repertuarPoniżej zamieszczamy repertuary łódzkich kin, w terminie od 20 do 26 maja 2011 roku.

 

KINO BAŁTYK
www.heliosnet.pl ul. Narutowicza 20 rezerwacja tel. 630-36-03 (indywidualna), 632-35-87 (grupowa)
20 21 22 23 24 25 26
Delfin Plum 9:45, 13:30, 17:15 9:45, 13:30, 17:15 9:45, 13:30, 17:15 9:45, 13:30, 17:15 9:45, 13:30, 17:15 9:45, 13:30, 17:15 9:45, 13:30, 17:15
Gnomeo i Julia 3D 11:30, 15:15, 19 11:30, 15:15, 19 11:30, 15:15, 19 11:30, 15:15, 19 11:30, 15:15, 19 11:30, 15:15, 19 11:30, 15:15, 19
Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach 3D 9:45, 12:30, 15:15, 18, 20:45 9:45, 12:30, 15:15, 18, 20:45 9:45, 12:30, 15:15, 18, 20:45 9:45, 12:30, 15:15, 18, 20:45 9:45, 12:30, 15:15, 18, 20:45 9:45, 12:30, 15:15, 18, 20:45 9:45, 12:30, 15:15, 18, 20:45

KINO CHARLIE
www.charlie.pl ul. Piotrkowska 203/205 rezerwacja tel. 636-00-92
20 21 22 23 24 25 26
Armadillo – wojna jest w nas 14:40 21:35 21:35 21:45 14:50 16:15
Bobasy 16:20, 18:15 12:55, 18:25 12:55, 18:25 14, 20:20 14:20, 18:35 20 14:40, 18:40
Erratum 17:45, 21:30 12:45, 16:20 12:45, 16:20 14:20, 17:10 20 14:15, 21:30 13, 16:05, 21:50
Mamas and Papas 15:50, 21:20 14:25, 19:50 16:30, 21:45 16, 21:30 15:45, 19:30 15:50, 21:45 17:40, 21:40
Między Światami 14:10, 20 12:50, 18 12:50, 18 14:25, 20 18:05, 21:45 14:20, 17:50 15:10, 20:05
Mr. Nice 17:50, 21:35 14:20, 19:40, 21:50 14:20, 19:40, 21:50 17:55, 21:35 16, 19:40 19:30, 21:40 13:05, 21:35
Puzzle 16:30 14:20, 18:05 14:20, 18:05 18:45 21:35 14:30 14:25, 18:10
Wspaniała i kochana przez wszystkich 14:20, 19:30 16:30, 21:45 14:25, 19:50 16, 19:40 14:10, 21:30 16, 19:50 16:45, 19:40
Żona Doskonała 19:40 16:05, 19:45 16:05, 19:45 15:20 16:40 18 16:15, 20
Pokazy Specjalne
23-25 maja Kino Włoskie Lat Zero

CINEMA CITY
www.cinema-city.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
20 21 22 23 24 25 26
Delfin Plum 10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15 10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15 10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15 10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15 10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15 10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15 10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15
Gnomeo i Julia 10, 12, 14, 16, 18, 20 10, 12, 14, 16, 18, 20 10, 12, 14, 16, 18, 20 10, 12, 14, 16, 18, 20 10, 12, 14, 16, 18, 20 10, 12, 14, 16, 18, 20 10, 12, 14, 16, 18, 20
Gnomeo i Julia 3D 11, 13, 15, 17, 19, 21 11, 13, 15, 17, 19, 21 11, 13, 15, 17, 19, 21 11, 13, 15, 17, 19, 21 11, 13, 15, 17, 19, 21 11, 13, 15, 17, 19, 21 11, 13, 15, 17, 19, 21
Jan Paweł II. Szukałem Was… 11 11 11 11 11 11 11
Jestem Bogiem 18, 20:15, 22:30 18, 20:15, 22:30 18, 20:15, 22:30 18, 20:15, 22:30 18, 20:15, 22:30 18, 20:15, 22:30 18
Kod Niesmiertelności 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45
Ksiądz 3D 10, 12, 14:15, 16:15, 18:30, 20:30, 22:30 10, 12, 14:15, 16:15, 18:30, 20:30, 22:30 10, 12, 14:15, 16:15, 18:30, 20:30, 22:30 10, 12, 14:15, 16:15, 18:30, 20:30, 22:30 10, 12, 14:15, 16:15, 18:30, 20:30, 22:30 10, 12, 14:15, 16:15, 18:30, 20:30, 22:30 10, 12, 14:15, 16:15, 18:30, 20:30, 22:30
Lincz 11:15, 15:15, 20:15 11:15, 15:15, 20:15 11:15, 15:15, 20:15 11:15, 15:15, 20:15 11:15, 15:15, 20:15 11:15, 15:15, 20:15 11:15, 15:15, 20:15
Melancholia 20:15
Między światami 22 22 22 22 22 22 22
Milion Dolarów 10, 14:45, 19:30 10, 14:45, 19:30 10, 14:45, 19:30 10, 14:45, 19:30 10, 14:45, 19:30 10, 14:45, 19:30 10, 14:45, 19:30
Niepokonani 11, 16:15, 21:30 11, 16:15, 21:30 11, 16:15, 21:30 11, 16:15, 21:30 11, 16:15, 21:30 11, 16:15, 21:30 11, 16:15, 21:30
Piraci z Karaibów. Na Nieznanych Wodach 3D 10, 12, 12:45, 14:45, 15:30, 17:30, 18:15, 20:15, 21 11:15, 12:15, 14, 15, 16:45, 17:45, 19:30, 20:30, 22:15 11:15, 12:15, 14, 15, 16:45, 17:45, 19:30, 20:30, 22:15 11:15, 12:15, 14, 15, 16:45, 17:45, 19:30, 20:30, 22:15 11:15, 12:15, 14, 15, 16:45, 17:45, 19:30, 20:30, 22:15 11:15, 12:15, 14, 15, 16:45, 17:45, 19:30, 20:30, 22:15 11:15, 12:15, 14, 15, 16:45, 17:45, 19:30, 20:30, 22:15
Rio 3D 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30
Rio 11:30, 13:30, 15:30 11:30, 13:30, 15:30 11:30, 13:30, 15:30 11:30, 13:30, 15:30 11:30, 13:30, 15:30 11:30, 13:30, 15:30 11:30, 13:30, 15:30
Sala Samobójców 12:15, 17, 21:45 12:15, 17, 21:45 12:15, 17, 21:45 12:15, 17, 21:45 12:15, 17, 21:45 12:15, 17, 21:45 12:15, 17, 21:45
Świnki 13:15, 17:15, 19:15, 21:15 13:15, 17:15, 19:15, 21:15 13:15, 17:15, 19:15, 21:15 13:15, 17:15, 19:15, 21:15 13:15, 17:15, 19:15, 21:15 13:15, 17:15, 19:15, 21:15 13:15, 17:15, 19:15, 21:15
Thor 3D 18:40, 21 18:40, 21 18:40, 21 18:40, 21 18:40, 21 18:40, 21 18:40, 21
Tożsamość 13, 15:20, 17:40, 20, 22:20 13, 15:20, 17:40, 20, 22:20 13, 15:20, 17:40, 20, 22:20 13, 15:20, 17:40, 20, 22:20 13, 15:20, 17:40, 20, 22:20 13, 15:20, 17:40, 20, 22:20 13, 15:20, 17:40, 20, 22:20
Woda dla Słoni 13:45, 19 13:45, 19 13:45, 19 13:45, 19 13:45, 19 13:45, 19 13:45, 19
Żona na niby 22 22 22 22 22 22 22

KINO CYTRYNA
www.kinocytryna.pl ul. Pomorska 39/41 tel. 632-02-68 lub 660-477-834
20 21 22 23 24 25 26
Bejbis
21:40 21:30 17:20 17:20 17:40
Jan Paweł II. Szukałem was 17:40 16:10 16:10, 17:50 17:40 17:10 17:10
Między światami 19:20 17:50 20:10 17:50 18:50 18:50 21:30
Nieściszalni 21 19 16:20, 21:40 19:40 21 21 19:20
Wspaniała i kochana przez wszystkich 17:20 21 18:10 21:10 19 19 21:10
Żona doskonała 21:30 17 21:30 20:50 20:50
Pokazy specjalne
18-23 maja III Przegląd Kina Indonezyjskiego
26 maja 18:00 Prosto z nieba – pokaz przedpremierowy
20:00 Future Shorts

KINEMATOGRAF
www.kinomuzeum.pl pl. Zwycięstwa 1  tel. 674-09-57
20 maja Urodziny Studenckiego Radia Żak
17:00 Zapomniana melodia
19:00 Pani minister tańczy
21:00 Piętro wyżej
21 maja Kino Włoskie lat Zero
18:00 Sto gwoździ
20:00 Listy z Sahary
22 maja 12:00 Baśnie i bajki polskie
Kino Włoskie lat Zero
18:00 Gorączka
24 maja 18:00 Jezioro Bodeńskie
25 maja 17:00 Magnat
26 maja 18:00 Nieformalni
19:30 Ja też

ŁÓDZKI DOM KULTURY – DUŻE KINO
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 105  tel. 633-70-13
25 maja 15:00 Buddenbrookowie
18:00 Seans Turystyczny: Nowa Zelandia – Wyspa Południowa

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KAMERALNE KINO
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 232 tel. 633-70-13
20 maja 14:30 Buddenbrookowie
17:30 Klub Filmowy Trzeciego Wieku
19:45 Para do życia
21 maja 16:00 Buddenbrookowie
19:00 Para do życia
22 maja 11:00 Slumdog. Milioner z ulicy
17:00 Para do życia
19:00 Buddenbrookowie
23 maja 15:00 Para do życia
17:00 Para do życia
19:00 Buddenbrookowie
24 maja 14:00 Para do życia
16:00 Buddenbrookowie
19:00 Klub Filmowy Ferment
25 maja 20:00 Para do życia
26 maja 14:00 Para do życia
16:00 Buddenbrookowie
19:00 Buddenbrookowie

Kino MuBa
www.se-ma-for.com ul.  Tuwima 54 B. 24 tel. 42 681-54-74
20 maja 19:00 David chce odlecieć + Dobro, piękno i prawda
21 maja 18:00 David chce odlecieć + Dobro, piękno i prawda
22 maja 18:00 David chce odlecieć + Dobro, piękno i prawda
23 maja 19:00 David chce odlecieć + Dobro, piękno i prawda
24 maja 19:00 David chce odlecieć + Dobro, piękno i prawda
25 maja 19:00 David chce odlecieć + Dobro, piękno i prawda
26 maja 19:00 David chce odlecieć + Dobro, piękno i prawda

ORANGE IMAX
www.kinoimax.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
20 21 22 23 24 25 26
Dzikie z Natury 3D
11, 12 10 10 11, 12 11, 12 11, 12
Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach 3D 13:15, 16, 18:45, 21:30 11, 13:45, 16:30, 19:15, 22 11, 13:45, 16:30, 19:15, 22 10:30, 13:15, 16, 18:45, 21:30 13:15, 16, 18:45, 21:30 13:15, 16, 18:45, 21:30 13:15, 16, 18:45, 21:30

KINO POLONIA
www.kinopolonia.com.pl ul. Piotrkowska 67 rezerwacja tel. 630-02-15
20 21 22 23 24 25 26
Bobasy 17:15 11:50, 16:30 11:45, 17:40 17:20 13:30, 17:40 13:30, 17:40 17:20
Mała Matura 1947 15, 21 11:20, 17, 19:05 14:45, 18:45, 21 14:45, 18:50, 21 13, 16:50, 18:50 13, 16:50, 18:50 14:45, 18:50, 21
Między światami 15:45, 21:20 13:30, 21:20 11, 12:50, 17 13, 17 15:05, 21:10 15:05, 21:10 13, 17
Młyn i Krzyż 13:45, 17:30 11, 13:40, 18:20 15:20, 18 15:30, 18:10 15:40, 18:15 15:40, 18:15 15:30, 18:10
Moskwa, Belgia 19:20 16:20, 21 11:20, 13:20, 20:45 13:30, 20:45 13:45, 20:50 13:45, 20:50 13:30, 20:45
Sezon na kaczki 14 15:15 13:40, 21:15 13:15, 21:15 21:20 21:20 13:15, 21:15
Wspaniała i kochana przez wszystkich 13, 19 14, 18:10 15:30, 19:15 15, 19:10 15:20, 19:15 15:20, 19:!5 15, 19:10
Pokazy specjalne
19-20 maja 16:00, 17:45, 20:00 Łodzią po Wiśle – Replika
21 maja 20:30 “Eso Que Anda” – łódzka premiera

SILVER SCREEN
www.silverscreen.com.pl ul. Piłsudskiego 5 rezerwacja tel. 299-71-10 (indywidualne) 299-71-24 (grupowe)
20 21 22 23 24 25 26
Delfin Plum 10, 12, 14, 16, 18 10, 12, 14, 16, 18 10, 12, 14, 16, 18 10, 12, 14, 16, 18 10, 12, 14, 16, 18 10, 12, 14, 16, 18 10, 12, 14, 16, 18
Gnomeo i Julia 3D 9:15, 10:10, 11:30, 12:20, 13:50, 14:30, 16:15, 18:3 9:15, 10:10, 11:30, 12:20, 13:50, 14:30, 16:15, 18:3 9:15, 10:10, 11:30, 12:20, 13:50, 14:30, 16:15, 18:3 9:15, 10:10, 11:30, 12:20, 13:50, 14:30, 16:15, 18:3 9:15, 10:10, 11:30, 12:20, 13:50, 14:30, 16:15, 18:3 9:15, 10:10, 11:30, 12:20, 13:50, 14:30, 16:15, 18:3 9:15, 10:10, 11:30, 12:20, 13:50, 14:30, 16:15, 18:3
Jestem Bogiem 15:50 10:45 10:45 15:50 15:50 15:50
Kod Nieśmiertelności 9:10, 11:40, 16:45, 19, 21:15 19, 21:15 19, 21:15 9:10, 11:40, 16:45, 19, 21:15 9:10, 11:40, 16:45, 19, 21:15 9:10, 16:45, 19, 21:15 9:10, 11:40, 16:45, 19, 21:15
Ksiądz 3D 11, 13:15, 15:30, 17:50, 20:15 11, 13:15, 15:30, 17:50, 20:15 11, 13:15, 15:30, 17:50, 20:15 11, 13:15, 15:30, 17:50, 20:15 11, 13:15, 15:30, 17:50, 20:15 11, 13:15, 15:30, 17:50, 20:15 11, 13:15, 15:30, 17:50, 20:15
Lincz 15, 19:30, 21:30 14:45, 19:30, 21:30 14:45, 19:30, 21:30 10:20, 15, 19:30, 21:30 10:20, 15, 19:30, 21:30 15:15, 19:40, 21:40 13:10, 17:45, 20
Milion Dolarów 10:45, 18:20 13:10, 21:20 13:10, 21:20 10:45, 18:20, 21 10:45, 18:20 10:45, 18:20, 21 10:30, 19:50
Mr. Nice 16:40, 19:15, 21:50 15:50, 18:20, 21 15:50, 18:20, 21 16:40, 19:15, 21:50 16:40, 19:15, 21:50 16:40, 19:15, 21:50 16:40, 19:15, 21:50
Piraci z Karaibów. Na Nieznanych Wodach 3D 10:15, 11:15, 13:20, 14:20, 16:30, 17:30, 19:45, 20:45, 21:20 10:15, 11:15, 12:15, 13:20, 14:20, 15:20, 16:30, 17:30, 18:40, 19:45, 20:45, 21:50 10:15, 11:15, 12:15, 13:20, 14:20, 15:20, 16:30, 17:30, 18:40, 19:45, 20:45, 21:50 10:15, 11:15, 13:20, 14:20, 16:30, 17:30, 19:45, 20:45, 21:20 10:15, 11:15, 13:20, 14:20, 16:30, 17:30, 19:45, 20:45, 21:20 10:15, 11:15, 13:20, 14:20, 16:30, 17:30, 19:45, 20:45, 21:20 10:15, 11:15, 13:20, 14:20, 16:30, 17:30, 19:45, 20:45
Rio 3D 9 9 9 9 9 9 9
Szybcy i Wściekli 5 9, 11:50, 14:50, 17:40, 20:30 9, 11:50, 14:50, 17:40, 20:30 9, 11:50, 14:50, 17:40, 20:30 9, 11:50, 14:50, 17:40, 20:30 9, 11:50, 14:50, 17:40, 20:30 9, 11:50, 14:50, 17:40, 20:30 9, 11:50, 14:50, 17:40, 20:30
Thor 3D 14:10 9:40 9:40 14:10 14:10 14:10 14:10
Tożsamość 12:15, 17, 20 20 20 12:15, 17, 20 12:15, 17, 20 17:10, 20 20:50
Woda dla Słoni 13:10, 21 16:45 16:45 13:10 13:10, 21 13:10 15:10
Pokazy specjalne
21 maja 10:30 12:00 Poranki dla Maluchów
22 maja 10:30 12:00 Poranki dla maluchów
25 maja 12:00 Multibabykino: Kod nieśmiertelności

KINO TATRY
ul. Sienkiewicza 40 tel. 633-31-72
kino nieczynne

Zapraszamy do kin.

{jumi [media/reklama.htm]}

14:20, 17:10, 20:10
PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
repertuar
Repertuar kin – 17-23 czerwca 2011
Repertuar kin – 26 czerwca – 2 lipca 2020
repertuar
Repertuar kin – 4-10 listopada 2011

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*