Floydomania 2013 w Luce

floy19 i 20 kwietnia w Klubie Luka odbędzie się Ogólnopolski Zlot Fanów Pink Floyd Floydomania 2013. Z tej okazji odbędzie się konkurs – przegląd zespołów muzycznych grających muzykę Pink Floyd, zarówno zespołów tribute jaki cover – band czy interpretujących w sposób niezwykły ich twórczość.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie przez zespoły płyt z materiałem demo. Z nadesłanych płyt komisja artystyczna powołana przez organizatora wybierze zespoły, które zakwalifikowane zostaną do dalszego etapu konkursu – przesłuchań konkursowych.

O zakwalifikowaniu do eliminacji zadecyduje komisja artystyczna powołana przez organizatora, która dokona oceny materiału nadesłanego przez zespoły; uwzględniając dobór repertuaru, poziom warsztatu wykonawczego, aranżację utworów, innowacje, ogólne wrażenie artystyczne. Zgłoszenia nadsyłać należy do dnia 30 marca 2013r. Zespoły zakwalifikowane do Przeglądu, Organizator poinformuje drogą telefoniczną lub mailową.

W ramach przesłuchań konkursowych uczestnicy prezentują zaproponowaną twórczość. Łączny czas prezentacji i przygotowań technicznych nie może przekroczyć 30 minut. W czasie prezentacji organizator nie dopuszcza możliwości używania playbacku . Organizator nie przewiduje możliwości krycia kosztów transportu zespołów biorących udział w Przeglądzie. W puli nagród znajduje się 3.000 zł,  które pozostaje w dyspozycji jury. Więcej informacji, w tym sposób zgłaszania znaleźć można u organizatorów – www.thefloyds.pl.

Plan dnia (19.04.2013r.):
14:00 Rejestracja uczestników
16:00 Losowanie kolejności przesłuchań konkursowych
17:00 – 20:30 Przesłuchania konkursowe (w zależności od ilości kapel)
20:40 – 21:00 Obrady jury
21:00 Ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagrody
21:10 – 21:40 Koncert laureata
Przegląd ma charakter konkursu i jest integralną częścią Ogólnopolskiego Zlotu Fanów Pink Floyd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *