Finaliści Nagrody im. Kotarbińskiego

Kapituła Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego wybrała 5 książek, które konkurować będą o tytuł najlepszego dzieła humanistycznego wydanego w Polsce w 2020 roku. Autor zwycięskiej pozycji, która zostanie wyłoniona z finałowej piątki, otrzyma 50 tysięcy złotych na dalszy rozwój naukowy. To już VII edycja konkursu organizowanego przez Uniwersytet Łódzki. Uroczysta gala wręczenia nagrody odbędzie się 13 marca 2022 r.

Kapituła Konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych dokonała wyboru pięciu książek na posiedzeniu 10 stycznia br. Członkowie Kapituły orzekli, że w finale VII edycji znalazły się następujące pozycje:

– Stefana Konstańczaka „Etyka niezależna w Polsce”, wydana przez Oficynę Wydawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego,

– Doroty Korwin-Piotrowskiej „Eutoryka. Rzecz o dobrej (roz)mowie”, wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,

– Krzysztofa Stachewicza „Doświadczyć prawdziwej rzeczywistości. Prolegomena do filozofii mistyki”. T. 1. „Filozofia doświadczenia mistycznego”, T. 2. „Człowiek wobec doświadczenia mistycznego”, wydana przez Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM,

– Zbigniewa Szmyta „Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej”, wydana przez Wydawnictwo Naukowe UAM,

– praca zbiorowa pod redakcją Danuty Ulickiej „Wiek teorii. 100 lat literaturoznawstwa polskiego”, wydana przez Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN.

Na VII Konkurs im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego nadesłano aż 70 dzieł wydanych w roku 2020. To niemal rekord w historii ogólnopolskiej nagrody przyznawanej przez Uniwersytet Łódzki. W sumie, w siedmiu edycjach konkursu, zgłoszono już blisko 430 pozycji naukowych. Prace napływające na konkurs przynależą do rozmaitych dyscyplin. Wiążą się ze stosowaniem rozmaitych narzędzi badawczych i różniących się metodologii. Stoją też za nimi, jak sądzić można, rozmaite wizje świata i człowieka. Ta zróżnicowana kolekcja rozpraw składa się na bogaty obraz polskiej humanistyki.

Każdego roku Jury wskazuje 5 najlepszych prac z takich obszarów jak m.in.: filozofia, historia, psychologia, literaturoznawstwo czy filozofia prawa. Wybrane dzieła wpisują się niejednokrotnie w aktualny dyskurs społeczny i naukowy. Kapituła Nagrody, po przeprowadzeniu wnikliwych rozmów z autorami pięciu finałowych prac, dokona wyboru laureata VII edycji. Wręczenie nagrody nastąpi 13 marca 2022 r. w Łodzi, podczas uroczystej gali.

Prof. Tadeusz Kotarbiński był polskim filozofem, logikiem i etykiem. Przedstawicielem lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej. Po II wojnie światowej przeniósł się do Łodzi, gdzie został jednym z założycieli Uniwersytetu Łódzkiego i jego pierwszym rektorem. Jednym z najbardziej znanych dzieł Kotarbińskiego jest „Traktat o dobrej robocie” poświęcony prakseologii, czyli teorii sprawnego działania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *