repertuarPoniżej zamieszczamy repertuary łódzkich kin, w terminie od 26 listopada do 2 grudnia 2010 roku.

 

KINO BAŁTYK
www.heliosnet.pl ul. Narutowicza 20 rezerwacja tel. 630-36-03 (indywidualna), 632-35-87 (grupowa)
26 27 28 29 30 1 2
Harry Potter i Insygnia Śmierci cz. 1 – dubbing 11, 14, 17 11, 14, 17 11, 14, 17 11, 14, 17 11, 14, 17 11, 14, 17 11, 14, 17
Harry Potter i Insygnia Śmierci cz. 1 – napisy
20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15
Śniadanie do Łóżka 20, 22 20, 22 20, 22 20, 22 20, 22 20, 22 20, 22
Zaplątani 9, 11:15, 13:30, 15:45, 18 9, 11:15, 13:30, 15:45, 18 9, 11:15, 13:30, 15:45, 18 9, 11:15, 13:30, 15:45, 18 9, 11:15, 13:30, 15:45, 18 9, 11:15, 13:30, 15:45, 18 9, 11:15, 13:30, 15:45, 18

KINO CHARLIE
www.charlie.pl ul. Piotrkowska 203/205 rezerwacja tel. 636-00-92
26 27 28 29 30 1 2
Chrzest 13:35 12:05 15:15 13:45 15
Hej, skarbie 15, 16:55 15:05, 18:30 13:35, 15:45 16:45, 21:45 14:50, 18 16:30, 21:30 15:20, 19:45
Iluzjonista 13:25, 17:20 13:40, 16:55 15:30, 18:55 13:40, 18:35 13:15, 19:55 15:20, 20 16:45, 21:30
Kobiety bez mężczyzn 15:40, 18:50 14, 17:05 14, 17:05 18:40 14:50 13:30, 18:20 16:35
Maczeta 20, 21:50 20, 21:50 20, 21:50 20, 21:50 19, 21:40 19, 21:40 19, 21:40
Mary i Max 18:55 20:20 15:35, 20:20 15:50, 20:15 15:20, 18:20 18:30 20
Mia i Migusie 15:15 12:20 12:20 14:10 13:10 13:40 13:35
Na północ od Kalabrii 20:30 15:40 14:20, 17:40 17:20 21:30 17 21:45
Prosta historia o miłości 13:50, 18:30, 21:45 15:20, 20:30, 21:55 17, 20:30 15:35, 18:30 16:30, 18:30 15:10, 20:05 13:30, 18:20
W drodze do domu 14, 20:20 16:50, 18:45 18:45, 21:55 20:20 16:45, 21:35 13:25, 16:40 15:10, 18:15
Wyjście przez sklep z pamiątkami 16:55, 21:55 12:05, 18:25, 21:45 18:25, 21:45 17, 21:55 16:50, 20 18:15, 21:35 15, 17:20
Pokazy specjalne
28 listopada 12:00 Pokaz specjalny filmu “Poród w ekstazie” + dyskusja
2 grudnia 19:00 Premiera filmu “Wjazd” z udziałem twórców

CINEMA CITY
www.cinema-city.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
  26 27 28 29 30 1 2
Amerykanin 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
Aż po grób 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45
Biała i Strzała podbijają kosmos 11 11 11 11 11 11 11
Dla Niej Wszystko 13:45, 16:30, 19:15, 22 13:45, 16:30, 19:15, 22 13:45, 16:30, 19:15, 22 13:45, 16:30, 19:15, 22 13:45, 16:30, 19:15, 22 13:45, 16:30, 19:15, 22 13:45, 16:30, 19:15, 22
Harry Potter i Insygnia Śmierci cz. 1 – dubbing 11:30, 12:30, 14:30, 17:30, 20:30 11:30, 12:30, 14:30, 17:30, 20:30 11:30, 12:30, 14:30, 17:30, 20:30 11:30, 12:30, 14:30, 17:30, 20:30 11:30, 12:30, 14:30, 17:30, 20:30 11:30, 12:30, 14:30, 17:30, 20:30 11:30, 12:30, 14:30, 17:30, 20:30
Harry Potter i Insygnia Śmierci cz. 1 – napisy
15:30, 18:30, 21:30 15:30, 18:30, 21:30 15:30, 18:30, 21:30 15:30, 18:30, 21:30 15:30, 18:30, 21:30 15:30, 18:30, 21:30 15:30, 18:30, 21:30
Łatwa dziewczyna 10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15, 22:15 10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15, 22:15 10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15, 22:15 10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15, 22:15 10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15, 22:15 10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15, 22:15 10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15, 22:15
Maczeta 14:45, 17, 19:15, 21:30 14:45, 17, 19:15, 21:30 14:45, 17, 19:15, 21:30 14:45, 17, 19:15, 21:30 14:45, 17, 19:15, 21:30 14:45, 17, 19:15, 21:30 14:45, 17, 19:15, 21:30
Mysi Agenci 2 10:45, 12:45 10:45, 12:45 10:45, 12:45 10:45, 12:45 10:45, 12:45 10:45, 12:45 10:45, 12:45
Niepowstrzymany 13:10, 17:30 13:10, 17:30 13:10, 17:30 13:10, 17:30 13:10, 17:30 13:10, 17:30 13:10, 17:30
Ostatni egzorcyzm 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45
Piła VII 3D 22:30 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15
Policja Zastępcza 13 13 13 13 13 13 13
Pogrzebany 16:45, 18:45, 20:45, 22:45 16:45, 18:45, 20:45, 22:45 16:45, 18:45, 20:45, 22:45 16:45, 18:45, 20:45, 22:45 16:45, 18:45, 20:45, 22:45 16:45, 18:45, 20:45, 22:45 16:45, 18:45, 20:45, 22:45
RED 22:15 22:15 22:15 22:15 22:15 22:15
Skrzydlate Świnie 15:10, 17:20, 19:40, 21:50 15:10, 17:20, 19:40, 21:50 15:10, 17:20, 19:40, 21:50 15:10, 17:20, 19:40, 21:50 15:10, 17:20, 19:40, 21:50 15:10, 17:20, 19:40, 21:50 15:10, 17:20, 19:40, 21:50
Śluby panieńskie 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
Śniadanie do łozka 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Zakochany Wilczek 3D 10, 14, 16 10, 14, 16 10, 14, 16 10, 14, 16 10, 14, 16 10, 14, 16 10, 14, 16
Zanim odejdą wody 15:20, 19:40, 21:50 15:20, 19:40, 21:50 15:20, 19:40, 21:50 15:20, 19:40, 21:50 15:20, 19:40, 21:50 15:20, 19:40, 21:50 15:20, 19:40, 21:50
Zaplątani 3D 10:30, 11:45, 12:45, 14, 15, 16:15, 17:15, 18:30, 19:30, 20:45 10:30, 11:45, 12:45, 14, 15, 16:15, 17:15, 18:30, 19:30, 20:45 10:30, 11:45, 12:45, 14, 15, 16:15, 17:15, 18:30, 19:30, 20:45 10:30, 11:45, 12:45, 14, 15, 16:15, 17:15, 18:30, 19:30, 20:45 10:30, 11:45, 12:45, 14, 15, 16:15, 17:15, 18:30, 19:30, 20:45 10:30, 11:45, 12:45, 14, 15, 16:15, 17:15, 18:30, 19:30, 20:45 10:30, 11:45, 12:45, 14, 15, 16:15, 17:15, 18:30, 19:30, 20:45
Zaplątani 11:15, 13:30, 15:45, 18 11:15, 13:30, 15:45, 18 11:15, 13:30, 15:45, 18 11:15, 13:30, 15:45, 18 11:15, 13:30, 15:45, 18 11:15, 13:30, 15:45, 18 11:15, 13:30, 15:45, 18
Zemsta futrzaków 10:45, 12:45 10:45, 12:45 10:45, 12:45 10:45, 12:45 10:45, 12:45 10:45, 12:45 10:45, 12:45
Żółwik Sammy 3D 12 12 12 12 12 12 12
 
Pokazy specjalne
26 listopada 19:00 Cyganeria (Cinemaestro)

KINO CYTRYNA
www.kinocytryna.pl ul. Pomorska 39/41 tel. 632-02-68 lub 660-477-834
26 27 28 29 30 1 2
Chrzest 17 19 16:50 18 18 21:30 18
Essential Killing 18:40 15:10, 16:30 18:50 16:10, 21:30 21:30 18 21:30
Hej, skarbie 18, 21:40 18:10 21:40 20:40 19:30, 21:20 19:30, 21:20 19:30, 21:20
Święty Mikołaj 16:40 15 14:40 16:20 18:10 18:10 18:10
Wyśnione miłości 20:20 17, 21 15, 20:30 19:40 19:40 19:40 19:40
Pokazy specjalne
26 listopada 20:00 Przegląd LGBT: Pokój Leo
27 listopada 20:00 20:00 Przegląd LGBT: Nić
28 listopada 18:00 Koncert Alexandra Maceradia (Bilety w cenie 25 zł)
20:00 Przegląd LGBT: Od początku do końca (pokaz przedpremierowy)
29 listopada 18:00 Spotkanie Buddyjskie

KINEMATOGRAF
www.kinomuzeum.pl pl. Zwycięstwa 1  tel. 674-09-57
26 listopada 18:30 Bossak. kronika wypadków filmowych
27 listopada 17:00 Panie i Panowie
19:30 Chleb i tulipany
28 listopada 12:00 175. Urodziny Anny Scheibler
30 listopada 18:00 Był jazz
1 grudnia 18:00 Bal na dworcu Koluszkach
2 grudnia 18:00 Trzy kolory. Czerwony

ŁÓDZKI DOM KULTURY – DUŻE KINO
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 105  tel. 633-70-13
26 listopada 14:30 Buddenbrookowie
17:30 Klub Filmowy Trzeciego Wieku
27 listopada 16:00 Buddenbrookowie
28 listopada 11:00 Buddenbrookowie
1 grudnia 17:00 Pedagogiczna Akademia Filmowa: Potęga Strachu

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KAMERALNE KINO
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 232 tel. 633-70-13
26 listopada 19:30 Nie oglądaj się
27 listopada 17:00 Niezwykłe Biografie: Pollock
19:15 Nie oglądaj się
28 listopada 17:15 Nie oglądaj się
19:30 Buddenbrookowie
29 listopada 14:45 Turystyczny Klub Filmowy: Meksyk
17:15 Nie oglądaj się
19:30 Buddenbrookowie
30 listopada 13:30 Buddenbrookowie
16:30 Nie oglądaj się
19:00 Klub Filmowy Ferment: Droga
1 grudnia 14:45 Nie oglądaj się
19:00 Buddenbrookowie
2 grudnia 14:00 Krytyczna terapia
16:30 Buddenbrookowie
19:30 Nie oglądaj się

ORANGE IMAX
www.kinoimax.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
26 27 28 29 30 1 2
Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 22:30 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 22:30 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 22:30 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 22:30 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 22:30 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 22:30 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 22:30

KINO POLONIA
www.kinopolonia.com.pl ul. Piotrkowska 67 rezerwacja tel. 630-02-15
26 27 28 29 30 1 2
Aż po grób 11:30, 21:20 11:30, 21:20 11:30, 21:20 11:30, 21:20 11:30, 21:20 11:30, 21:20 11:30, 21:20
Chrzest 14:20, 17:50, 19:30 14:20, 17:50, 19:30 14:20, 17:50, 19:30 14:20, 17:50, 19:30 14:20, 17:50, 19:30 14:20, 17:50, 19:30 14:20, 17:50, 19:30
Iluzjonista 12:50, 17:40, 19:20 17:45 13:20, 16:30, 19:40, 21:15 15 13:10, 16:20, 19:30 19:30 12:50, 17:40, 19:20
Jestem twój 11, 16 11, 16 11, 16 11, 16 11, 16 11, 16 11, 16
Joanna 13:30, 15:30, 17:30, 19:30 13:30, 15:30, 17:30, 19:30 13:30, 15:30, 17:30, 19:30 13:30, 15:30, 17:30, 19:30 13:30, 15:30, 17:30, 19:30 13:30, 15:30, 17:30, 19:30 13:30, 15:30, 17:30, 19:30
Święty Mikołaj 11:20, 14:30 14:45 11:50, 15 14:50 15:30 11:20. 14:30
The Doors – historia nieopowiedziana 12:45, 21:10 12:45, 21:10 12:45, 21:10 12:45, 21:10 12:45, 21:10 12:45, 21:10 12:45, 21:10
W drodze do domu 16, 21 16:10 18:10 11:30, 18, 21:10 17, 21:15 16, 21
Pokazy specjalne
27 listopada 19:30 Najgorsze Filmy Świata
29 listopada 9:30 Kid First
17:00 Akademia Polskiego Filmu (Jak być kochaną + Rękopis znaleziony w Saragossie)
30 listopada 9:30 Kid First

