repertuarPoniżej zamieszczamy repertuary łódzkich kin, w terminie od 4 do 10 maja 2012 roku.

 

KINO BAŁTYK
www.heliosnet.pl ul. Narutowicza 20 rezerwacja tel. 630-36-03 (indywidualna), 632-35-87 (grupowa)
4 5 6 7 8 9 10
Battleship: bitwa o Ziemię 15:30, 18, 21:15 15:30, 18, 21:15 15:30, 18, 21:15 15:30, 18, 21:15 15:30, 18, 21:15 15:30, 18, 21:15 15:30, 18, 21:15
Iron Sky 16:45, 20:30, 22:30 16:45, 20:30, 22:30 16:45, 20:30, 22:30 16:45, 20:30, 22:30 16:45, 20:30, 22:30 16:45, 20:30, 22:30 16:45, 20:30, 22:30
Lady 14:15, 18:45 14:15, 18:45 14:15, 18:45 14:15, 18:45 14:15, 18:45 14:15, 18:45 14:15, 18:45
Piraci! 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
Piraci! 3D 9:30, 13:30 9:30, 13:30 9:30, 13:30 9:30, 13:30 9:30, 13:30 9:30, 13:30 9:30, 13:30
Projekt X 21:15 19
Tulisie. Przygoda w słonecznej krainie 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
Tulisie. Przygoda w słonecznej krainie 3D 9, 12:30 9, 12:30 9, 12:30 9, 12:30 9, 12:30 9, 12:30 9, 12:30

KINO CHARLIE
www.charlie.pl ul. Piotrkowska 203/205 rezerwacja tel. 636-00-2392
4 5 6 7 8 9 10
Chciwość 19:25 12:15 12:15, 19:45 17:35 15:50, 17:35 16 17:35
Histeria – Romantyczna historia wibratora 13:10 14:35 17:55 13:10 14:25 13 14:25
Kajinek 17:20, 21:20 19:35 21:40 19:30 19:30 19:30 19:30
Lęk wysokości 14:10, 17:50 14:10, 17:50 14:10, 19:50 14:10, 17:50 14:10, 19:50 14:10, 17:50 14
Minister 13:45, 19:30 13:50, 17:50 14:25, 21:40 13:45 16, 19:30 15:45, 19:40, 21:35 19:30
Nietykalni 12:10, 15:50, 19:30, 21:30 15:50, 19:30, 21:30 15:50, 17:50, 21:30 12:10, 15:50, 19:30, 21:30 12:10, 17:50, 21:30 14, 19:30, 21:30 12, 15:40, 17:40
Poza szatanem 13 17:35 13:45 15:35 13:10 17:30 13:20
Przebaczenie krwi 17:30 21:40 12:50, 18:20 15:50, 19:40 21:35 17:50 15:50, 21:20
Skowyt 18:10, 21:30 16:20, 19:50 16:15, 21:30 16:20, 21:30 14:20, 17:50 16:10 14:10, 17:50
Szczęśliwi ludzie: rok w tajdze 12:05, 15:50, 19:50 13:35, 20, 21:35 12:35, 18:05, 20:10 18, 21:40 16:10, 19:55, 21:40 14:10, 15:50, 21:40 16:10, 19:40, 21:40
Wichrowe wzgórza 15 15:15 15:45 13:15 15:10 11:45 15:20
Wszystko płynie 14:55 13:10 14:50 14:55 13 12:40, 14:45 13
Życie to jest to 16:20, 21:35 16, 18, 21:30 16:30, 19:40 17:50, 19:40, 21:40 12:40, 18:10, 21:35 14, 17:50, 19:50, 21:40 12:20, 17:50, 21:35
Pokazy specjalne
9 maja 11:45 Środa Seniora: Trójpak Filmowy

CINEMA CITY
www.cinema-city.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
4 5 6 7 8 9 10
5 dni wojny 10, 14:15, 19, 21:30 10, 14:15, 19, 21:30 10, 14:15, 19, 21:30 10, 14:15, 19, 21:30 10, 14:15, 19, 21:30 10, 14:15, 19, 21:30 10, 14:15, 19, 21:30
Alvin i wiewiórki 3 10 10 10 10 10 10 10
American Pie. Zjazd absolwentów 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30
Battleship: bitwa o Ziemię 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:20 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:20 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:20 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:20 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:20 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:20 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:20
Dom w głębi lasu 11:10, 13:20, 15:30, 17:40, 19:50, 22 11:10, 13:20, 15:30, 17:40, 19:50, 22 11:10, 13:20, 15:30, 17:40, 19:50, 22 11:10, 13:20, 15:30, 17:40, 19:50, 22 11:10, 13:20, 15:30, 17:40, 19:50, 22 11:10, 13:20, 15:30, 17:40, 19:50, 22 11:10, 13:20, 15:30, 17:40, 19:50, 22
Dorwać gringo 20:15 20:15
Ghost Rider 2 3D 13, 17:20, 19:30, 21:40  13, 17:20, 19:30, 21:40 13, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40 13, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40 13, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40 13, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40 13, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40
Gniew Tytanów 3D 15:10 15:10 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15
Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć 12 12 12 12 12 12 12
Igrzyska Śmierci 12:30, 15:20, 18:10, 21 12:30, 15:20, 18:10, 21 12:30, 15:20, 18:10, 21 12:30, 15:20, 18:10, 21 12:30, 15:20, 18:10, 21 12:30, 15:20, 18:10, 21 12:30, 15:20, 18:10, 21
Iron Sky 10:15, 12:15, 14:15, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 10:15, 12:15, 14:15, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 10:15, 12:15, 14:15, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 10:15, 12:15, 14:15, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 10:15, 12:15, 14:15, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 10:15, 12:15, 14:15, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 10:15, 12:15, 14:15, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30
Królewna Śnieżka 10:15, 12:30, 14:45, 16:45 10:15, 12:30, 14:45, 16:45 10:15, 12:30, 14:45, 16:45 10:15, 12:30, 14:45, 16:45 10:15, 12:30, 14:45, 16:45 10:15, 12:30, 14:45, 16:45 10:15, 12:30, 14:45, 16:45
Lęk wysokości 11:30, 16, 19, 21:15 11:30, 16, 19, 21:15 11:30, 16, 19, 21:15 11:30, 16, 19, 21:15 11:30, 16, 19, 21:15 11:30, 16, 19, 21:15 11:30, 16, 19, 21:15
Lorax 11 11 11 11 11 11 11
Nietykalni 11:15, 13:45, 16:15, 18:45, 21:15 11:15, 13:45, 16:15, 18:45, 21:15 11:15, 13:45, 16:15, 18:45, 21:15 11:15, 13:45, 16:15, 18:45, 21:15 11:15, 13:45, 16:15, 18:45, 21:15 11:15, 13:45, 16:15, 18:45, 21:15 11:15, 13:45, 16:15, 18:45, 21:15
Piraci! 13, 17 13, 17 13, 17 13, 17 13, 17 13, 17 13, 17
Piraci! 3D 11, 15 11, 15 11, 15 11, 15 11, 15 11, 15 11, 15
Podróż na tajemniczą wyspę 3D 11:45, 16 11:45, 16 11:45, 16 11:45, 16 11:45, 16 11:45, 16 11:45, 16
Połów szczęścia w Jemenie 18:15, 20:45 18:15, 20:45 18:15, 20:45 18:15, 20:45 18:15, 20:45 18:15, 20:45 18:15, 20:45
Rec 3: Geneza 18, 20, 22 18, 20, 22 18, 20, 22 18, 20, 22 18, 20, 22 18, 20, 22 18, 20, 22
Seksualni, niebezpieczni 13:50, 17:10, 19:20, 21:30 13:50, 17:10, 19:20, 21:30 13:50, 17:10, 19:20, 21:30 13:50, 17:10, 19:20, 21:30 13:50, 17:10, 19:20, 21:30 13:50, 17:10, 19:20, 21:30 13:50, 17:10, 19:20, 21:30
Street Dance 2 3D 14, 18:15, 22:30 14, 18:15, 22:30 14, 18:15, 22:30 14, 18:15, 22:30 14, 18:15, 22:30 14, 18:15, 22:30 14, 18:15, 22:30
Tulisie. Przygoda w słonecznej krainie 10, 12, 14, 16 10, 12, 14, 16 10, 12, 14, 16 10, 12, 14, 16 10, 12, 14, 16 10, 12, 14, 16 10, 12, 14, 16

KINO CYTRYNA
www.kinocytryna.pl ul. Pomorska 39/41 tel. 632-02-68 lub 660-477-834
4 5 6 7 8 9 10
Grabarz 17:30 18:40
Minister 17 18:10 21:10
Róża 19:10, 20:50 17, 20:40 17, 18:50 19:50 20:40 18 18:10
Rzeź 19:20 19 17:10 20:10 20:20 20 19:40
She Monkeys 18
Skowyt 20:20 18:20 21:40
Sponsoring 20:50 18:50 20:40 18 19:50
Szczęśliwi ludzie: Rok w Tajdze 17:20
W ciemności 18
Żelazna Dama 18:10
Pokazy specjalne
10 maja 20:00 Euroshorts

KINEMATOGRAF
www.kinomuzeum.pl pl. Zwycięstwa 1  tel. 674-09-57
4 maja 18:00 Pancernik Potiomkin
20:30 Stare i nowe + koncert zespołu Psychocukier
5 maja 14:00 Wojna i pokój
18:15 Powrót
20:00 Elena
6 maja 12:00 Czytanki przed ekranem: „Baśnie rosyjskie. Czarna kura”, cz. I
14:00 Burza nad Azją
16:00 Filmy dokumentalne z cyklu Rosja – Polska. Nowe spojrzenie
17:00 Elena
19:00 Powrót
8 maja 18:00 Dziecko wojny
9 maja 18:00 Andriej Rublow
10 maja 18:00 Nostalgia

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KINO STUDYJNE
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 105  tel. 633-70-13
6 maja 11:00 Car

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KINO KAMERALNE
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 232 tel. 633-70-13
7 maja 14:15 Larry Crowne – uśmiech losu
16:30 Pożyczony narzeczony
19:00 Papieżyca Joanna
8 maja 12:45 Larry Crowne – uśmiech losu
15:00 Pożyczony narzeczony
17:30 Zawirowanie serca
9 maja 14:15 Pożyczony narzeczony
16:45 Larry Crowne – uśmiech losu
19:00 Turystyczny Klub Filmowy: Egipt
10 maja 14:15 Larry Crowne – uśmiech losu
16:30 Pożyczony narzeczony
19:00 Turystyczny Klub Filmowy: RPA

KINO MuBa
www.se-ma-for.com ul.  Tuwima 54 B. 24 tel. 42 681-54-74
w tym okresie brak pokazów filmowych

IMAX ŁÓDŹ
www.kinoimax.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
4 5 6 7 8 9 10
Gniew Tytanów 3D 22:15 22:15 22:15 22:15 22:15 22:15 22:15
Hubble 3D 10
Pod taflą oceanu 3D 10
Titanic 3D 11, 14:45, 18:30 11, 14:45, 18:30 11, 14:45, 18:30 11, 14:45, 18:30 11, 14:45, 18:30 11, 14:45, 18:30 11, 14:45, 18:30

KINO POLONIA
www.kinopolonia.com.pl ul. Piotrkowska 67 rezerwacja tel. 630-02-15
4 5 6 7 8 9 10
B Girl 21:15 21:30 16:25 16:40 21:15 16:25 21:30
Bóg Zemsty 17:30, 21 19:10 15:45, 21 17:30 17:30, 21 15:45, 21 19:10
Idy marcowe 14:15, 16 16:15 16:30 15:45 14:15, 16 16:30 16:15
Kajinek 16:05 14:20 14:15 21:30 16:05 14:15 14:20
Kobieta w czerni 19:35 18:15 18:15, 21:30 18:15 19:35 18:15, 21:30 18:15
Lęk wysokości 14:25, 18:10, 19:50 14:30, 18, 19:40, 21:15 14:50, 18, 19:40 13:30, 15:05, 19:50 14:25, 18:10, 19:50 14:50, 18, 19:40 14:30, 18, 19:40, 21:15
Przebaczenie krwi 17:40 16:25 21:20 14:45 17:40 21:20 16:25
Sponsoring 19:15 19:50 19:50 21 19:15 19:50 19:50
Zaginiona 21:30 17:30, 21 19:20 19:20 21:30 19:20 17:30, 21
Żelazna dama 14, 15:45 14, 15:45 14, 17:30 14 14, 15:45 14, 17:30 14, 15:45
Pokazy Specjalne
7 maja 17:00 Akademia Polskiego Filmu (Kanał + Eroica)

SILVER SCREEN
www.silverscreen.com.pl ul. Piłsudskiego 5 rezerwacja tel. 299-71-10 (indywidualne) 299-71-24 (grupowe)
4 5 6 7 8 9 10
5 dni wojny 19, 21:45 19, 21:45 19, 21:45 19, 21:45 19, 21:45 19, 21:45 19, 21:45
Amercian Pie: Zjazd absolwentów 10:15, 12:45, 15:15, 17:45, 20:15 10:15, 12:45, 15:15, 17:45, 20:15 10:15, 12:45, 15:15, 17:45, 20:15 10:15, 12:45, 15:15, 17:45, 20:15 10:15, 12:45, 15:15, 17:45, 20:15 10:15, 12:45, 15:15, 17:45, 20:15 10:15, 12:45, 15:15, 17:45, 20:15
Battleship: Bitwa o Ziemię 9:40, 12:30, 15:20, 18:10, 21 9:40, 12:30, 15:20, 18:10, 21 9:40, 12:30, 15:20, 18:10, 21 9:40, 12:30, 15:20, 18:10, 21 9:40, 12:30, 15:20, 18:10, 21 9:40, 12:30, 15:20, 18:10, 21 9:40, 12:30, 15:20, 18:10, 21
Dorwać gringo 21:15 18:45
Ghost Rider 2 3D 9:30, 15:30, 18:45 9:30, 15:30, 21:15 9:30, 15:30, 21:15 9:30, 15:30, 21:15 9:30, 18:45 9:30, 15:30, 21:15 9:30, 15:30, 21:15
Iron Sky 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20, 22:10 13:30, 15:40, 17:50, 20, 22:10 13:30, 15:40, 17:50, 20, 22:10 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20, 22:10 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20:10 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20, 22:10 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20, 22:10
Królewna Śnieżka 9:20, 11:50 9:20, 11:50 9:20, 11:50 9:20, 11:50 9:20, 11:50 9:20, 11:50 9:20, 11:50
Lęk wysokości 14:20, 17, 19:50, 22 14:20, 17, 19:50, 22 14:20, 17, 19:50, 22 14:20, 17, 19:50, 22 14:20, 17, 19:40, 21:50 14:20, 17, 19:50, 22 14:20, 17, 18:45, 21:30
Lorax 3D 9:10 9:10 9:10 9:10 9:10 9:10 9:10
Nad życie 21:15
Nietykalni 10:30, 13, 15:30, 18, 20:30 10:30, 13, 15:30, 18, 20:30 10:30, 13, 15:30, 18, 20:30 10:30, 13, 15:30, 18, 20:30 10:30, 13, 15:30, 18, 20:30 10:30, 13, 15:30, 18, 20:30 10:30, 13, 15:30, 18, 20:30
Piraci! 10, 12:20 10, 12:20 10, 12:20 10, 12:20 10, 12:20 9:50 10, 12:20
Piraci! 3D 9, 11:10, 13:20 9, 11:10, 13:20 9, 11:10, 13:20 9, 11:10, 13:20 9, 11:10, 13:20 9, 11:10, 13:20 9, 11:10, 13:20
Połów szczęścia w Jemenie 14:30 14:30 14:30, 18:45 14:30, 18:45 14:30, 21:30 14:30, 18:45 14:30
Rec 3: Geneza 16:50, 19:20, 21:30 16:50, 19:20, 21:30 16:50, 19:20, 21:30 16:50, 19:20, 21:30 19:20 16:50, 19:20, 21:30 19:20
Seksualni, niebezpieczni 11:45, 14, 16:15, 18:30, 20:45 11:45, 14, 16:15, 18:30, 20:45 11:45, 14, 16:15, 18:30, 20:45 11:45, 14, 16:15, 18:30, 20:45 11:45, 14, 16:15, 18:30, 20:45 11:45, 14, 16:15, 18:30, 20:45 11:45, 14, 16:15, 18:30, 20:45
Street Dance 2 3D 9:15, 17:40 17:40 17:40 9:15, 17:40 9:15, 15:30 9:15, 17:40 9:15, 17:40
Titanic 3D 11:30, 15:45, 19:40 11:30, 15:45, 19:40 11:30, 15:45, 19:40 11:30, 15:45, 19:40 11:30, 15:45 11:30, 15:45, 19:40 11:30, 15:45, 19:40
Tulisie. Przygoda w słonecznej krainie 3D 10:40, 12:40, 14:40, 16:40 10:40, 12:40, 14:40, 16:40 10:40, 12:40, 14:40, 16:40 10:40, 12:40, 14:40, 16:40 10:40, 12:40, 14:40, 16:40 10:40, 12:40, 14:40, 16:40 10:40, 12:40, 14:40, 16:40
Pokazy specjalne
5 maja 10:30, 12:00 Poranki dla dzieci
6 maja 10:30, 12:00 Poranki dla dzieci
8 maja 20:00 Kino na Obcasach: Nad życie
9 maja 12:00 Multibabykino: Połów szczęścia w Jemenie
10 maja 20:00 Cyrano de Bergerac – Opera na żywo

KINO TATRY
ul. Sienkiewicza 40 tel. 633-31-72
brak pokazów

Zapraszamy do kin.

{jumi [media/reklama.htm]}

14:20, 17:10, 20:10
PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
cinema111
Repertuar kin – 23-29 maja 2014
cinema111
Repertuar kin – 19-25 września 2014
repertuar
Repertuar kin – 19-25 listopada 2010

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*