repertuarPoniżej zamieszczamy repertuary łódzkich kin, w terminie od 27 maja do 2 czerwca 2011 roku.

 

KINO BAŁTYK
www.heliosnet.pl ul. Narutowicza 20 rezerwacja tel. 630-36-03 (indywidualna), 632-35-87 (grupowa)
27 28 29 30 31 1 2
Delfin Plum 9:15, 13:45 9:15, 13:45 9:15, 11 9:15, 13:45 9:15, 13:45 9:15, 13:45 9:15, 10
Kung Fu Panda 2 3D 9, 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15 9, 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15 9, 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15 9, 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15 9, 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15 9, 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15 9, 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15
Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach 3D 11, 15:30, 18:30, 21:15 11, 15:30, 18:30, 21:15 12:30, 15:30, 18:30, 21:15 11, 15:30, 18:30, 21:15 11, 15:30, 18:30, 21:15 11, 15:30, 18:30, 21:15 12:30, 15:30, 18:30, 21:15

KINO CHARLIE
www.charlie.pl ul. Piotrkowska 203/205 rezerwacja tel. 636-00-92
27 28 29 30 31 1 2
Bobasy 13:45, 18 12:45, 18:05 12:35, 18:15 14:05, 21:35 14, 18:20 12:45, 15, 21:40 14:55
Erratum 14:25 12:35, 16:30 12:30 14:40 16:15 14:40 14:05
Kod Nieśmiertelności 17:55, 21:55 18:10, 21:55 18:10, 21:55 14:10, 19:50 15:25, 21:40 14:50, 18:10 16:20, 21:55
Łagodny potwór – projekt Frankenstein 15:10, 21:55 16:05, 19:50 14, 19:50 15:50, 21:25 17:50, 21:30 16:25 19:45
Mamas & Papas 21:20 14:15 12:45 14:15 21:35 16 17:35
Mr. Nice 19:40 14:25, 21:45 15:55, 21:45 15:30, 17:40 15:45 21:45 17:40, 21:40
Puzzle 16:25 19:40
Sala Samobójców 17, 20 18, 20 18, 20 19:30, 21:30 17:05, 19:45 12:50, 16:30 19:50 18, 20
Szalona miłość – Yves Saint Laurent 16:05, 19:30 12:40, 21:30 14:05, 21:30 19:45 19:50 14:10 15:45, 21:25
Wspaniała i kochana przez wszystkich 14:05 14:10 16:15 17:35 13:50 19:50 13:50, 15:45
Żona Doskonała 16:05 19:40 16:25 17:50 16:20 18 19:35
Pokazy Specjalne
27 maja 19:00 Premiera filmu deskorolkowego “Ziemia Obiecana”
1 czerwca 13:15 Dzień Dziecka z Pimpusiem Sadełko

CINEMA CITY
www.cinema-city.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
27 28 29 30 31 1 2
Delfin Plum 10:15, 12:15, 14:15, 16:15 10:15, 12:15, 14:15, 16:15 10:15, 12:15, 14:15, 16:15 10:15, 12:15, 14:15, 16:15 10:15, 12:15, 14:15, 16:15 10:15, 12:15, 14:15, 16:15 10:15, 12:15, 14:15, 16:15
Gnomeo i Julia 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30 10, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30
Gnomeo i Julia 3D 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30 11, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30    10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30
Jestem Bogiem 20:15, 22:30 20:15, 22:30 20:15, 22:30 20:15, 22:30 20:15, 22:30 20:15, 22:30 20:15, 22:30
Kod Niesmiertelności 15:45, 18:15, 20:15, 22:15 15:45, 18:15, 20:15, 22:15 15:45, 18:15, 20:15, 22:15 15:45, 18:15, 20:15, 22:15 15:45, 18:15, 20:15, 22:15 15:45, 18:15, 20:15, 22:15 15:45, 18:15, 20:15, 22:15
Kung Fu Panda 2 11, 13, 15, 17, 19, 21 11, 13, 15, 17, 19, 21 11, 13, 15, 17, 19, 21 11, 13, 15, 17, 19, 21 11, 13, 15, 17, 19, 21 15, 17, 19, 21 11, 13, 15, 17, 19, 21
Kung Fu Panda 2 3D 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
Ksiądz 3D 17:45, 19:45, 21:45 17:45, 19:45, 21:45 17:45, 19:45, 21:45 17:45, 19:45, 21:45 17:45, 19:45, 21:45 17:45, 19:45, 21:45 17:45, 19:45, 21:45
Lincz 13:30, 21:30 13:30, 21:30 13:30, 21:30 13:30, 21:30 13:30, 21:30 13:30, 21:30 13:30, 21:30
Melancholia 10:40, 13:20, 16, 18:40, 21:20 10:40, 13:20, 16, 18:40, 21:20 10:40, 13:20, 16, 18:40, 21:20 10:40, 13:20, 16, 18:40, 21:20 10:40, 13:20, 16, 18:40, 21:20 10:40, 13:20, 16, 18:40, 21:20 10:40, 13:20, 16, 18:40, 21:20
Milion Dolarów 14:45, 19:45 14:45, 19:45 14:45, 19:45 14:45, 19:45 14:45, 19:45 14:45, 19:45 14:45, 19:45
Niepokonani 10:15, 15:15 10:15, 15:15 10:15, 15:15 10:15, 15:15 10:15, 15:15 10:15, 15:15 10:15, 15:15
Piraci z Karaibów: Na Nieznanych Wodach 3D 11:15, 12:15, 14, 15, 16:45, 17:45, 19:30, 20:30, 22:15 10, 12, 12:45, 14:45, 15:30, 17:30, 18:15, 20:15, 21 10, 12, 12:45, 14:45, 15:30, 17:30, 18:15, 20:15, 21 11:15, 12:15, 14, 15, 16:45, 17:45, 19:30, 20:30, 22:15 11:15, 12:15, 14, 15, 16:45, 17:45, 19:30, 20:30, 22:15 10, 12, 14, 15, 16:45, 17:45, 19:30, 20:30, 22:15 11:15, 12:15, 14, 15, 16:45, 17:45, 19:30, 20:30, 22:15
Pożyczony Narzeczony 11:45, 14:15, 16:45, 19:15, 21:45 11:45, 14:15, 16:45, 19:15, 21:45 11:45, 14:15, 16:45, 19:15, 21:45 11:45, 14:15, 16:45, 19:15, 21:45 11:45, 14:15, 16:45, 19:15, 21:45 11:45, 14:15, 16:45, 19:15, 21:45 11:45, 14:15, 16:45, 19:15, 21:45
Rio 11:45, 13:45 11:45, 13:45 11:45, 13:45 11:45, 13:45 11:45, 13:45 10, 11:45, 13:45 11:45, 13:45
Sala Samobójców 10, 17:15, 22 10, 17:15, 22 10, 17:15, 22 10, 17:15, 22 10, 17:15, 22 10, 17:15, 22 10, 17:15, 22
Świnki 13, 18 13, 18 13, 18 13, 18 13, 18 13, 18 13, 18
Thor 3D 11, 15:15, 22:30 11, 15:15, 22:30 11, 15:15, 22:30 11, 15:15, 22:30 11, 15:15, 22:30 15:15, 22:30 11, 15:15, 22:30
Tożsamość 17:40, 20, 22:20 17:40, 20, 22:20 17:40, 20, 22:20 17:40, 20, 22:20 17:40, 20, 22:20 17:40, 20, 22:20 17:40, 20, 22:20
Woda dla słoni 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20

KINO CYTRYNA
www.kinocytryna.pl ul. Pomorska 39/41 tel. 632-02-68 lub 660-477-834
27 28 29 30 31 1 2
Bejbis 18
Lincz 18, 19:40 19:30, 21 19:30, 21 18:30 19, 21:10 19
Między światami 17:50 17:50 19:40 18
Nieściszalni 21:30 21:10 21:10 20:40 20:40
Prosto z nieba 20 17:40, 19:30 17:40, 19:30 18, 20 19:40 19:40
Wspaniała i kochana przez wszystkich 21:20 21:10 21:10

KINEMATOGRAF
www.kinomuzeum.pl pl. Zwycięstwa 1  tel. 674-09-57
27 maja 18:00 Ucieczka z kina Wolność
28 maja 18:00 Mała Moskwa
29 maja 18:00 Rewers
31 maja 18:00 Pola Negri – Życie jest snem w kinie + spotkanie z reż. Mariuszem Kotowskim
1 czerwca 14:00 Bajki na Dzień Dziecka
15:00 Bajki na Dzień Dziecka
16:00 Bajki na Dzień Dziecka
Urodziny Marilyn Monroe
18:30 Pół żartem, pół serio
2 czerwca Piotr Anderszewski i Przyjaciele
17:00 Wierność

ŁÓDZKI DOM KULTURY – DUŻE KINO
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 105  tel. 633-70-13
27 maja 15:30 Młyn i Krzyż
17:30 Klub Filmowy Trzeciego Wieku
29 maja 11:00 Młyn i Krzyż
17:00 Seans Turystyczny: Australia Północno-Zachodnia
31 maja 16:45 Seans Turystyczny: Australia Północno-Zachodnia
1 czerwca 15:15 Młyn i Krzyż
17:30 Seans Turystyczny: Australia Południowo-Wschodnia
2 czerwca 17:30 Seans Turystyczny: Australia Południowo-Wschodnia

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KAMERALNE KINO
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 232 tel. 633-70-13
27 maja 19:00 Wszystko w porządku
28 maja 17:15 Wszystko w porządku
19:30 Młyn i Krzyż
29 maja 19:15 Wszystko w porządku
30 maja 15:00 Wszystko w porządku
17:15 Samotność długodystansowca
19:30 Młyn i Krzyż
31 maja 15:00 Wszystko w porządku
19:00 Klub Filmowy Ferment: Młyn i Krzyż
1 czerwca 19:45 Wszystko w porządku
2 czerwca 15:30 Wszystko w porządku
19:45 Młyn i Krzyż

Kino MuBa
www.se-ma-for.com ul.  Tuwima 54 B. 24 tel. 42 681-54-74
27 maja 19:00 Życie Jane + Powrót
28 maja 18:00 Życie Jane + Powrót
29 maja 18:00 Pokaz specjalny: Inferno – niedokończone piekło
1 czerwca 17:30 Dzień Dziecka dla Dzieci: tajemnica kwiatu paproci + Na cztery łapy, czyli szkolne przygody Pimpusia Sadełko
19:30 Dzień Dziecka dla Dorosłych: Zanim przeklną nas dzieci
2 czerwca 19:00 Życie Jane + Powrót

ORANGE IMAX
www.kinoimax.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
27 28 29 30 31 1 2
Dzikie z Natury 3D 11, 12 10 10 11, 12 11, 12 10, 12:15, 16 11, 12
Hubble 3D 11
Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach 3D 13:15, 16, 18:45, 21:30 11, 13:45, 16:30, 19:15, 22 11, 13:45, 16:30, 19:15, 22 13:15, 16, 18:45, 21:30 13:15, 16, 18:45, 21:30 13:15, 17, 19:45, 22:30 13:15, 16, 18:45, 21:30
Sea Rex 3D 9

KINO POLONIA
www.kinopolonia.com.pl ul. Piotrkowska 67 rezerwacja tel. 630-02-15
27 28 29 30 31 1 2
Lincz 17:30, 21:30 11, 17:30, 21:30 11, 17:30, 21:30 13:45, 19:45, 21:30 17:30, 21:30 11:30, 17:40, 21:30 17:30, 21:30
Mała matura 1947 13, 15:20, 19:20 12:50, 15, 19:20 12:50, 15, 19:20 15:30, 17:45 13, 15:20, 19:20 13:20, 15:30, 19:20 13, 15:20, 19:20
Mia i Migusie 15 11:30, 13:20 11:30, 13:20 13 15 11, 13, 15, 17 15
Między światami 14:30, 18:45 14:30, 18:45 14:30, 18:45 13:15, 15 14:30, 18:45 14:15, 21:10 14:15, 21:10
Niepokonani 16:15, 20:30 12, 16:15, 20:30 12, 16:15, 20:30 18:45 16:15, 20:30 11:45, 16:10, 18:30 16:15, 20:30
Prosto z nieba 13:15, 21 17:15, 21 17:15, 21 15:15, 21:15 13:15, 21 21 13:15, 21
Szalona miłość – Yves Saint Laurent 17, 19 15:15, 19 15:15, 19 16:45 17, 19 19 17, 19
Pokazy specjalne
30 maja 17:00 Akademia Polskiego Filmu (Gorączka + Miś)

SILVER SCREEN
www.silverscreen.com.pl ul. Piłsudskiego 5 rezerwacja tel. 299-71-10 (indywidualne) 299-71-24 (grupowe)
27 28 29 30 31 1 2
Delfin Plum 9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15 9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15 9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15 9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15 9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15 9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15 9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15
Gnomeo i Julia 3D 9:40, 10:40, 11:45, 12:45, 13:50, 16:10, 18:15 9:40, 11:45, 12:45, 13:50, 16:10, 18:15 9:40, 11:45, 12:45, 13:50, 14:50, 16:10, 18:15 9:40, 10:40, 11:45, 12:45, 13:50, 16:10, 18:15 9:40, 10:40, 11:45, 12:45, 13:50, 14:50, 16:10, 18:15 9:40, 10:40, 11:45, 12:45, 13:50, 16:10, 18:15 9:40, 11:45, 12:45, 13:50, 16:10, 18:15
Lincz 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15
Kung Fu Panda 2 3D 9, 10, 10:30, 11:30, 12:30, 13, 14, 15, 15:30, 16:30, 17:30, 18, 19, 20, 21:30 9, 9:30, 10, 10:30, 11:30, 12:30, 13, 14, 15, 15:30, 16:30, 17:30, 18, 19, 20, 21:30 9, 9:30, 10, 10:30, 11:30, 12:30, 13, 14, 15, 15:30, 16:30, 17:30, 18, 19, 20, 21:30 9, 10, 10:30, 11:30, 12:30, 13, 14, 15, 15:30, 16:30, 17:30, 18, 19, 20, 21:30 9, 10, 10:30, 11:30, 12:30, 13, 14, 15, 15:30, 16:30, 17:30, 18, 19, 20, 21:30 9, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13, 14, 15, 15:30, 16:30, 17:30, 18, 19, 20, 21:30 9, 9:30, 10, 10:30, 11:30, 12:30, 13, 14, 15, 15:30, 16:30, 17:30, 18, 19, 20, 21:30
Kod Nieśmiertelności 20:15 18:50 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15
Ksiądz 3D 20:40 20:40 20:40 20:40 20:40 20:40 20:40
Melancholia 13:45, 16:45, 19:30 16:45, 19:30 13:45, 16:45, 19:30 13:45, 16:45, 19:30 13:45, 16:45, 19:30 13:45, 16:45, 19:30 13:45, 16:45, 19:30
Milion Dolarów 11:10 9:50 9:50 11:10 11:10 11:10 11:10
Mr. Nice 21:15 13:45 21:15 21:15 21:15 21:15 21:15
Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach 3D 10:15, 11:20, 13:20, 14:20, 16:30, 17:40, 19:45, 20:45 10:15, 11:20, 13:20, 14:20, 16:30, 17:40, 19:45, 20:45 10:15, 11:20, 13:20, 14:20, 16:30, 17:40, 19:45, 20:45 10:15, 11:20, 13:20, 14:20, 16:30, 17:40, 19:45, 20:45 10:15, 11:20, 13:20, 14:20, 16:30, 17:40, 19:45, 20:45 10:15, 11:20, 13:20, 14:20, 16:30, 17:40, 19:45, 20:45 10:15, 11:20, 13:20, 14:20, 16:30, 17:40, 19:45, 20:45
Pożyczony Narzeczony 12:40, 15:15, 17:50, 20:30 12:40, 15:15, 17:50, 20:30 12:40, 15:15, 17:50, 20:30 12:40, 15:15, 17:50, 20:30 12:40, 15:15, 17:50, 20:30 15:15, 17:50, 20:30 12:40, 15:15, 17:50, 20:30
Rio 3D 9:10 9:10 9:10 9:10 9:10 9:10 9:10
Szybcy i Wściekli 5 16, 18:50, 21:45 16, 21:45 17, 19:50 16, 18:50, 21:45 17 16, 18:50, 21:45 16, 18:50, 21:45
Thor 3D 9:50 9:50 9:50 9:50
Pokazy specjalne
27 maja 23:00 Noc 3D
28 maja 10:30, 12:00 Poranki dla Maluchów
20:30 Liga Mistrzów: Finał 2D i 3D
29 maja 10:30, 12:00 Poranki dla Maluchów
31 maja 20:00 Koncert: Kings of Leon
1 czerwca 12:00 Multibabykino: Pożyczony narzeczony

KINO TATRY
ul. Sienkiewicza 40 tel. 633-31-72
kino nieczynne

Zapraszamy do kin.

{jumi [media/reklama.htm]}

14:20, 17:10, 20:10
PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
cinema111
Repertuar kin – 18-24 listopada
cinema111
Repertuar kin 27 marca – 2 kwietnia
cinema111
Repertuar kin – 9-15 marca 2018

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*