SILVER SCREEN
www.silverscreen.com.pl ul. Piłsudskiego 5 rezerwacja tel. 299-71-10 (indywidualne) 299-71-24 (grupowe)
26 27 28 29 30 1 2
Aż po grób 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20
Dla Niej wszystko 9:50, 12:30, 15:15, 18, 21:45 12:15, 15, 17:40, 20:20, 23:10 12:15, 15, 17:40, 20:20 11:20, 15, 17:40, 20:20 12:15, 15, 17:40, 20:20 15, 17:40, 20:20 12:15, 15, 17:40, 20:20
Harry Potter i Insygnia Śmierci cz. 1 – dubbing 9:30, 11:40, 12:40, 14:50, 15:50, 19 9:30, 11:40, 12:40, 14:50, 15:50, 19 9:30, 11:40, 12:40, 14:50, 15:50, 19 9:30, 11:40, 12:40, 14:50, 15:50, 19 9:30, 10, 12:40, 14:50, 15:50, 19 9:30, 11:40, 12:40, 14:50, 15:50, 19 9:30, 11:40, 12:40, 14:50, 15:50, 19
Harry Potter i Insygnia Śmierci cz. 1 – napisy
18, 21:10 18, 21 18, 21 18, 21:10 18, 21:10 18, 21:10 18, 21:10
Legendy Sowiego Królestwa 3D 9:20    9:20    9:20    9:20    9:20    9:20   
Maczeta 11:50, 14:20, 16:45, 19:15, 21:40 11:50, 14:20, 16:45, 19:15, 21:40 11:50, 14:20, 16:45, 19:15, 21:40 11:50, 14:20, 16:45, 19:15, 21:40 11:50, 14:20, 16:45, 19:15, 21:40 11:50, 14:20, 16:45, 19:15, 21:40 11:50, 14:20, 16:45, 19:15, 21:40
Mysi Agenci 9 9, 11:15 9, 11:15 9, 11:15 9, 11:15 9, 11:15 9, 11:15
Niepowstrzymany 9, 16:15 9, 16:15 9, 16:15 9, 16:15 9, 16:15 9, 16:15 9, 16:15
Ostatni Egzorcyzm 14 20:50, 23 14, 20:50 14, 20:50 14, 20:50 14, 20:50 14, 20:50
Policja Zastępcza 13:50 22:10 22:10 22:10 22:10 22:10
Pogrzebany 13:20, 15:40, 18:15, 20:30 13:30, 15:40, 18:15, 20:30, 22:45 13:30, 15:40, 18:15, 20:30 11, 13:20, 15:40, 18:15, 20:30 11, 13:20, 15:40, 18:15, 20:30 11, 13:20, 15:40, 18:15, 20:30 11, 13:20, 15:40, 18:15, 20:30
Piła VII 3D 21:50 21:50 21:50 21:50 21:50 21:50
Skrzydlate Świnie 18:30 18:50, 21:15 18:50, 21:15 18:50, 21:15 18:50, 21:15 18:50, 21:15 18:50, 21:15
Śluby Panieńskie 9:20 9:20 9:20 9:20 9:20 9:20 9:20
Śniadanie do Łóżka 11:15, 13:15, 15:20, 17:30, 21 9:50, 13:40, 15:45, 17:50, 20, 22 9:50, 13:40, 15:45, 17:50, 20, 22 9:50, 13:40, 15:45, 17:50, 20, 22 9:50, 13:40, 15:45, 17:50, 20, 22 9:50, 13:40, 15:45, 17:50, 20, 22 9:50, 13:40, 15:45, 17:50, 20, 22
Zakochany Wilczek 3D 9:15, 10, 11:45, 14:10 9:15, 11:45, 14:10, 16:20 9:15, 11:45, 14:10, 16:20 9:15, 11:45, 14:10, 16:20 9:15, 11:45, 14:10, 16:20 9:15, 11:45, 14:10, 16:20 9:15, 11:45, 14:10, 16:20
Zanim Odejdą Wody 16:30, 22:10 18:40, 21:10 18:40, 21:10 18:40, 21 18:40, 21 18:40, 21 18:40, 21
Zaplątani 9:10, 10, 11:30, 12:20, 13:50, 14:45, 16:10, 17:10, 18:30, 19:30 9:10, 10, 11:30, 12:20, 13:50, 14:45, 16:10, 17:10, 18:30, 19:30 9:10, 10, 11:30, 12:20, 13:50, 14:45, 16:10, 17:10, 18:30, 19:30 9:10, 10, 11:30, 12:20, 13:50, 14:45, 16:10, 17:10, 18:30, 19:30 9:10, 10, 11:30, 12:20, 13:50, 14:45, 16:10, 17:10, 18:30, 19:30 9:10, 10, 11:30, 12:20, 13:50, 14:45, 16:10, 17:10, 18:30, 19:30 9:10, 10, 11:30, 12:20, 13:50, 14:45, 16:10, 17:10, 18:30, 19:30
Pokazy specjalne
26 listopada 21:30 Noc Reklamożerców
27 listopada 9:00, 10:30, 12 Poranki dla Maluchów
22:00 Noc z Rodriguez’em
28 listopada 9:00, 10:30, 12 Poranki dla Maluchów
29 listopada 12:00 Multibabykino – Niepowstrzymany
30 listopada 12:00 Multibabykino – Dla Niej wszystko

KINO TATRY
ul. Sienkiewicza 40 tel. 633-31-72
27 listopada repertuar wkrótce
28 listopada

Zapraszamy do kin.

{jumi [media/reklama.htm]}

14:20, 17:10, 20:10
PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
Repertuar kin – 17-23 sierpnia 2018
Repertuar kin – 22-28 maja 2020
Repertuar kin – 14-20 września 2018

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*