FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA KULTURY PLASTER ŁÓDZKI

Numer KRS: 0000548795
NIP: 7282801498
REGON: 36103495300000

KONTO: BGŻ BNP PARIBAS 32 2030 0045 1110 0000 0404 6660

PREZES: MARCIN BAŁCZEWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU: ARKADIUSZ FOCHTMAN

KONTAKT: KONTAKT@PLASTERLODZKI>PL

CELE:

– WSPIERANIE KULTURY W POLSCE I NA ŚWIECIE, W SZCZEGÓLNOŚCI ZWIĄZANEJ Z ŁODZIĄ;
– WSPIERANIE TWÓRCÓW MŁODEGO POKOLENIA ZARÓWNO PROFESJONALNYCH JAK I AMATORÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ŁODZIĄ;
– TWORZENIE WARUNKÓW ROZWOJU TWÓRCZOŚCI MŁODEGO POKOLENIA;
– WSPIERANIE WSZYSTKICH DZIEDZIN SZTUKI I WSZELKIEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ;
– POBUDZANIE TWÓRCZEGO RUCHU W ŚRODOWISKACH NIEPROFESJONALNYCH TWÓRCÓW KULTURY;
– INICJOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI KULTURY;
– WSPIERANIE INICJATYW LOKALNYCH SŁUŻĄCYCH POWSTAWANIU KULTURY I SZTUKI;
– PROMOCJA MŁODYCH TALENTÓW;
– PROMOCJA NOWYCH ZJAWISK W KULTURZE I NIEKONWENCJONALNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ARTYSTYCZNYCH;
– POPULARYZACJA NOWYCH IDEI Z OBSZARU KULTURY I SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ;
– WSPIERANIE PROJEKTÓW NAUKOWYCH I BADAWCZYCH POŚWIĘCONYCH ZAGADNIENIOM ZWIĄZANYM Z NAUKAMI HUMANISTYCZNYMI I SZEROKO ROZUMIANA KULTURA;
– WSPIERANIE INICJATYW Z POGRANICZA KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ;
– INICJOWANIE I WSPIERANIE WSPÓŁPRACY INTERDYSCYPLINARNEJ MIEDZY ŚRODOWISKAMI NAUKOWYMI I ARTYSTYCZNYMI.