Fotofestiwal 2022 pod hasłem Wspólnota


Tegoroczna edycja poruszy temat WSPÓLNOT, który niespodziewanie stał się nam bliższy w obliczu ostatnich wydarzeń w Europie. To właśnie z uwagi na nie postanowiliśmy zaktualizować nasz program i zaprosić do współpracy festiwale z Białorusi i z Ukrainy, które nie mogły w tym roku odbyć się w swoich państwach. Zaprezentują u nas część zaplanowanych na rok 2022 działań. W agendzie znajdziecie ponad 40 wystaw i wydarzeń towarzyszących. Idea „wspólnoty” jest punktem odniesienia dla kuratorów i kuratorek, artystów i artystek, aktywistów i aktywistek oraz instytucji zaproszonych do stworzenia programu tegorocznego wydarzenia. Wystawy będzie można zobaczyć w centrach festiwalowych: Art_Inkubatorze, Muzeum Książki Artystycznej, w pofabrycznym kompleksie OFF Piotrkowska, zabytkowym budynku pouniwersyteckim Motyl UŁ, a także w kilkunastu galeriach miejskich, uczestniczących w Programie Miasto. Bądźcie z nami w Łodzi, w dniach 9-26 czerwca!

W programie głównym m.in. prace i doświadczenia silnych kobiet pokażą, jak wspólnota może stać się formą oporu i terapią po tragicznych wydarzeniach. Rozszerzone pojęcie wspólnoty, opartej na relacjach ludzi, innych zwierząt, roślin, grzybów i mikroorganizmów zaproponują artyści i artystki biorący/e udział w wystawie grupowej „Wolność_Równość_Bioróżnorodność!”. Artyści i artystki zaproszeni/one do wystawy „Radosna śmierć obrazów” przyjrzą się fenomenowi tymczasowych społeczności zbudowanych wokół procesu tworzenia i doświadczania obrazów, a artystki i artyści biorące/y udział w wystawie „Migracje” spróbują przekonać, że działania artystyczne mają realną moc wpływania na życie jednostek. Fotofestiwal 2022 to oczywiście też Program Otwarty, czyli najciekawsze projekty fotograficzne, wybrane spośród niemal tysiąca nadesłanych na tegoroczny konkurs przez artystów i artystki z 40 krajów.

Sam Fotofestiwal tworzony jest od 21 lat w duchu współpracy. W programie znajdzie się, oprócz ponad 40 wystaw, szereg wydarzeń tworzonych dla i z członkami najbliższych festiwalowi społeczności. W trzech dzielnicach w Łodzi stanie Sąsiedzkie Studio Fotograficzne, gdzie będzie można wykonać sobie portret z najbliższym sąsiadem. Wspólnie z mieszkańcami Księżego Młyna zaprosimy na pikniki. A Muzeum Sztuki dla bliższych i dalszych sąsiadów zorganizuje wydarzenie Niedziela w Muzeum. Specjalne wydarzenia zostaną zorganizowane także dla miłośników książek fotograficznych i filmów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *