igrzyskawolnosciOd 19 do 21 października w Łodzi organizowane będą kolejna Igrzyska Wolności. To interdyscyplinarne wydarzenie, którego zasadniczym celem jest kreowanie twórczej przestrzeni  wymiany myśli pomiędzy ludźmi kultury, biznesu i uczestnikami życia publicznego różnych branż. W tym roku impreza będzie odbywać się w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi oraz w 6. dzielnicy.

Tegoroczny temat przewodni wydarzenia jest poświęcony wpływowi technologii na  społeczeństwo, demokrację i rynek pracy. Przełom technologiczny ostatniej dekady  spowodował rosnącą integrację cyfrowej rzeczywistości i codziennego doświadczenia.  Media społecznościowe zmieniają sposób interakcji z innymi ludźmi, a także znacząco  wpływają na kulturę, politykę i stosunki społeczne. Automatyzacja i komputeryzacja wywarły  wpływ na sposób zdobywania informacji, formy dostępu do kultury, radykalnie zmienia się  sposób pracy. Technologia może zaoferować rozwiązania dla najbardziej palących kwestii  przyszłości: ubóstwa, dostępu do edukacji, kultury, pokonywania barier komunikacyjnych  między narodami – generując jednocześnie nowe wyzwania i zagrożenia.

Fundamenty, na których ustanowiono demokrację typu zachodniego – dominacji klasy  średniej i kontroli elit – są kwestionowane przez erą komunikacji w świecie social media.  Przebija się polaryzacyjna i radykalizm, w świecie, gdzie głos każdego może być tak  samo słyszalny. Zmiany technologiczne utorowały drogę do demokracji masowej, gdzie  odpowiedzialność jest zastąpiona przez populizm, a post-prawda uważana jest za  równą faktom.

Z drugiej strony, technologie na naszych oczach umożliwiają wielki skok cywilizacyjny – są ogromną szansą rozwojową, również dla takich krajów jak Polska. Dlatego też Igrzyska  Wolności 2017 poświęcamy nowym technologiom, zjawisku cyfryzacji i ich wpływowi na  społeczeństwo oraz kulturę. Tematy te są szczególnie bliski Łodzi – miejscu, w którym  dynamicznie rozwijają się firmy wysokich technologii i innowacyjne start-upy. Jednym  z naszych zasadniczych celów tegorocznej edycji jest budowanie odpowiedzialnych postaw  i wagi świadomości społecznej, z jaką wiąże się korzystanie z nowych technologi.

Program
Czwartek, 19.10.2017 | Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, Więckowskiego 15

17:00 
Rejestracja – Gala otwarcia Igrzysk Wolności 2017 / duża sala Prowadzenie gali: Agnieszka Korzeniowska

17:30 
Powitanie
Błażej Lenkowski – prezes zarządu Fundacji Liberté!,
Andrzej Zybertowicz – Doradca Prezydenta RP – odczytanie listu Prezydenta RP Andrzeja Dudy do  organizatorów i uczestników Igrzysk Wolności 2017,
Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi,
Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego,
Detmar Doering – koordynator Fundacji im. Friedricha  Naumanna na Rzecz Wolności w Europie Środkowej  i Krajach Bałtyckich,
Ireneusz Zbiciński – Prorektor Politechniki Łódzkiej,
Krzysztof Dudek – dyrektor Teatru Nowego im.  Kazimierza Dejmka.

18:00 
RE:wolucja/Cyfrowa rzeczywistość – wystąpienie:  Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny „Liberté”

18:20 
Dlaczego społeczeństwo otwarte potrzebuje gospodarki rynkowej? Systemy instytucjonalne a warunki życia  – wystąpienie: Leszek Balcerowicz – przewodniczący Rady  Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR), były wicepremier RP,  były prezes NBP

19:00 
Collaborative Innovation Networks – wystąpienie: Peter Gloor – Center for Collective Intelligence, Massachusetts Institute  for Technology

19:40 
Cyfrowa propaganda jako wyzwanie dla świata mediów –  panel dyskusyjny
· Michał Broniatowski – szef biura POLITICO w Warszawie,
· Kamila Ceran – redaktor naczelna i dyrektor programowa  radia TOK FM,
· Jarosław Kurski – pierwszy zastępca redaktora naczelnego  Gazety Wyborczej,
· Konrad Piasecki – Radio Zet.
Prowadzenie:  Tomasz Kamiński – „Liberté!”

21:00–22:00 / Duża sala
Wewnętrzna emigracja: ratunek czy fałszywa alternatywa? –  spotkanie z Marią Peszek
Prowadzenie: Anna Dudek – „Wysokie Obcasy”

21:00–22:00 / Foyer
Literackie wizje przyszłości – spotkanie autorskie z Jackiem Dukajem
Prowadzenie: Jakub Wiewiórski – dyrektor Festiwalu Człowiek w Zagrożeniu w Muzeum Kinematogra

22:30 / 6. Dzielnica | Piotrkowska 102, Łódź
Koncert: Jazzpospolita

Piątek, 20.10.2017 | Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, Więckowskiego 15

12:30  Otwarcie recepcji

Duża sala
13:00–15:00 Populizm w dobie internetu – panel dyskusyjny
· Detmar Doering – koordynator Fundacji im. Friedricha Naumanna na Rzecz Wolności w Europie Środkowej i Krajach Bałtyckich,
· Giulio Ercolessi – prezes Europejskiej Federacji Humanistycznej,
· Jan Macháček – członek zarządu Institute for Politics and Society,
· Csaba Toth – dyrektor strategiczny Republikon Institute, członek zarządu Europejskiego Forum Liberalnego (ELF),
· Michael Wohlgemuth – dyrektor Open Europe Berlin, Uniwersytet Bayreuth.
Prowadzenie:Magdalena M. Baran – „Liberté!”

15:30–17:30
Zaangażowanie biznesu we wspólnotę – panel dyskusyjny we współpracy z Biurem Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi
· Jerzy Czubak – prezydent Amcor Specialty Cartons,
· Sławomir Lachowski – prezes zarządu SL Consulting,
· Katarzyna Pisarska – dyrektor Europejskiej Akademii Dyplomacji,
· Maria Rzepnikowska – Federacja Europejskich Ekspertów Rachunkowości, była prezes zarządu Deloitte.
Prowadzenie: Grzegorz Cydejko – Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL

18:00–20:00
Czy roboty zabiorą nam pracę? – dyskusyjny we współpracy z Instytutem Badań Strukturalnych i Instytutem mikroMAKRO
· Grzegorz Granosik – specjalista  z zakresu automatyki i robotyki, profesor
Politechniki Łódzkiej, zastępca dyrektora  w Instytucie Automatyki,
· Sławomir Kosieliński – Instytut mikro-MAKRO,
· Piotr Lewandowski – Prezes Zarządu Instytutu Badań Strukturalnych (IBS),
· Andrea Salvatori – ekonomista OECD ds. pracy,
· Renata Włoch – koordynatorka programu Society in Digital Age, Instytut Socjologii UW.
Prowadzenie: Tomasz Kasprowicz – „Liberté!”

20:00–21:30
Zadania dla inteligencji – spotkanie autorskie z Jackiem Dehnelem
Prowadzenie: Joanna Ellmann – „Liberté!”

Mała sala
13:00–14:30
Perspektywy rozwoju wolnego handlu – panel dyskusyjny we współpracy z Res Publica Nowa i New Europe 100
· Maria Åsenius – szefowa gabinetu komisarz UE ds. handlu, Cecilii Malmström,
· Wojciech Cellary – Kierownik Katedry Technologii Informacyjnych na Wydziale  Informatyki i Gospodarki Elektronicznej,  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
· Wojciech Przybylski – redaktor naczelny Visegrad Insight, prezes fundacji Res Publica
Prowadzenie: Maciej Nowicki – „Newsweek”

15:30–17:30
Prezentacja raportu Lithuanian Free Market Institute (LFMI) o przedsiębiorczości. Žilvinas Šilėnas – prezes LFMI
„Dlaczego regulacje są złe” Kulturowe konsekwencje i wpływ społeczny rządowych regulacji – panel dyskusyjny pod  patronatem LFMI
· Marek Góra – Kierownik Katedry Ekonomii I, Szkoła Główna Handlowa,
· Žilvinas Šilėnas – prezes LFMI,
· Marek Tatała – wiceprezes zarządu Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR)
· Vytautas Žukauskas – wiceprezes LFMI.
Prowadzenie: Tomasz Mincer –  „Liberté!”

18:00–20:00
Start-upy: wielka szansa dla regionu czy przereklamowany model? – panel dyskusyjny we współpracy z Res Publica  Nowa i New Europe 100
Wprowadzenie do dyskusji: Dominik  Goss – CEO Inwedo
· Olga Afanasyeva – dyrektor wyko nawcza Ukrainian Venture Capital and
Private Equity Association (UVCA),
· Dominik Goss – dyrektor zarządzający Inwedo,
· Grzegorz Liśkiewicz – pełnomocnik Rektora Politechniki Łódzkiej ds. Przedsiębiorczości Akademickiej,
· James W.A. Murray – BioCarbon Engineering, Uniwersytet Dundee.
Prowadzenie:Danuta Dobrzyńska-Schimmer – project manager New Europe 100

20:00–21:30
Czy Lem był liberałem? – spotkanie autorskie z Wojciechem Orlińskim
Prowadzenie: Sławomir Drelich – „Liberté!”

Foyer
13:00–15:00
Jakim kapitałem miast są ich obywatele/absolwenci? – panel dyskusyjny we współpracy z Biurem Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi.
· Adam Krasoń – prezes zarządu PWC,
· Zbigniew Pisarski – prezes Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego,
· Adam Sawicki – były prezes T-Mobile Polska,
· Bartosz Soroczyński – dyrektor wykonawczy PGK Ltd., starszy doradca A.T. Kearney.
Prowadzenie:Adam Pustelnik – dyrektor Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi

15:30–17:30
Grafen informatyka czy biotechnologia? Technologie przyszłości i ich wpływ na życie codzienne
 – panel dyskusyjny we współpracy z Politechniką Łódzką
· Stanisław Bielecki – dyrektor Instytutu Biochemii Technicznej, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka
· Piotr Kula – Prezes Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej,
· Izabella Krucińska – kierownik Katedry Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej, Politechnika Łódzka,
· Przemysław Sękalski – Katedra Mikroelektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Łódzkiej.
Prowadzenie: Tomasz Szer – ROBIMY STARTUPY

18:00–20:00
EXPO 2022. Współpraca–Wymiana–Otwartość. Rola megaeventów w pogłębianiu wymiany kulturowej, gospodarczej i edukacyjnej
· Krzysztof Candrowicz – Fotofestiwal, Triennale Fotografii Hamburg,
· Mirosław Proppé – partner w dziale usług doradczych, szef zespołu doradczego dla administracji publicznej i infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej, KPMG w Polsce,
· Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi.
Prowadzenie: Michał Frąk – „Gazeta Wyborcza”

20:00–21:30
Alternatywne wersje historii – spotkanie autorskie z Maciejem Parowskim
Prowadzenie: Mikołaj Mirowski – historyk i publicysta,  Dom Literatury w Łodzi

6. Dzielnica | Piotrkowska 102, Łódź
22:30 Koncert: Gaba Kulka

Sobota, 21.10.2017 | Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, Więckowskiego 15

12:30
Otwarcie recepcji

Duża sala
13:00–15:00
Media w obliczu kryzysu: szum informaCyjny – panel dyskusyjny we współpracy z Fundacją im. Bronisława Geremka
· Ferenc Hammer – dyrektor Zakładu Mediów i Komunikacji na Uniwersytecie Loranda Eötvösa w Budapeszcie,
· Stanisław Skarżyński – „Gazeta Wyborcza”,
· Cécile Vaissié – ekspertka w dziedzinie badań nad Rosją i sowietyzmem, Uniwersytet w Rennes II.
Prowadzenie:Grzegorz Rzeczkowski – „Polityka”

15:30–17:30
Jaki wpływ mają protesty społeczne na procesy polityczne państw demokratycznych? – panel dyskusyjny.
· Borys Budka – poseł Platformy Obywatelskiej,
· Detmar Doering – koordynator Fundacji im. Friedricha Naumanna na Rzecz Wolności w Europie Środkowej i Krajach Bałtyckich,
· Sylwia Gregorczyk-Abram – inicjatywa obywatelska „Wolne Sądy”,
· Kamila Gasiuk-Pihowicz – posłanka Nowoczesnej,
· Katarzyna Kotula – Strajk Kobiet,
· Jarosław Płuciennik – Komitet Obrony Demokracji, Uniwersytet Łódzki.
Prowadzenie:
Jan Gebert – Inicjatywa Wolna Białoruś i Ukraina

18:00–20:00
Cyfrowe ślady, big data i polityka – panel dyskusyjny.
· Bogusław Bławat – dyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur,
· Sandrine Müller – Zakład Psychologii, Uniwersytet Cambridge,
· Adam Pelikant – Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych, Politechnika Łódzka,
· Katarzyna Szymielewicz – prezes zarządu Fundacji Panoptykon.
Prowadzenie: Kamila Łepkowska – Projekt: Polska

20:00–22:00
Siła protestu kobiet a nowe technologie – panel dyskusyjny
· Anna Dryjańska – naTemat.pl,
· Marta Lempart – pomysłodawczyni i liderka Strajku Kobiet,
· Anna Migała – Dziewuchy Dziewuchom,
· Joanna Mucha – posłanka Platformy Obywatelskiej.
Prowadzenie: Katarzyna Knapik – „Liberté!”

Mała sala
13:00–14:30
Palpatine, Daenerys Targaryan, Voldemort: populiści w fantastyce i science fiction.
Csaba Toth – dyrektor strategiczny Republikon Institute, członek zarządu Europejskiego Forum Liberalnego (ELF)
Prowadzenie:Tomasz Mincer – „Liberté!”

15:30–17:30
Czy sztuczna inteligencja zastąpi człowieka? – panel dyskusyjny
· Karim Jebari – Instytut Studiów nad Przyszłością w Sztokholmie,
· Michał Klincewicz – adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
· Paweł Rabiej – Nowoczesna,
· Sabina Sujecka – projektantka interakcji w Orange Labs,
Prowadzenie:Szymon Szymczyk – współtwórca podcastu otwieracz.net, autor bloga edgerunner.pl

18:00–19:00
Koniec wieży Babel: tłumaczenie w obliczu kryzysu – spotkanie z Federico M. Federicim – Centre for Translation
Studies, University College London
Prowadzenie:Olga Łabendowicz – „Liberté!”, 4liberty.eu, Uniwersytet Łódzki

20:00–22:00
Demokracja w dobie nowych mediów – panel dyskusyjny we współpracy z Komitetem Obrony Demokracji
· Danuta Dobrzyńska-Schimmer – Project Manager, New Europe 100,
· Krzysztof Dudek – dyrektor Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi,
· Ryszard Kluszczyński – kierownik Zakładu Mediów Elektronicznych, Uniwersytet Łódzki,
· Paweł Kowalski – Pracownia Marketingu Politycznego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych  Uniwersytetu Łódzkiego,
· Róża Thun – posłanka do Parlamentu Europejskiego, Platforma Obywatelska.
Prowadzenie:Mirosław Michalski – przewodniczący Regionu łódzkiego i wiceprzewodniczący Rady Regionów KOD

Foyer
13:00–15:00
Prawo własności, praca i robotyzacja w dobie nowych technologii – panel dyskusyjny we współpracy z Klubami Liberalnymi
· Tomasz Brzostowski – dyrektor zarządzający Hitachi Data Systems,
· Paweł Pudłowski – poseł Nowoczesnej, przewodniczący Komisji Cyfryzacji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii,
· Mateusz Sabat – koordynator krajowy Sieci Eksperckiej Lepsza Polska,
· Rafał Żelazny – ekspert Parku Naukowo-Technologicznego Technopark Gliwice.
Prowadzenie: Jacek Władysław Bartyzel – publicysta  „Liberté!”, koordynator Klubów Liberalnych

15:30–17:30
Jak gry komputerowe zmieniają zachowania kulturowe? – panel dyskusyjny
· Jan Argasiński – Adiunkt w Zakładzie Technologii Gier, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ,
· Mirosław Filiciak – Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa, kierownik School of Ideas Uniwersytetu SWPS,
· Adam Wojciechowski – Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z gospodarką Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej.
Prowadzenie: Adam Radoń – Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier

18:00–20:00
Uwolnić historię – panel dyskusyjny w oparciu o książkę „Ofiary Losu” Krzysztofa Iszkowskiego
· Robert Biedroń – Prezydent Miasta Słupska,
· Krzysztof Iszkowski – autor, publicysta „Liberté!”,
· Katarzyna Lubnauer – posłanka Nowoczesnej.
Prowadzenie:Renata Kim – szefowa działu Społeczeństwo, „Newsweek Polska”

20:00–22:00
Prawa zwierząt w dobie innowacyjnych technologii: od przeszłości do futurystyki – panel dyskusyjny
· Dariusz Gzyra – Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Członek Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura,
· Jaś Kapela – pisarz, poeta, felietonista,
· Anita Krokosz – Zakład Radiobiologii, Katedra Biofizyki Molekularnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki,
· Adam Wajrak – dziennikarz Gazety Wyborczej,działacz na rzecz ochrony przyrody.
Prowadzenie: Przemysław Staciwa – TV Toya

6. Dzielnica | Piotrkowska 102, Łódź
17:00–18:30
Spotkanie autorskie z Marcinem Świetlickim
Prowadzenie:
Mikołaj Mirowski – historyk i publicysta, Dom Literatury w Łodzi
22:30
Koncert: Świetliki

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
lodyfestiwal
Łódzki Festiwal Lodów Rzemieślniczych
Detalove wycieczki po Łodzi
otwarta_wystawa_10
Otwarta Wystawa X

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*