repertuarPoniżej zamieszczamy repertuary łódzkich kin, w terminie od 8 do 14 kwietnia 2011 roku.

 

KINO BAŁTYK
www.heliosnet.pl ul. Narutowicza 20 rezerwacja tel. 630-36-03 (indywidualna), 632-35-87 (grupowa)
8 9 10 11 12 13 14
Bez smyczy 11, 15:30, 17:45, 20:30 11, 15:30, 17:45, 20:30 11, 15:30, 17:45, 20:30 11, 15:30, 17:45, 20:30 11, 15:30, 17:45, 20:30 11, 15:30, 17:45, 20:30 11, 15:30, 17:45, 20:30
Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski padł 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15
Jan Paweł II. Szukałem Was… 9 9 9 9 9 9
Rio 3D 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30
Sala Samobójców 20 20 20 20 20 20 20

KINO CHARLIE
www.charlie.pl ul. Piotrkowska 203/205 rezerwacja tel. 636-00-92
8 9 10 11 12 13 14
Czarny Czwartek – Janek Wiśniewski padł 18:10 19:25 12:45 16:30 17:55
Czarny łabędź 19:50 16:05, 19:40 14:15, 17:45 17:50, 21:40 18:10 18 12:45, 18:10
Erratum 14:35, 20, 21:50 18:05, 20:10, 21:45 12:10, 16:10, 19:50 14:25, 18:10 16:10, 20:05 14:35, 20:10 20:10, 21:55
Jak zostać królem 16:25 16, 17:50 17:20 16:10 14:35 16:05 19:45
Ludzie Boga 12:35 12:25 12:30 14:15
Między nami 14:40 12:30 14:35 14:35 16:40 12:40 12:40
Miss Kicki + Wszystko 16:20 14:10, 21:50 16:15, 21:20 20 21:35 14:15, 21:35 14:30
Niedokończony film 18:30 16:10 13:50, 18:10 21:50 20 18:10 16:20
Oczy Julii 21:40 12:20, 21:40 12:15, 21:35 21:35 21:30 21:45 21:45
Poznasz przystojnego bruneta 12:40, 20:05 14:10, 20 15:30, 21:35 18:15 18:15 19:50 21:50
Somewhere. Między miejscami 12:45, 14:30, 18, 21:35 12:25, 14:25, 16:15, 18 12:20, 14:10, 17:50, 19:45 12:40, 14:30, 16:20, 19:45 12:30, 14:30, 17:50, 21:40 12:45, 14:40, 16:10, 21:50 12:40, 14:40, 16:20, 18:20
Żona doskonała 16:10, 18:10 14:15, 19:50, 21:35 16, 19:40, 21:30 12:35, 16, 19:50 14:20, 16:20, 19:40 12:50, 18:20, 19:55 16:30, 20:05

CINEMA CITY
www.cinema-city.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
8 9 10 11 12 13 14
Bez smyczy 13, 15:15, 17:30, 19:45, 22 13, 15:15, 17:30, 19:45, 22 13, 15:15, 17:30, 19:45, 22 13, 15:15, 17:30, 19:45, 22 13, 15:15, 17:30, 19:45, 22 13, 15:15, 17:30, 19:45, 22 13, 15:15, 17:30, 19:45, 22
Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł 11 11 11 11 11 11 11
Dzień Dobry TV 13 13 13 13 13 13 13
Erratum 12:30, 16:15, 20:15, 22:15 12:30, 16:15, 20:15, 22:15 12:30, 16:15, 20:15, 22:15 12:30, 16:15, 20:15, 22:15 12:30, 16:15, 20:15, 22:15 12:30, 16:15, 20:15, 22:15 12:30, 16:15, 20:15, 22:15
Inwazja: Bitwa o Los Angeles 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30
Jak zostać królem 13:10, 17:40 13:10, 17:40 13:10, 17:40 13:10, 17:40 13:10, 17:40 13:10, 17:40 13:10, 17:40
Jan Paweł II.Szukałem Was… 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
Jestem Bogiem 10:15, 14:45, 17, 19:15, 21:30 10:15, 14:45, 17, 19:15, 21:30 10:15, 14:45, 17, 19:15, 21:30 10:15, 14:45, 17, 19:15, 21:30 10:15, 14:45, 17, 19:15, 21:30 10:15, 14:45, 17, 19:15, 21:30 10:15, 14:45, 17, 19:15, 21:30
Justin Bieber: Never Say Never 3D 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45
Los Numeros 14:30, 18:15, 20:30, 22:30 14:30, 18:15, 20:30, 22:30 14:30, 18:15, 20:30, 22:30 14:30, 18:15, 20:30, 22:30 14:30, 18:15, 20:30, 22:30 14:30, 18:15, 20:30, 22:30 14:30, 18:15, 20:30, 22:30
Miś Yogi 3D 10, 14:15 10, 14:15 10, 14:15 10, 14:15 10, 14:15 10, 14:15 10, 14:15
Niepokonani 10:15, 16, 18:45, 21:30 10:15, 16, 18:45, 21:30 10:15, 16, 18:45, 21:30 10:15, 16, 18:45, 21:30 10:15, 16, 18:45, 21:30 10:15, 16, 18:45, 21:30 10:15, 16, 18:45, 21:30
Oczy Julii 18:30, 21 18:30, 21 18:30, 21 18:30, 21 18:30, 21 18:30, 21 18:30, 21
Poznasz przystojnego bruneta 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
Rango (dubbing) 10, 12:15, 14:45, 17:15 10, 12:15, 14:45, 17:15 10, 12:15, 14:45, 17:15 10, 12:15, 14:45, 17:15 10, 12:15, 14:45, 17:15 10, 12:15, 14:45, 17:15 10, 12:15, 14:45, 17:15
Rio 3D 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Rio 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30
Rytuał 13:20, 15:40, 18, 20:20, 22:40 13:20, 15:40, 18, 20:20, 22:40 13:20, 15:40, 18, 20:20, 22:40 13:20, 15:40, 18, 20:20, 22:40 13:20, 15:40, 18, 20:20, 22:40 13:20, 15:40, 18, 20:20, 22:40 13:20, 15:40, 18, 20:20, 22:40
Sala Samobójców 10:20, 12:40, 15, 17:20, 19:40, 22 10:20, 12:40, 15, 17:20, 19:40, 22 10:20, 12:40, 15, 17:20, 19:40, 22 10:20, 12:40, 15, 17:20, 19:40, 22 10:20, 12:40, 15, 17:20, 19:40, 22 10:20, 12:40, 15, 17:20, 19:40, 22 10:20, 12:40, 15, 17:20, 19:40, 22
Sex Story 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
Somewhere: Między miejscami 13:45, 22 13:45, 22 13:45, 22 13:45, 22 13:45, 22 13:45, 22 13:45, 22
Trzy Minuty: 21:37 10 10 10 10 10 10 10
Żona Doskonała 11:30, 16:15, 22:30 11:30, 16:15, 22:30 11:30, 16:15, 22:30 11:30, 16:15, 22:30 11:30, 16:15, 22:30 11:30, 16:15, 22:30 11:30, 16:15, 22:30
Żona na niby 10:40, 15:20, 17:40, 20, 22:20 10:40, 15:20, 17:40, 20, 22:20 10:40, 15:20, 17:40, 20, 22:20 10:40, 15:20, 17:40, 20, 22:20 10:40, 15:20, 17:40, 20, 22:20 10:40, 15:20, 17:40, 20, 22:20 10:40, 15:20, 17:40, 20, 22:20

KINO CYTRYNA
www.kinocytryna.pl ul. Pomorska 39/41 tel. 632-02-68 lub 660-477-834
8 9 10 11 12 13 14
Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski padł 17:50 16:10 19:40 17:50 17:30 17:10
Dom Chłopców 21:10
Jak zostać królem 16 17
Jeż Jerzy 18, 21 18, 21:10 19:50, 21:20 19:40, 21:10 17:50, 19:40 11, 21:10 11, 19:30, 21
Ludzie Boga 15:40 17:30 11, 19 11
Miss Kicki + Wszystko 19:40 19:20, 21:30 18, 21:20 17:30, 19:30 19:20 19:20 19, 20:50
Poznasz przystojnego bruneta 21:30 17:30 17:50 21:10 21:10 21:10 17:40
Pokazy specjalne
4-9 kwietnia Festiwal Filmów LGBT 2011

KINEMATOGRAF
www.kinomuzeum.pl pl. Zwycięstwa 1  tel. 674-09-57
8 kwietnia 18:00 Klub Krytyki Politycznej: Katastrofa + spotkanie z Arturem Żmijewskim
10 kwietnia 12:00 Filmowy poranek
18:00 Cienie zapomnianych przodków
12 kwietnia 18:00 Barwy granatu
13 kwietnia 18:00 Legenda o twierdzy suramskiej
14 kwietnia 18:00 Aszik Kerib

ŁÓDZKI DOM KULTURY – DUŻE KINO
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 105  tel. 633-70-13
8 kwietnia 17:30 Klub Filmowy Trzeciego Wieku
9 kwietnia 16:00 Jak zostać królem
10 kwietnia 11:00 Jak zostać królem
11 kwietnia 15:00 Jak zostać królem
14 kwietnia 14:30 Jak zostać królem
17:15 Seans Turystyczny: Alzacja – Szampania – Lotaryngia – Burgundia

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KAMERALNE KINO
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 232 tel. 633-70-13
8 kwietnia 12:45 Seans Biograficzny: Mussolini i ja
15:30 Czarny Łabędź
19:00 Jak zostać królem
9 kwietnia 18:45 Czarny Łabędź
10 kwietnia 17:15 Czarny Łabędź
19:30 Jak zostać królem
11 kwietnia 17:30 Czarny Łabędź
19:45 Czarny Łabędź
12 kwietnia 14:00 Czarny Łabędź
16:30 Jak zostać królem
19:00 Klub Filmowy Ferment: Czarny Łabędź
13 kwietnia 15:00 Czarny Łabędź
17:15 Czarny Łabędź
19:30 Jak zostać królem
14 kwietnia 19:30 Czarny Łabędź

Kino MuBa
www.se-ma-for.com ul.  Tuwima 54 B. 24 tel. 42 681-54-74
8 kwietnia 18:00 Metal: A Headbanger’s Journey
20:00 Pecador El Enmascarado De Negro Contra El Profesor Loco Y La Invasion de Otra Galaxia
9 kwietnia 14:00 Mikołajek
18:00 Metal: A Headbanger’s Journey
10 kwietnia 14:00 Mikołajek
18:00 Metal: A Headbanger’s Journey
11 kwietnia 20:00 Tydzień Weganizmu 2011: Bold Native
12 kwietnia 19:00 Yes-Meni naprawiają świat + Powrót
13 kwietnia 19:00 Nortland Art Festival – Cinema Review: Anioł
14 kwietnia 19:00 Yes-Meni naprawiają świat + Powrót

ORANGE IMAX
www.kinoimax.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
8 9 10 11 12 13 14
Hubble 3D 12:45, 17 20:30 20:30 12:45, 17 12:45 12:45, 17 12:45
Matki w mackach Marsa 3D 11, 15:15, 18:15 11, 14, 17, 18:45 11, 14, 17, 18:45 11, 15:15, 18:15 11, 15:15 11, 15:15, 18:15 11, 14, 18
Sea Rex 3D 14, 20 12:45, 15:45 12:45, 15:45 14, 20 14, 17 14, 20 19:45
Tron Dziedzictwo 3D 21:15 21:30 21:30 21:15 21 21:15 21

KINO POLONIA
www.kinopolonia.com.pl ul. Piotrkowska 67 rezerwacja tel. 630-02-15
8 9 10 11 12 13 14
Między nami 17:50, 21:15 15:45, 21:15 15:45, 21:15 15:45, 21:15 15:45, 21:15 15:45, 21:15 15:45, 21:15
Miss Kicki + Wszystko 15, 18:45, 20:45 11:15, 15, 18:45, 20:45 11:15, 15, 18:45, 20:45 14:45, 19 13:15, 18:15, 20:15 15, 18:45, 20:45 15, 18:45, 20:45
Niedokończony film 13:15, 17 13:15, 17 13:15, 17 13 14:50 13:15, 17 13:15, 17
Poznasz przystojnego bruneta 13, 14:50, 19 11, 13, 14:50, 19 11, 13, 14:50, 19 21 13, 18:50 13, 14:50, 19 13, 14:50, 19
Sala samobójców 16:45, 21 16:45, 21 16:45, 21 14:30, 16:45 16:30, 20:45 16:45, 21 16:45, 21
Wygrany 14 12, 17:30 12, 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30
Zwyczajna historia 16:10, 19:40 14:10, 19:40 14:10, 19:40 14:10, 19:40 14:10, 19:40 14:10, 19:40 14:10, 19:40
Pokazy specjalne
11 kwietnia 17:00 Akademia Polskiego Filmu (Wodzirej + Indeks)

SILVER SCREEN
www.silverscreen.com.pl ul. Piłsudskiego 5 rezerwacja tel. 299-71-10 (indywidualne) 299-71-24 (grupowe)
8 9 10 11 12 13 14
Bez smyczy 9:50, 12:20, 14:50, 17:30, 20, 22:20 9:50, 12:20, 14:50, 17:30, 20 9:50, 12:20, 14:50, 17:30, 20 9:50, 12:20, 14:50, 17:30, 20 9:50, 12:20, 14:50, 17:30, 20 9:10, 12:20, 14:50, 17:30, 20 9:50, 12:20, 14:50, 17:30, 20
Dzień Dobry TV 11:50, 16:45 11:50, 16:45 11:50, 16:45 12:15 11:50, 16:45 16:45 11:50, 16:45
Hop 9:15, 11:50, 14:15, 16:30, 18:50 9:20, 11:50, 14:15, 16:30, 18:50 9:20, 11:50, 14:15, 16:30, 18:50 9:20, 11:50, 14:15, 16:30, 18:50 9:20, 11:50, 14:15, 16:30, 18:50 9:20, 11:50, 14:15, 16:30, 18:50 9:20, 11:50, 14:15, 16:30, 18:50
Inwazja: Bitwa o Los Angeles 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10
Jan Paweł II. Szukałem Was… 9:40 9:40 9:40 9:40 9:40 9:40 9:40
Jestem Bogiem 12:50, 15:20, 17:50, 20:30, 23:10 12:50, 15:20, 17:50, 20:30 12:50, 15:20, 17:50, 20:30 12:50, 15:20, 17:50, 20:30 12:50, 15:20, 17:50, 20:30 12:50, 15:20, 17:50, 20:30 12:50, 15:20, 17:50, 20:30
Justin Bieber: Never Sey Never 3D 9:20 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15
Los Numeros 19:45, 21:50 19:45, 21:50 19:45, 21:50 19:45, 21:50 19:45, 21:50 19:45, 21:50 19:45, 21:50
Niepokonani 10, 11:10, 14, 17, 20:10, 23 9, 12:10, 15, 18, 21 9, 12:10, 15, 18, 21 9, 12:10, 15, 19:30, 20:10 9, 12:10, 15, 18, 21 9, 11:10, 14, 17, 21:10 9, 12:10, 15, 18, 21
Oczy Julii 19:10, 21:45, 22:50 19:10, 21:45 19:10, 21:45 19:50 19:10 19:10 19:10, 21:45
Rango (dubbing) 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20
Rio 3D 9:30, 10:45, 12, 13, 14:30, 15:45, 17, 18:15, 19:30 9:30, 10:45, 12, 13, 14:30, 15:45, 17, 18:15, 19:30 9:30, 10:45, 12, 13, 14:30, 15:45, 17, 18:15, 19:30 9, 9:30, 11:15, 12, 13:30, 14:30, 16:40, 17:15, 18 9:30, 10:45, 12, 13, 14:30, 15:45, 17, 18:15, 19:30 9:30, 10:45, 12, 13, 14:30, 15:45, 17, 18:15, 19:30 9:30, 10:45, 12, 13, 14:30, 15:45, 17, 18:15, 19:30
Rytuał 10:40, 13:20, 16, 18:40, 21:20 13:30, 16, 18:40, 21:20 13:30, 16, 18:40, 21:20 10:40, 13:20, 16, 18:40, 21:20 10:40, 13:20, 16, 18:40, 21:45 10:40, 13:20, 16, 18:40, 21:45 10:40, 13:20, 16, 18:40, 21:20
Sala Samobójców 9:45, 21:10 9:45, 21:10 9:45, 21:10 9:45, 21:10 9:45, 21:10 9:45, 21:40 9:45, 21:10
Sex Story 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 11:50 12:50
Somewhere. Między miejscami 20:45 20:45 20:45 19:40 21:20 21:20 20:45
Sucker Punch 21:40 21:40 21:40 22:10 21:40 21:40 21:40
Trzy minuty. 21:37 14:10 14:10 14:10 14:40 14:10 14:10 14:10
Żona na niby 11:45, 14:40, 17:20, 20:15 11:45, 14:40, 17:20, 20:15 11:45, 14:40, 17:20, 20:15 11:45, 14:40, 17:20, 20:15 11:45, 14:40, 17:20, 20:15 11:45, 14:40, 17:20, 20:15 11:45, 14:40, 17:20, 20:15
Pokazy specjalne
8 kwietnia 23:00 Koncert Faithless (Live)
9 kwietnia 10:30 12:00 Poranki dla Maluchów
10 kwietnia 10:30 12:00 Poranki dla Maluchów
12 kwietnia 20:30 UEFA Champions League
13 kwietnia 12:00 Multibabykino – Dzień Dobry TV
20:00 Koncert The Prodigy
20:30 UEFA Champions League

KINO TATRY
ul. Sienkiewicza 40 tel. 633-31-72
kino nieczynne

Zapraszamy do kin.

{jumi [media/reklama.htm]}

14:20, 17:10, 20:10
PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
repertuar
Repertuar 14-20 maja 2010
Repertuar kin – 10-16 kwietnia 2020
cinema111
Repertuar kin – 21-27 marca 2014

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*