydanie debiutanckiego tomu poezji.

Dzięki wygranej mógł się ukazać tomik Piotra Mosonia Separatum, który zdobył Nagrodę Główną II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Janusza Różewicza, organizowanego przez Miejski Dom Kultury w Radomsku w ramach Różewicz Open Festiwal Radomsko 2010. Natomiast wcześniej ukazał się tom poezji Piotra Kaweckiego Przewodnik dla nieprzygotowanych. Wydawcą książek jest Miejski Dom Kultury w Radomsku.

W jury obecnej edycji Konkursu Poetyckiego im. Janusza Różewicza zasiądą: Bohdan Zadura, Ireneusz Kaczmarczyk oraz Dorota Koman.

Strona poświęcona temu wydarzeniu: www.rozewiczopen.pl.

Organizator: Miejski Dom Kultury w Radomsku
97-500 Radomsko,  ul. Brzeźnicka 5, tel./fax  44/ 683 28 29, 683 24 86, 683 52 55

e- mail: imprezy@mdkradomsko.pl, www.mdkradomsko.pl

I.    Cele konkursu:
– umożliwienie młodym twórcom debiutu poetyckiego
– inspirowanie twórczości poetyckiej
– popularyzacja współczesnej poezji
II.    Warunki:
1.    Konkurs adresowany jest do autorów przed debiutem.
2.    Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu 5 wierszy, które nie były dotychczas publikowane ani nagradzane, w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego.
3.    Utwory muszą być podpisane godłem (pseudonimem). Tym samym godłem należy opatrzyć kopertę, zawierającą dane: imię i nazwisko autora, wiek, telefon, adres         e-mail, krótką informację o autorze.
4.    Prace konkursowe należy nadsyłać do 1 sierpnia 2011 r. na adres: Miejski Dom Kultury, ul. Brzeźnicka 5, 97-500 Radomsko z dopiskiem „Konkurs”.
5.    Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.
6.    Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz do cytowania tych utworów bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.
7.    Prace oceniane będą przez Jury w składzie: Bohdan Zadura (poeta, prozaik, krytyk literacki, redaktor naczelny czasopisma „Twórczość”), Ireneusz Karczmarczyk (poeta, socjolog, nauczyciel akademicki, dziennikarz), Dorota Koman (poetka, autorka radiowych  i telewizyjnych audycji o książkach)
8.    Nagrodą główną jest wydanie tomiku poetyckiego. O doborze utworów, jego objętości, formacie i oprawie plastycznej zadecyduje organizator.
9.    Osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe lub finansowe.
10.    Laureaci zostaną zaproszeni na uroczysty finał konkursu i wręczenie nagród. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu.
11.    O terminie i miejscu uroczystości będziemy informować mailem, a także na stronie www.mdkradomsko.pl, www.rozewiczopen.pl
12.    W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
fabicka
Spotkanie z Joanną Fabicką
ksiazki
Literatura – sierpień 2017
naskrzydlach
VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Na skrzydłach poezji”

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*