repertuarPoniżej zamieszczamy repertuary łódzkich kin, w terminie od 20 do 26 kwietnia 2012 roku.

 

KINO BAŁTYK
www.heliosnet.pl ul. Narutowicza 20 rezerwacja tel. 630-36-03 (indywidualna), 632-35-87 (grupowa)
20 21 22 23 24 25 26
Battleship: bitwa o Ziemię 10:45, 13:30, 16:15, 19, 21:45 10:45, 13:30, 16:15, 19, 21:45 10:45, 13:30, 16:15, 19, 21:45 10:45, 13:30, 16:15, 19, 21:45 10:45, 13:30, 16:15, 19, 21:45 10:45, 13:30, 16:15, 19, 21:45 10:45, 13:30, 16:15, 19, 21:45
Piraci! 9, 16 12, 16 12, 16 12, 16 12, 16 12, 16 12, 16
Piraci! 3D 12, 14, 18 12, 14, 18 12, 14, 18 12, 14, 18 12, 14, 18 12, 14, 18 12, 14, 18
Street Dance 2 3D 20, 22 20, 22 20, 22 20, 22 20, 22 20, 22 20, 22
Pokazy specjalne
20 kwietnia 18:30 Kino Kobiet: Połów szczęścia w Jemenie

KINO CHARLIE
www.charlie.pl ul. Piotrkowska 203/205 rezerwacja tel. 636-00-2392
20 21 22 23 24 25 26
Histeria – Romantyczna historia wibratora 14:45 14:50 14:35, 21:30 14:50 14:45 14:50 14:45
Lęk wysokości 18, 21:40 18, 21:40 12:20, 20, 21:40 14:20, 20 14:10, 19:50 15:40, 19:20 17:50 21:30
Minister 13:30, 18, 21:40 12:50, 16:30, 19:40 13:30, 17:50, 20 16:30, 19:40 13:30, 18, 21:40 16:30, 19:40 13:30, 18, 21:40
Nietykalni 12, 14, 16, 19:40 12, 14, 16, 19:40 14, 16, 18 16, 18, 21:40 15:50, 17:50, 21:30 13:40, 17:20, 21:20 13:50, 15:50, 19:30
She Monkeys 16:30, 20:10 18:30, 21:45 16:20, 20:10 18:30, 21:45 16:30, 20:10 18:30, 21:45 16:30, 20:10
Skowyt 15:30, 21:45 16:20, 20 15:30, 21:45 16:20, 20 15:30, 21:45 16:20, 20 15:30, 21:45
Szczęśliwi ludzie: rok w tajdze 13:10, 17:10, 20 14:40, 18, 21:40 13, 17:10, 19:50 14:40, 18, 21:40 13:10, 17:10, 20 14:40, 18, 21:40 13:10, 17:10, 20
Wichrowe wzgórza 14, 16:15 14, 16:15 13:30, 15:45 13:50, 17:45 13:45, 17:45 15:15, 17:30, 21:30 13, 15:15, 19:20
Wszystko płynie 18:50 13:15 18:50 13:15 18:50 13:15 18:50
Życie to jest to 12:15, 21:55 12:15, 22:10 22:10 16, 21:45 16, 21:50 13:30, 19:45 17:30, 21:35
Pokazy specjalne
20-22 kwietnia III Przegląd Nowego Kina Francuskiego
23-24 kwietnia Art of Breaking u Charliego
25 kwietnia 13:40 Środa Seniora: Trójpak Filmowy

CINEMA CITY
www.cinema-city.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
20 21 22 23 24 25 26
Alvin i wiewiórki 3 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
American Pie. Zjazd absolwentów 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30
Battleship: bitwa o Ziemię 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:20 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:20 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:20 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:20 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:20 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:20 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:20
Ghost Rider 2 3D 13, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40 13, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40 13, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40 13, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40 13, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40 13, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40 13, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40
Gniew Tytanów 3D 16:30, 18:40, 21 16:30, 18:40, 21 16:30, 18:40, 21 16:30, 18:40, 21 16:30, 18:40, 21 16:30, 18:40, 21 16:30, 18:40, 21
Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć 12:15, 20:15 12:15, 20:15 12:15, 20:15 12:15, 20:15 12:15, 20:15 12:15, 20:15 12:15, 20:15
Igrzyska Śmierci 10, 11:30, 13, 14:30, 16, 17:30, 19, 20:30, 22 10, 11:30, 13, 14:30, 16, 17:30, 19, 20:30, 22 10, 11:30, 13, 14:30, 16, 17:30, 19, 20:30, 22 10, 11:30, 13, 14:30, 16, 17:30, 19, 20:30, 22 10, 11:30, 13, 14:30, 16, 17:30, 19, 20:30, 22 10, 11:30, 13, 14:30, 16, 17:30, 19, 20:30, 22 10, 11:30, 13, 14:30, 16, 17:30, 19, 20:30, 22
Królewna Śnieżka 11:15, 13:30, 15:45, 18 11:15, 13:30, 15:45, 18 11:15, 13:30, 15:45, 18 11:15, 13:30, 15:45, 18 11:15, 13:30, 15:45, 18 11:15, 13:30, 15:45, 18 11:15, 13:30, 15:45, 18
Lęk wysokości 12, 16:45, 19, 21:15 12, 16:45, 19, 21:15 12, 16:45, 19, 21:15 12, 16:45, 19, 21:15 12, 16:45, 19, 21:15 12, 16:45, 19, 21:15 12, 16:45, 19, 21:15
Lorax 10:15, 12:15, 14:15 10:15, 12:15, 14:15 10:15, 12:15, 14:15 10:15, 12:15, 14:15 10:15, 12:15, 14:15 10:15, 12:15, 14:15 10:15, 12:15, 14:15
Nietykalni 11:15, 13:45, 16:15, 18:45, 21:15 11:15, 13:45, 16:15, 18:45, 21:15 11:15, 13:45, 16:15, 18:45, 21:15 11:15, 13:45, 16:15, 18:45, 21:15 11:15, 13:45, 16:15, 18:45, 21:15 11:15, 13:45, 16:15, 18:45, 21:15 11:15, 13:45, 16:15, 18:45, 21:15
Piraci 13, 17:15 13, 17:15 13, 17:15 13, 17:15 13, 17:15 13, 17:15 13, 17:15
Piraci 3D 11, 15, 19:15 11, 15, 19:15 11, 15, 19:15 11, 15, 19:15 11, 15, 19:15 11, 15, 19:15 11, 15, 19:15
Podróż na tajemniczą wyspę 3D 10, 12:10, 16:20 10, 12:10, 16:20 10, 12:10, 16:20 10, 12:10, 16:20 10, 12:10, 16:20 10, 12:10, 16:20 10, 12:10, 16:20
Połów szczęścia w Jemenie 10:40, 13, 15:20, 17:40, 20, 2:20 10:40, 13, 15:20, 17:40, 20, 2:20 10:40, 13, 15:20, 17:40, 20, 2:20 10:40, 13, 15:20, 17:40, 20, 2:20 10:40, 13, 15:20, 17:40, 20, 2:20 10:40, 13, 15:20, 17:40, 20, 2:20 10:40, 13, 15:20, 17:40, 20, 2:20
Przetrwanie 14:15, 21:15 14:15, 21:15 14:15, 21:15 14:15, 21:15 14:15, 21:15 14:15, 21:15 14:15, 21:15
Rec 3: Geneza 14:30, 16:30, 18:15, 20:15, 22:15 14:30, 16:30, 18:15, 20:15, 22:15 14:30, 16:30, 18:15, 20:15, 22:15 14:30, 16:30, 18:15, 20:15, 22:15 14:30, 16:30, 18:15, 20:15, 22:15 14:30, 16:30, 18:15, 20:15, 22:15 14:30, 16:30, 18:15, 20:15, 22:15
Street Dance 2 3D 11, 14:15, 18:30, 20:30, 22:30 11, 14:15, 18:30, 20:30, 22:30 11, 14:15, 18:30, 20:30, 22:30 11, 14:15, 18:30, 20:30, 22:30 11, 14:15, 18:30, 20:30, 22:30 11, 14:15, 18:30, 20:30, 22:30 11, 14:15, 18:30, 20:30, 22:30
Zaginiona 22:30 22:30 22:30 22:30 22:30 22:30 22:30

KINO CYTRYNA
www.kinocytryna.pl ul. Pomorska 39/41 tel. 632-02-68 lub 660-477-834
20 21 22 23 24 25 26
Elena 20:30
Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć 17:20 16:50, 20:50 16 18:50 17, 21 18:50 17:50, 21:30
Minister 20:30 18 14 21 18:40 21 17:50
Rzeź 19 16:30, 21:40 18:50 20:50 17, 21:30 22
She Monkeys 21:20 20 17 17:10 17, 19:10 18:30 16:10
Sponsoring 19:30 15, 19 15 17 17 16, 20:10
Żelazna Dama 17
Pokazy Specjalne
25 kwietnia 20:00 Euroshorts III
26 kwietnia 20:00 4. Short Waves

KINEMATOGRAF
www.kinomuzeum.pl pl. Zwycięstwa 1  tel. 674-09-57
20 kwietnia 17:30 Sponsoring
19:15 Z daleka widok jest piękny
21 kwietnia 18:00 Róża
19:45 Sponsoring
22 kwietnia 12:00 Czytanki przed ekranem „Maska lwa”
16:00 Róża
18:00 100 lat animacji lalkowej
19:45 Etiudy animowane zrealizowane w PWSFTviT
24 kwietnia 17:00 Prezentacja książki „Kaszycki” Spotkanie z Lucjanem Kaszyckim, Wacławem Pankiem i Alicją Gronau-Osińską + Pożegnanie
25 kwietnia 18:00 Róża
26 kwietnia 18:00 Niezapomniany Świat Łodzi Filmowej Moda i Film: Anatomia sławy

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KINO STUDYJNE
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 105  tel. 633-70-13
22 kwietnia 17:00 Zakochany Goethe
26 kwietnia 17:00 Zakochany Goethe

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KINO KAMERALNE
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 232 tel. 633-70-13
20 kwietnia 12:15 Zakochany Goethe
14:30 Zakochany Goethe
16:45 Sponsoring
19:00 Psychologiczny Klub Filmowy: Pogrzeb świerszcza
21 kwietnia 15:00 Sponsoring
17:15 Pogrzeb świerszcza
19:15 Zakochany Goethe
22 kwietnia 16:00 Sponsoring
18:00 James Whistler
19:15 Sponsoring
23 kwietnia 12:30 Zakochany Goethe
14:45 Zakochany Goethe
17:00 Kopia Mistrza
19:15 Sponsoring
24 kwietnia 13:00 Sponsoring
15:15 Zakochany Goethe
17:30 Piękność dnia
25 kwietnia 12:30 Zakochany Goethe
14:30 Sponsoring
16:45 Zakochany Goethe
19:00 Sponsoring
26 kwietnia 13:30 Kopia Mistrza
15:45 James Whistler
19:15 Sponsoring

KINO MuBa
www.se-ma-for.com ul.  Tuwima 54 B. 24 tel. 42 681-54-74
w tym okresie brak pokazów filmowych

IMAX ŁÓDŹ
www.kinoimax.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
20 21 22 23 24 25 26
Dzikie z natury 3D 10 10 10 10
Gniew Tytanów 3D 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30
Hubble 3D 10 10
Titanic 3D 11, 14:45, 20:30 11, 14:45, 20:30 11, 14:45, 20:30 11, 14:45, 20:30 11, 14:45, 20:30 11, 14:45, 20:30 11, 14:45, 20:30

KINO POLONIA
www.kinopolonia.com.pl ul. Piotrkowska 67 rezerwacja tel. 630-02-15
20 21 22 23 24 25 26
Bóg Zemsty 17:25, 21 19:15, 21:05 19:15, 21:05 17:25, 19:15 19, 21 15:10, 19 19
Idy marcowe 14:05, 15:50 12:10, 14:05 12:10, 14:05 14:45 14:10 16 16
Kobieta w czerni 19:30, 21:15 19:30, 21:15 19:30, 21:15 21:15 19:30, 21:15 19:30, 21:15 19:30, 21:15
Lęk wysokości 14:15, 17:55, 19:45 12:30, 14:15, 17:55, 19:45 12:30, 16:10, 17:55, 19:45 16, 17:45 17:55, 19:45 15:40, 19:15 14:30, 17:55, 19:45
Minister 16 16 14:15 14:05 13:15 13:40 15:05
Miś 17 17 17
Sponsoring 19:15 17:30 17:30 15:45 17:45 13:30, 17:45 13:25, 17:45
Terytorium wroga 17:40 15:50 15:50 21:05 15:10 21 20:55
Zaginiona 21:30 17:45, 21:30 17:45, 21:30 19:35 13, 21:30 21:05 16:15, 21:30
Żelazna dama 13:55, 15:40 13:55, 15:40 13:55, 15:40 14 16 14:10 14:10
Pokazy Specjalne
23 kwietnia 17:00 Akademia Polskiego Filmu (Zimowy zmierzch, Zagubione uczucia)

SILVER SCREEN
www.silverscreen.com.pl ul. Piłsudskiego 5 rezerwacja tel. 299-71-10 (indywidualne) 299-71-24 (grupowe)
20 21 22 23 24 25 26
American Pie: Zjazd absolwentów 9:10, 11:40, 14:10, 16:45, 19:15, 21:30 9:45, 12:20, 15, 17:40, 20:15 9:45, 12:20, 15, 17:40, 20:15 9:45, 12:20, 15, 17:40, 20:15 9:45, 12:20, 15, 17:40, 20:45 9:45, 12:20, 15, 17:40, 20:45 9:45, 12:20, 15, 17:40, 20:15
Battleship: bitwa o Ziemię 9:15, 10:50, 12:15, 13:40, 15:15, 16:30, 18:10, 19:30, 21, 22:20, 23:50 9:15, 10:50, 12:15, 13:50, 15:15, 16:50, 18:10, 19:50, 21:15 9:15, 10:50, 12:15, 13:50, 15:15, 16:50, 18:10, 19:50, 21:15 9:15, 10:50, 12:15, 13:50, 15:15, 16:50, 18:10, 19:50, 21:15 9:15, 10:50, 12:15, 13:50, 15:15, 16:50, 18:10, 19:50, 21:15 9:15, 10:50, 12:15, 13:50, 15:15, 16:50, 18:10, 19:50, 21:15 9:15, 10:50, 12:15, 13:50, 15:15, 16:50, 18:10, 19:50, 21:15
Ghost Rider 2 3D 9:40, 14:45, 17, 19:10, 21:40, 23:50 14:45, 17, 19:10, 21:40 14:45, 17, 19:10, 21:40 9:40, 14:45, 17, 19:10, 21:40 9:40, 14:45, 17, 19:10, 21:40 9:40, 14:45, 17, 19:10, 21:40 9:40, 14:45, 17, 19:10, 21:40
Gniew Tytanów 3D 14:15, 21 21 14:15, 21 21:30 14:15, 21:30 15:10
Królewna Śnieżka 10:40, 14:50 10:40 10:40, 14:15 10:40 10:40, 14:15 10:40 10:40
Lorax 3D 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30
Nietykalni 13:10, 15:45, 18:15, 20:45, 23:15 13:10, 15:45, 18:15, 20:45, 21:30 13:10, 15:45, 18:15, 20:45, 21:30 13:10, 15:45, 18:15, 20:45, 21:30 13:10, 15:45, 18:15, 21 13:10, 15:45, 18:15, 21 13:10, 15:45, 18:15, 20:45

Piraci!

9, 11:10, 13:15 9, 11:10, 13:15 9, 11:10, 13:15 9, 11:10, 13:15 9, 11:10, 13:15 9, 11:10, 13:15 9, 11:10, 13:15
Piraci! 3D 10, 12:10, 14:30, 16:40, 18:50 10, 12:10, 14:30, 16:40, 18:50 10, 12:10, 14:30, 16:40, 18:50 10, 12:10, 14:30, 16:40, 18:50 10, 12:10, 14:30, 16:40, 18:50 10, 12:10, 14:30, 16:40, 18:50 10, 12:10, 14:30, 16:40, 18:50
Połów szczęścia w Jemenie 10:30, 13, 15:30, 18, 20:30, 23 10:30, 13, 15:30, 18, 20:30 10:30, 13, 15:30, 18, 20:30 10:30, 13, 15:30, 18, 20:30 10:30, 13, 15:30, 18, 20:30 10:30, 13, 15:30, 18, 20:30 10:30, 13, 15:30, 18, 20:30
Rec 3: Geneza 15:20, 17:30, 19:40, 21:50, 23:45 15:20, 17:30, 19:40, 21:50 15:20, 17:30, 19:40, 21:50 15:20, 17:30, 19:40, 21:50 15:20, 17:30, 19:40, 21:50 15:20, 17:30, 19:40, 21:50 15:20, 17:30, 19:40, 21:50
Street Dance 2 3D 10:15, 12:15, 17:15, 19:20 10:15, 12:15, 17:15, 19:20 10:15, 12:15, 17:15, 19:20 10:15, 12:15, 17:15, 19:20 10:15, 12:15, 17:15, 19:20 10:15, 12:15, 17:15, 19:20 10:40, 12:45, 17:50, 21
Titanic 3D 12, 16, 20 12, 16, 20 12, 16, 20 12, 16, 20 12, 16, 20 12, 16, 20 12, 16, 20
Wszystkie odloty Cheyenne’a 11:50 11:50 11:50 11:50
Pokazy specjalne
20 kwietnia 22:00 ENEMEF – Europejskie Kino Grozy
21 kwietnia 10:30, 12:00 Poranki dla dzieci
22 kwietnia 10:30, 12:00 Poranki dla dzieci
24 kwietnia 20:30 UEFA Liga Mistrzów
25 kwietnia 12:00 Multibabykino: Nietykalni
20:30 UEFA Liga Mistrzów
26 kwietnia 20:00 Joe Satriani – Satchurated: Live in Montreal 3D

KINO TATRY
ul. Sienkiewicza 40 tel. 633-31-72
brak pokazów

Zapraszamy do kin.

{jumi [media/reklama.htm]}

14:20, 17:10, 20:10
PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
cinema111
Repertuar kin – 29 września – 5 października
cinema111
Repertuar kin – 30 marca – 5 kwietnia 2018
cinema111
Repertuar kin – 24-30 marca

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*