II Literacki Konkurs Gombrowiczowski Witoldo 2010

konkursliterackiLOGO004Zapraszamy do udziału w II Literacki Konkurs Gombrowiczowski Witoldo 2010. Konkurs obejmuje prace będące: dowolną formą literacką inspirowaną osobą i twórczością Witolda Gombrowicza.

§ 1

Organizator i czas trwania Konkursu

1. Organizatorem i fundatorem nagród II Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego WITOLDO 2010 (zwanego dalej „Konkursem”) jest Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Konkurs odbywa się pod patronatem naukowym Ostrowieckiego Towarzystwa
Naukowego.
Miejskie Centrum Kultury ul. Siennieńska 54
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel.
Tel. (041)262-48-52
osoba do kontaktu: Kamil Stelmasik
e-mail: piknik.gombrowiczowski@gmail.com
kamil.stelmasik@mck.ostrowiec.pl

zwane dalej „Organizatorem Konkursu”.

2. Konkurs rozpoczyna się 12 MAJA 2010r. i trwać będzie do 6 CZERWCA 2010 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 13 CZERWCA 2010r w trakcie PIKNIKU GOMBROWICZOWSKIEGO

§ 2
Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia i niepełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie i nie tylko, która do 6 CZERWCA 2010 r do godziny 24.00. prześle na adres e- mailowy: piknik.gombrowiczowski@gmail.com utwór literacki swojego autorstwa (dalej zwany „Utworem”) wpisując w temacie e- maila
WITOLDO 2010 „Konkurs Literacki”

Na jeden z podanych tematów:

1.„Jak, na przykład, przedstawia się sprawa naszej męskości?”
2.„Nikogo ja na kluski stare moje, na rzepę może i surową, nie zapraszam, bo w cynowej misie, chude, kiepskie i podobnież wstydliwe…”
3.”Bywa, iż sobą zdumiewam siebie.”

2. Utwory nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Utwory nadesłane na Konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Utworami konkursowymi nie mogą być teksty, które w całości były publikowane w którymkolwiek z mediów.
3. Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków uczestnictwa w Konkursie, spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w § 2 pkt 2 uczestnik Konkursu będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody.

§ 3
Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać do 6 czerwca 2010 r do godziny 24.00. swój Utwór w postaci załącznika elektronicznego w formie dokumentu tekstowego wg załączonej specyfikacji.
2. Objętość utworu nie powinna przekraczać 3 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronie).
3. Nadesłane Utwory nie będą odsyłane do autorów.
4. W Konkursie wezmą udział Utwory napisane w języku polskim.
5. Konkurs jest anonimowy. Utwór nie może być podpisany imieniem i nazwiskiem. Powinien zawierać jedynie godło autora. W treści listu elektronicznego należy zamieścić dane autora i godło (to samo, co w Utworze). Dane autora powinny zawierać: imię, nazwisko, adres, rok urodzenia, telefon kontaktowy, adres e-mail, informację o dotychczasowym dorobku literackim. Dane osobowe będzie znał tylko główny koordynator konkursu, który nie wchodzi w skład komisji sprawdzającej.
6. Nadesłane utwory oceni jury w składzie: prof. Przemysław Czapliński,
Monika Bolach, Aneta Pierścińska- Maruszewska i Maciej Milach
6. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
nagroda I: 1 000 zł
wyróżnienie I: specjalna nagroda książkowa
wyróżnienie II: specjalna nagroda książkowa
Zwycięskie utwory zostaną opublikowane na serwisie Wrzuta.pl
7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za złamanie praw autorskich
przez Uczestników Konkursu. Odpowiedzialność taka spoczywa na Uczestnikach Konkursu.
8.O zakwalifikowaniu do konkursu zainteresowane osoby poinformowane zostaną 8 czerwca 2010 drogą elektroniczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *