cinema111Poniżej zamieszczamy repertuary łódzkich kin, w terminie od 24 do 30 stycznia 2014 roku.

 

KINO BAŁTYK
www.heliosnet.pl ul. Narutowicza 20 rezerwacja tel. 630-36-03 (indywidualna), 632-35-87 (grupowa)
24 25 26 27 28 29 30
Justin Bieber. Believe 11:30, 16 11:30, 16 11:30, 16
Pod mocnym aniołem 13:30, 18:15, 20:45 13:30, 18:15, 20:45 13:30, 18:15, 20:45 14, 18:15, 20:45 14, 18:15, 20:45 14, 18:15, 20:45 14, 18:15, 20:45
Robaczki z Zaginionej Doliny 9:30 9:30 9:30 16:15 10, 16:15 16:15 10, 16:15
Robaczki z Zaginionej Doliny 3D 12 12 12 12
Sierpień w hrabstwie Osage 14:30, 19:15 14:30, 19:15 14:30, 19:15 14:30, 19:15 14:30, 19:15 14:30 14:30, 19:15
Skubani 10:15 10:15 10:15 9:45 10:15 10 10:15
Skubani 3D 10:30
Wkręceni 12:15, 17, 21:45 12:15, 17, 21:45 12:15, 17, 21:45 12:15, 17, 21:45 12:15, 17, 21:45 12:15, 17, 21:45 12:15, 17, 21:45
Pokazy specjalne
29 stycznia 18:30 Kino Kobiet (Sierpień w hrabstwie Osage)

KINO BODO
strona kina ul. Rewolucji 1905r 78/80 tel. 509 192 834
w tym okresie
brak pokazów filmowych

KINO CHARLIE
www.charlie.pl ul. Piotrkowska 203/205 rezerwacja tel. 636-00-2392
24 25 26 27 28 29 30
Babcia Gandzia 10:40, 14:15, 16, 21:45 11:30, 14:15, 16:20, 21:35 10:45, 14:15, 16, 21:45 10:45, 14:15, 16, 21:45 16, 21:35 11, 14:15, 16, 19:40, 21:45 14:15, 16, 21:45
Biegnij, chłopcze, biegnij 14:45 12:50 12 14:45 14:45 11:30, 14:45 13:40
Hannah Arendt 12:15, 17:45, 19:40 12:15, 21:40 12:15, 19:40 12:15, 17:45, 19:40 17:45, 19:40 10:45, 17:45 12:15, 17:45, 19:40
Heli 17:45 17:45
Ida 11, 14:30 10:45, 14:45 11:20, 14:30 14:30 14:30 10:50, 14:30 14:30
Niebiańskie żony Łąkowych Maryjczyków 12:40, 15:50, 17:45, 19:45 15:50, 18, 19:40 15:50, 17:45, 19:45 11, 15:50, 17:45, 19:45 13:45, 15:50, 17:45, 19:45 12:15, 15:50, 17:45, 19:45 15:50, 17:45, 19:45
Nimfomanka – Część I 9:30, 21:45 10:50, 21:50 10, 21:25 10:45, 21:45 11:30, 21:45 21:45 17:30
Nimfomanka – Część II 19:30
Pod Mocnym Aniołem 11:30, 15:30, 19:35, 21:35 15:45, 17:50, 19:45, 21:40 13:20, 17:40, 19:35 11:20, 12:45, 15:30, 19:35, 21:30 10:45, 12:45, 15:30, 19:35, 21:30 12:45, 15:30, 19:35, 21:30 10:30, 15:30, 17:40, 19:40
Sierpień w hrabstwie Osage 9:40, 13:20, 17:30, 19:40 13:40, 17:40, 19:45 15:30, 19:20, 21:30 13:20, 17:30, 19:40 13:20, 17:30, 19:40 13:20, 17:30, 19:40 11:30, 15:35, 21:30
Wilk z Wall Street 11:45, 16:40 10:40, 14:45 10:20, 14 16:40 16:40 16:40 12:30, 21:45
Za tych co na morzu 21:40 13, 20 12:45, 21:40 12:50, 21:40 12:45, 21:40 12:45, 21:40 12:45, 21:40
Zniewolony. 12 Years a Slave 17
Pokazy specjalne
29 stycznia

10:45 Środa Seniora


CINEMA CITY
www.cinema-city.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
24 25 26 27 28 29 30
47 Roninów 10, 15 10, 15 10, 15 10, 15 10, 15 10, 15 15
47 Roninów 3D 12:30, 17:30, 20, 22:30 12:30, 17:30, 20, 22:30 12:30, 17:30, 20, 22:30 12:30, 17:30, 20, 22:30 12:30, 17:30, 20, 22:30 12:30, 17:30, 20, 22:30 17:30, 20, 22:30
American Hustle 18:30 18:30 18:30
Biegnij chłopcze, biegnij 21:30 21:30 21:30 18:30 18:30 18:30 18:30
Hobbit: Pustkowie Smauga (dubbing) 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
Hobbit: Pustkowie Smauga 3D (dubbing) 10:15, 16:45 10:15, 16:45 10:15, 16:45 10:15, 16:45 10:15, 16:45 10:15, 16:45 10:15, 16:45
Hobbit: Pustkowie Smauga 3D (napisy) 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15
Ja, Frankenstein 10:30, 14:30, 18:30 10:30, 14:30, 18:30 10:30, 14:30, 18:30 10:30, 14:30, 18:30 10:30, 14:30, 18:30 10:30, 14:30, 18:30 10:30, 14:30, 18:30
Ja, Frankenstein 3D 12:30, 16:30, 20:30, 22:30 12:30, 16:30, 20:30, 22:30 12:30, 16:30, 20:30, 22:30 12:30, 16:30, 20:30, 22:30 12:30, 16:30, 20:30, 22:30 12:30, 16:30, 20:30, 22:30 12:30, 16:30, 20:30, 22:30
Justin Bieber’s Believe 16 16 16
Kamerdyner 21 21 21 21
Kraina lodu 10:30 10:30 10:30 10:30, 15:30 10:30, 15:30 10:30, 15:30 10:30, 15:30
Kraina lodu 3D 13 13 13 13 13 13 13
Królowa Śniegu 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
Nimfomanka – część 1 17, 19:30, 22 17, 19:30, 22 17, 19:30, 22 17, 19:30, 22 17, 19:30, 22 17, 19:30, 22 17, 19:30, 22
Paranormal Activity: Naznaczeni 15:15, 17:45, 19:45, 21:45 15:15, 17:45, 19:45, 21:45 15:15, 17:45, 19:45, 21:45 15:15, 17:45, 19:45, 21:45 15:15, 17:45, 19:45, 21:45 15:15, 17:45, 19:45, 21:45 15:15, 17:45, 19:45, 21:45
Pod Mocnym Aniołem 10:40, 12, 13, 14:20, 15:20, 16:40, 17:40, 19, 20, 21:20, 22:20 10:40, 12, 13, 14:20, 15:20, 16:40, 17:40, 19, 20, 21:20, 22:20 10:40, 12, 13, 14:20, 15:20, 16:40, 17:40, 19, 20, 21:20, 22:20 10:40, 12, 13, 14:20, 15:20, 16:40, 17:40, 19, 20, 21:20, 22:20 10:40, 12, 13, 14:20, 15:20, 16:40, 17:40, 19, 20, 21:20, 22:20 10:40, 12, 13, 14:20, 15:20, 16:40, 17:40, 19, 20, 21:20, 22:20 10:40, 12, 13, 14:20, 15:20, 16:40, 17:40, 19, 20, 21:20, 22:20
Ratując pana Banksa 10:40, 13:20, 16, 18:40, 21:20 10:40, 13:20, 16, 18:40, 21:20 10:40, 13:20, 16, 18:40, 21:20 10:40, 13:20, 16, 18:40, 21:20 10:40, 13:20, 16, 18:40, 21:20 10:40, 13:20, 16, 18:40, 21:20 10:40, 13:20, 16, 18:40, 21:20
Sekretne życie Waltera Mitty 12:45, 19:15, 21:45 12:45, 19:15, 21:45 12:45, 19:15, 21:45 12:45, 19:15, 21:45 12:45, 19:15, 21:45 12:45, 19:15, 21:45 12:45, 19:15, 21:45
Sierpień w hrabstwie Osage 11:45, 14:15, 16:45, 19:15, 21:45 11:45, 14:15, 16:45, 19:15, 21:45 11:45, 14:15, 16:45, 19:15, 21:45 11:45, 14:15, 16:45, 19:15, 21:45 11:45, 14:15, 16:45, 19:15, 21:45 11:45, 14:15, 16:45, 19:15, 21:45 11:45, 14:15, 16:45, 19:15, 21:45
Skubani 12, 16:15 12, 16:15 12, 16:15 12, 16:15 12, 16:15 12, 16:15 12, 16:15
Skubani 3D 10, 14 10, 14 10, 14 10, 14 10, 14 10, 14 10, 14
Robaczki z Zaginionej Doliny 12:45, 17:15 12:45, 17:15 12:45, 17:15 12:45, 17:15 12:45, 17:15 12:45, 17:15 12:45, 17:15
Robaczki z Zaginionej Doliny 3D 10:45, 14:45 10:45, 14:45 10:45, 14:45 10:45, 14:45 10:45, 14:45 10:45, 14:45 10:45, 14:45
Wędrówki z dinozaurami 3D 11 11 11 11 11 11 11
Wilk z Wall Street 11:30, 13:15, 15, 17, 18:30, 20:30, 22 11:30, 13:15, 15, 17, 18:30, 20:30, 22 11:30, 13:15, 15, 17, 18:30, 20:30, 22 11:30, 13:15, 15, 17, 18:30, 20:30, 22 11:30, 13:15, 15, 17, 18:30, 20:30, 22 11:30, 13:15, 15, 17, 18:30, 20:30, 22 11:30, 13:15, 15, 17, 18:30, 20:30, 22
Wkręceni 11:15, 13:30, 15:30, 18, 20:15, 22:30 11:15, 13:30, 15:30, 18, 20:15, 22:30 11:15, 13:30, 15:30, 18, 20:15, 22:30 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15, 22:30 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15, 22:30 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15, 22:30 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15, 22:30

KINEMATOGRAF
www.kinomuzeum.pl pl. Zwycięstwa 1  tel. 674-09-57
24 stycznia 11:00 Mały Kinematograf: Język filmu – co to jest?
17:00 Kongres
25 stycznia 17:00 Kongres
19:15 Młoda i piękna
26 stycznia 12:00 Mały Kinematograf: Spotkanie z Ciekawskim Georgem
15:00 Kongres
17:15 Młoda i piękna
19:00 Przeszłość
28 stycznia 18:00 Kongres
29 stycznia 11:00 Mały Kinematograf: Niesamowity pałac: Przygodowa podróż przez muzeum
18:00 Blue Jasmine
30 stycznia 18:00 Przeszłość

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KINO KAMERALNE
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 232 tel. 633-70-13
24 25 26 27 28 29 30
Hannah Arendt 18:30 18:30 17:15 20 20 15:30 15:45
Operetka na Ekranie: Symplicjusz 15 15 18:15
Tajemncia Leonarda Da Vinci 13:15
Turystyczny Klub Filmowy 14 (Australia cz.1) 14 (Australia cz.1) 13 (Wyspy Zielonego Przylądka) 13 (Wyspy Zielonego Przylądka) 18 (Australia cz.1)
Violetta poszła do nieba 16:15 16:15 19:30 17:45 17:45 20 13:30

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KINO SZPULKA
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 105 tel. 633-70-13
24 25 26 27 28 29 30
Biegnij, chłopcze biegnij 17 17 18:30 18:45 18:45 16:45 16:45
Kamerdyner 19:15 19:15 11 16 16 19 19
Rysiek Lwie Serce 15 15 16:30 14 14 14:45 14:45

KINO MuBa
www.se-ma-for.com ul.  Tuwima 54 B. 24 tel. 42 681-54-74
w tym okresie brak pokazów filmowych

IMAX ŁÓDŹ
www.kinoimax.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
24 25 26 27 28 29 30
Ja, Frankenstein 3D 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30

KINO PWSFTviT
facebook fanpage ul. Targowa 61/63 – sala projekcyjna A w Rektoracie (wstęp wolny)
24 stycznia 19:00 Ojciec chrzestny
27 stycznia 19:00 Rękopis znalieziony w Saragossie
28 stycznia 19:00 U niej w domu
29 stycznia 19:00 Raj: nadzieja
30 stycznia 19:00 Wall Street

SILVER SCREEN
www.silverscreen.com.pl ul. Piłsudskiego 5 rezerwacja tel. 299-71-10 (indywidualne) 299-71-24 (grupowe)
24 25 26 27 28 29 30
47 Roninów 14 16:30 14 14 16:30
47 Roninów 3D 21:20 20:15 20:15 21:20 20:15 20:15 21
Biegnij, chłopcze biegnij 11:15 10:15 10:15 10:15 10:20
Hobbit: Pustkowie Smauga (napisy) 15:10 13:30 13:30 14:30 13:30 13:30 13:30
Hobbit: Pustkowie Smauga 3D (dubbing) 11:50 10:10, 16:50 10:10, 16:50 11:10 10:10, 16:50 10:10, 16:50 10:10, 16:50
Ja, Frankenstein 16:45, 21:15 16:45, 21:15 16:45, 21:15 16:45, 21:15 16:45, 21:15 16:45, 21:15 16:45, 21:15
Ja, Frankentein 3D 14:30, 19, 23:30 14:30, 19 14:30, 19 14:30, 19 14:30, 19 14:30, 19 14:30, 19
Justin Bieber’s Believe 15:30, 18 15 15 15:30, 18 15:30, 18
Kamerdyner 18:30 18:30
Kraina lodu 10:45, 13:15 11:45, 14:15 11:45, 14:15 11:45, 14:15 10:45, 13:15 10, 14:15 10:45, 13:15
Królowa Śniegu 13:50 10:15 10:15 10, 12 10, 12 10, 12 10:30, 12:30
Paranormal Activity: Naznaczeni 15:10, 17:15, 19:20, 21:30, 23:40 15:10, 17:15, 19:20, 21:30 15:10, 17:15, 19:20, 21:30 15:10, 17:15, 19:20, 21:30 15:10, 17:15, 19:20, 21:30 15:10, 17:15, 19:20, 21:30 15:10, 17:15, 19:20, 21:30
Pod Mocnym Aniołem 12, 14:30, 15:45, 17, 18:15, 19:30, 20:45, 23:15 10, 13, 15:30, 16:45, 18, 19:15, 20:30, 21:45 10, 13, 15:30, 16:45, 18, 19:15, 20:30, 21:45 10, 13, 15:30, 16:45, 18, 19:15, 20:30, 21:45 10, 13, 15:30, 16:45, 18, 19:15, 20:30, 21:45 10, 13, 15:30, 16:45, 18, 19:15, 20:30, 21:45 10, 13, 15:30, 16:45, 18, 19:15, 20:30, 21:45
Robaczki z zaginionej doliny 11:30, 15:45, 17:50 11, 15:15, 17:20 11:30, 15:45, 17:50 11:30, 15:45, 17:50 11:30, 15:45, 17:50 11:30, 15:45, 17:50 12, 16:15, 17
Nimfomanka – część 1 21:30, 22:40 16:40, 22:30 14, 20 20 20 14, 20 14:30, 21:20
Robaczki z zaginionej doliny 3D 13:40 13:10 13:40 13:40 13:40 13:40 14:10
Sekretne życie Waltera Mitty 12:30, 15:50, 20 12:30, 19:10, 21:45 12:30, 19:10, 21:45 12:30, 19:10, 21:45 12:30, 19:10, 21:45 12:30, 19:10, 21:45 12:30, 19:10, 21:45
Sierpień w hrabstwie Osage 11, 15, 17:40, 20:20, 23 12:20, 15, 17:40, 20:20 12:20, 15, 17:40, 20:20 11, 15, 17:40, 20:20 10:30, 15, 17:40, 20:20 12:20, 15, 17:40, 20:20 12:20, 15, 17:40, 20:20
Skubani 10, 13:45 12:45, 15 12:45, 15 13:45, 16:45 11, 13:45, 16:45 12:45, 15 13:30, 15:45
Skubani 3D 10:30 10:30 10:30 11
Wilk z Wall Street 11:20, 16, 19:50 11:20, 16:45, 20:40 11:20, 16:45, 20:40 11:20, 16, 20:10 11:20, 16, 20:10 12:50, 16:30, 20:10 12:50, 16:30, 20:10
Wędrówki z dinozaurami 10:15 10:15 10:15 10:15
Wędrówki z dinozaurami 3D 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15
Wkręceni 13:10, 19:45, 23:30 17:20, 19:45, 22:10 17:20, 19:45, 22:10 13:10, 19:45, 22:10 13:10, 19:45, 22:10 17:20, 19:45, 22:10 20:15
Zniewolony. 12 Years a Slave 19:30
Pokazy specjalne
24 stycznia 22:00 ENEMEF: Noc Hobbita
25 stycznia 10:30, 12:00 Poranki dla dzieci
26 stycznia 10:30, 12:00 Poranki dla dzieci
30 stycznia 18:00 Madame Butterfly z 1974 roku w wersji cyfrowej

KINO TATRY
ul. Sienkiewicza 40 tel. 633-31-72
przerwa zimowa

KINO 3D WYTWÓRNIA
www.kinowytwornia.pl ul. Łąkowa 29
24 25 26 27 28 29 30
Biegnij, chłopcze, biegnij 19 15, 19 15, 19 17:30 17 20:30
Heli 19
Natonal Theatre: Hamlet 18
Nimfomanka cz.I 17, 21 17, 21 17, 21 19:30 21

Zapraszamy do kin.

{jumi [media/reklama.htm]}

14:20, 17:10, 20:10

,

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
repertuar
Repertuar kin – 20-26 sierpnia 2010
cinema111
Repertuar kin – 12-18 października 2012
repertuar
Repertuar kin – 26 marca – 1 kwietnia 2010

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*