FŁ4K | Olszowy, Shostak, Piskorska, Szumski i wielu innych

Ich twórczość gościła w najważniejszych galeriach i muzeach sztuki współczesnej w Polsce i na świecie, ale nigdy dotąd nie była prezentowana w jednym miejscu i czasie. Festiwal Łódź Czterech Kultur proponuje przegląd najgorętszych nazwisk, niezależnych kolektywów i najważniejszych tematów sztuki zaangażowanej. W dniach 6-14 września w Łodzi swoje prace pokażą: Dominika Olszowy, Jana Shostak, Liliana Piskorska, Stachu Szumski i wielu innych.

Co się stanie, gdy wyprowadzimy sztukę z murów galerii, pozwalając jej wejść w dialog z przestrzenią i mieszkańcami miasta? Kuratorki sekcji sztuk wizualnych Festiwalu, Katarzyna Stańczak i Joanna Szumacher, zapraszają do wędrówki przez łódzkie ulice, podwórka, fabryki i place w poszukiwaniu nowych sensów i odpowiedzi na fundamentalne pytania.

Jednym z najważniejszych punktów na narysowanej przez nie mapie stanie się Pasaż Lido, czyli dawna tkalnia fabrykanta Karola Bennicha. Właśnie tam, w budynku wzniesionym ponad 120 lat temu przez imigranta z Saksonii, znajdzie miejsce zbiorowa wystawa Owoce drzew wszystkich poświęcona zagadnieniom kryzysu migracyjnego, społecznych podziałów i poszukiwania tożsamości. – Zaproszeni przez nas twórcy młodego pokolenia zwracają uwagę na trudne przeżycia i dylematy jednostki, która próbuje dostosować się do reguł obowiązujących w nowym kraju. Podejmują refleksję na temat współcześnie rozumianej, nieustannie ewoluującej kategorii obcości – mówią kuratorki. – Nie wahają się zadawać ważnych pytań. Jak Ukraińcy, Wietnamczycy, Gruzini czy Azerbejdżanie odnajdują się w zamkniętym i dość homogenicznym społeczeństwie? Jak kształtują się ich relacje z Polakami? Jakie jakości wnosi ich obecność?

Irmina Rusicka i Kasper Lecnim poszukają źródeł stanu permanentnego poczucia zagrożenia, które coraz częściej dotyka członków rozwiniętych społeczeństw Zachodu. Stachu Szumski przeanalizuje i artystycznie przetworzy konwencje estetyczne obowiązujące w wietnamskich barach w Polsce, a Liliana Piskorska, laureatka nagrody publiczności konkursu Spojrzenia 2019 Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, zgodnie z teorią prof. Marii Janion przyjrzy się naszej ojczyźnie jako państwu kolonizującemu i skolonizowanemu zarazem. Na wystawie zobaczymy także m.in. prace laureatki pierwszej nagrody konkursu Spojrzenia 2019, Dominiki Olszowy, oraz Jany Shostak, laureatki grand prix Młode Wilki 2016 oraz finalistki Artystycznej Podróży Hestii 2019.

Na tym jednak nie koniec artystycznych zmagań z kwestiami tożsamości i dialogu. W ramach Festiwalu zrealizowany zostanie także trwający od 7 do 14 września cykl wydarzeń Miasto Babel. Za jego sprawą ulice, synagoga czy plac przed piekarnią staną się przestrzenią akcji artystycznych i wystaw odnoszących się do współczesnego oblicza wielokulturowej Łodzi. Choć zbudowane rękami przedstawicieli różnych nacji, miasto uniknęło losu biblijnej wieży Babel. Nie tracąc z oczu śladów obecności niegdysiejszych mieszkańców, artyści przenoszą swoją uwagę na dzisiejszych imigrantów. Na nowo definiują pojęcie Łodzi czterech kultur, angażując do artystycznej współpracy ich przedstawicieli: Gruzinów, Ukraińców czy Wietnamczyków. Większość zaproszonych do projektu twórców, kuratorów oraz pozainstytucjonanych galerii prowadzi działalność w odległych rejonach Polski i Europy, dzięki czemu przyjrzą się miastu z dystansem.

Izraelska artystka Hagar Cygler zastanowi się nad polsko-żydowską historią wpisaną w dzieje jej rodziny, gruziński kolektyw InChina podda refleksji procesy migracyjne, a Maarten Schuurman z Amsterdamu porozmawia z przedstawicielami różnych kultur o ich wizji ziemi obiecanej. Nie braknie istotnych tematów podanych w konwencji zabawy – Galeria Sandra zorganizuje piknik poświęcony empatii i antydyskryminacyjnej edukacji, a Smutne Kobiety wraz z Galerią W Y uhonorują wietnamską społeczność koncertem z karaoke.

Owoce drzew wszystkich, wernisaż 7.09, g. 18:00, Pasaż Lido, ul. Kościuszki 49/51. Artystki i artyści: Norbert Delman, Kasper Lecnim, Dominika Olszowy, Liliana Piskorska, Irmina Rusicka, Katya Shadkovska, Jana Shostak, Stachu Szumski

Miasto Babel, 7-14.09. Artyści i galerie: Balcer/Czyżewicz/Flis, Galeria Czynna, Mat Do, Elektrozavod Gallery, InChina, Pracownia Portretu, Galeria Sandra, Galeria Serce Człowieka, Maarten Schuurman, Galeria Śmierć Frajerom, Kolektyw WET, Galeria W Y

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *