repertuarPoniżej zamieszczamy repertuary łódzkich kin, w terminie od 17 do 23 czerwca 2011 roku.

 

KINO BAŁTYK
www.heliosnet.pl ul. Narutowicza 20 rezerwacja tel. 630-36-03 (indywidualna), 632-35-87 (grupowa)
17 18 19 20 21 22 23
Kac Vegas w Bangkoku 11:15, 15:45, 18, 20:15, 22:30 11:15, 15:45, 18, 20:15, 22:30 11:15, 15:45, 18, 20:15, 22:30 11:15, 15:45, 18, 20:15, 22:30 15:45, 18, 20:15, 22:30 11:15, 15:45, 18, 20:15, 22:30 11:15, 15:45, 18, 20:15, 22:30
Kung Fu Panda 2 3D 13:30 9, 13:30 9, 13:30 9, 13:30 9, 13:30 9, 13:30 9, 13:30
Super 8 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15, 21:30 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15, 21:30 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15, 21:30 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15, 21:30 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15, 21:30 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15, 21:30 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15, 21:30

KINO CHARLIE
www.charlie.pl ul. Piotrkowska 203/205 rezerwacja tel. 636-00-92
17 18 19 20 21 22 23
Angele i Tony 17:50, 21:25 15:50, 21:20 15:50, 21:05 16:30, 20 17:45, 21:15 16:30, 20 17:25, 21:15
Erratum 14:30 12:30 12:30, 17:35 16:15, 18:15 16:10 16:15, 18:15 15:50
Kieł 13:50, 19:35 12:25, 14:10 12:05, 14:10 13:40, 21:35 14:30, 17:50 13:40, 21:35 14:05, 15:55
Kobieta, która pragnęła mężczyzny 17:45, 21:40 19:10, 21:45 13:45, 15:30, 21:40 19:40, 21:25 16:05, 19:35, 21:50 19:45, 21:35 16, 19:40, 21:25
Melancholia 15:30, 19:30 14:30, 16:50 17:15, 21:30 15:20, 21:30 13:25, 19:30 15:20, 21:30 13:40, 17:35
Nic do oclenia 15:50, 21:50 14:05, 16, 19:25 14:05, 16, 19:35 14:15, 17:40, 19:35 15:40, 17:35, 21:25 14:15, 17:40, 19:35 17:45, 19:50, 21:45
Studentki 14, 16:05 12:40, 17:35 12:10, 19:15 14:40, 17:50 14:20, 19:25 14:40, 17:50 14:10, 19:15
Pokazy Specjalne
17-19 czerwca 2. Przegląd Kina Francuskiego
18 czerwca 21:00 Polska Premiera Filmu “Pogo Żyto”

CINEMA CITY
www.cinema-city.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
17 18 19 20 21 22 23
Beat the World. Taniec to moc 12, 16:45, 21:45 12, 16:45, 21:45 12, 16:45, 21:45 12, 16:45, 21:45 12, 16:45, 21:45 12, 16:45, 21:45 12, 16:45, 21:45
Delfin Plum 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
Drzewo Życia 16, 18:40, 21:20 16, 18:40, 21:20 16, 18:40, 21:20 16, 18:40, 21:20 16, 18:40, 21:20 16, 18:40, 21:20 16, 18:40, 21:20
Gnomeo i Julia 11, 15:30 11, 15:30 11, 15:30 11, 15:30 11, 15:30 11, 15:30 11, 15:30
Gnomeo i Julia 3D 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30
Hanna 13:15, 17:15, 19:30, 21:45 13:15, 17:15, 19:30, 21:45 13:15, 17:15, 19:30, 21:45 13:15, 17:15, 19:30, 21:45 13:15, 17:15, 19:30, 21:45 13:15, 17:15, 19:30, 21:45 13:15, 17:15, 19:30, 21:45
Kac Vegas w Bangkoku 10:15, 11:15, 12:30, 13:30, 14:45, 15:45, 17, 18, 19:15, 20:15, 21:30, 22:30 10:15, 11:15, 12:30, 13:30, 14:45, 15:45, 17, 18, 19:15, 20:15, 21:30, 22:30 10:15, 11:15, 12:30, 13:30, 14:45, 15:45, 17, 18, 19:15, 20:15, 21:30, 22:30 10:15, 11:15, 12:30, 13:30, 14:45, 15:45, 17, 18, 19:15, 20:15, 21:30, 22:30 10:15, 11:15, 12:30, 13:30, 14:45, 15:45, 17, 18, 19:15, 20:15, 21:30, 22:30 10:15, 11:15, 12:30, 13:30, 14:45, 15:45, 17, 18, 19:15, 20:15, 21:30, 22:30 10:15, 11:15, 12:30, 13:30, 14:45, 15:45, 17, 18, 19:15, 20:15, 21:30, 22:30
Kod nieśmiertelności 22:30 22:30 22:30 22:30 22:30 22:30 22:30
Kung Fu Panda 2 11, 13, 15, 17 11, 13, 15, 17 11, 13, 15, 17 11, 13, 15, 17 11, 13, 15, 17 11, 13, 15, 17 11, 13, 15, 17
Kung Fu Panda 2 3D 10, 12, 14, 16, 18, 20 10, 12, 14, 16, 18, 20 10, 12, 14, 16, 18, 20 10, 12, 14, 16, 18, 20 10, 12, 14, 16, 18, 20 10, 12, 14, 16, 18, 20 10, 12, 14, 16, 18, 20
Maraton Tańca 13:45, 18:30, 20:30, 22:30 13:45, 18:30, 20:30, 22:30 13:45, 18:30, 20:30, 22:30 13:45, 18:30, 20:30, 22:30 13:45, 18:30, 20:30, 22:30 13:45, 18:30, 20:30, 22:30 13:45, 18:30, 20:30, 22:30
Melancholia 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
Nic do oclenia 19:15, 21:30 19:15, 21:30 19:15, 21:30 19:15, 21:30 19:15, 21:30 19:15, 21:30 19:15, 21:30
Piraci z Karaibów. Na nieznanych wodach 3D 11:15, 12:15, 14, 15, 16:45, 17:45, 19:30, 20:30, 22:15 11:15, 12:15, 14, 15, 16:45, 17:45, 19:30, 20:30, 22:15 11:15, 12:15, 14, 15, 16:45, 17:45, 19:30, 20:30, 22:15 11:15, 12:15, 14, 15, 16:45, 17:45, 19:30, 20:30, 22:15 11:15, 12:15, 14, 15, 16:45, 17:45, 19:30, 20:30, 22:15 11:15, 12:15, 14, 15, 16:45, 17:45, 19:30, 20:30, 22:15 11:15, 12:15, 14, 15, 16:45, 17:45, 19:30, 20:30, 22:15
Pożyczony Narzeczony 22 22 22 22 22 22 22
Rio 10, 13:45 10, 13:45 10, 13:45 10, 13:45 10, 13:45 10, 13:45 10, 13:45
Spisek (Largo Winch 2) 11:15, 16:15, 18:45, 21:15 11:15, 16:15, 18:45, 21:15 11:15, 16:15, 18:45, 21:15 11:15, 16:15, 18:45, 21:15 11:15, 16:15, 18:45, 21:15 11:15, 16:15, 18:45, 21:15 11:15, 16:15, 18:45, 21:15
Super 8 10:40, 13, 15:20, 17:40, 20, 22:20 10:40, 13, 15:20, 17:40, 20, 22:20 10:40, 13, 15:20, 17:40, 20, 22:20 10:40, 13, 15:20, 17:40, 20, 22:20 10:40, 13, 15:20, 17:40, 20, 22:20 10:40, 13, 15:20, 17:40, 20, 22:20 10:40, 13, 15:20, 17:40, 20, 22:20
Uwikłanie 11:50, 17:10, 19:50 11:50, 17:10, 19:50 11:50, 17:10, 19:50 11:50, 17:10, 19:50 11:50, 17:10, 19:50 11:50, 17:10, 19:50 11:50, 17:10, 19:50
X-Men: Pierwsza klasa 14, 19 14, 19 14, 19 14, 19 14, 19 14, 19 14, 19

KINO CYTRYNA
www.kinocytryna.pl ul. Pomorska 39/41 tel. 632-02-68 lub 660-477-834
17 18 19 20 21 22 23
Angele i Tony 18:40 17:10 17 17, 21 17, 21
Essential Killing 18:30 17, 21 17:10, 21 17:10 17:10
Nie opuszczaj mnie 20:50 20:40 20:40 20:40
Niepokonani 20:10 18:40 18:40 18:40 18:40
Studentki 20:20 19 18:50 18:50

KINEMATOGRAF
www.kinomuzeum.pl pl. Zwycięstwa 1  tel. 674-09-57
17 czerwca 17:00 Off premiera: Legenda o Januszu
18 czerwca 18:00 Nagi Lunch
19 czerwca 12:00 Filmowy poranek dla dzieci
18:00 Fortepian
21 czerwca 2011. rok Marii Skłodowskiej-Curie
18.00 Maria Skłodowska-Curie + Alchemik
22 czerwca 18:00 Płytki Grób

ŁÓDZKI DOM KULTURY – DUŻE KINO
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 105  tel. 633-70-13
17 czerwca 17:30 Klub Filmowy Trzeciego Wieku
22 czerwca 18:00 Seans Turystyczny: Karaiby – Aruba, Curacao i Bonaire

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KAMERALNE KINO
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 232 tel. 633-70-13
17 czerwca 15:00 Somewhere. Między miejscami
20:00 Poznasz przystojnego bruneta
18 czerwca 17:15 Poznasz przystojnego bruneta
19:30 Somewhere. Między miejscami
19 czerwca 17:15 Poznasz przystojnego bruneta
19:30 Somewhere. Między miejscami
20 czerwca 17:15 Poznasz przystojnego bruneta
19:30 Somewhere. Między miejscami
21 czerwca 16:15 Poznasz przystojnego bruneta
19:00 Klub Filmowy Ferment: Somewhere. Między miejscami   
22 czerwca 16:15 Somewhere. Między miejscami
19:30 Poznasz przystojnego bruneta
23 czerwca 17:15 Poznasz przystojnego bruneta
19:30 Somewhere. Między miejscami

Kino MuBa
www.se-ma-for.com ul.  Tuwima 54 B. 24 tel. 42 681-54-74
17 czerwca 19:00 Kieł + Underlife
18 czerwca 18:00 Kieł + Underlife
19 czerwca 18:00 Kieł + Underlife
20 czerwca 19:00 Kieł + Underlife
21 czerwca Nortland Art Festival – Cinema Review
18:00 Heima
20:00 Roskilde
22 czerwca 19:00 Kieł + Underlife

ORANGE IMAX
www.kinoimax.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
17 18 19 20 21 22 23
Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach 3D 10:30, 13:15, 16, 18:45, 21:30 10:30, 13:15, 16, 18:45, 21:30 10:30, 13:15, 16, 18:45, 21:30 10:30, 13:15, 16, 18:45, 21:30 10:30, 13:15, 16, 18:45, 21:30 10:30, 13:15, 16, 18:45, 21:30 10:30, 13:15, 16, 18:45, 21:30

KINO POLONIA
www.kinopolonia.com.pl ul. Piotrkowska 67 rezerwacja tel. 630-02-15
17 18 19 20 21 22 23
Fair Game 14:50, 19, 21:10 13, 17:15, 19:20 12:50, 17, 21 13, 17, 21 13, 17, 21 13, 17, 21 13, 17, 21
Kieł 13, 17:10 11, 15:15, 21:20 11, 15:10, 19:10 15:10, 21:15 15:10, 18:50 15:10, 21:15 15:10, 18:50
Ludzie Boga 16 16:30 16:30 18:20 16 14, 18:20 16
Świnki 14, 20:30 14:30, 21 14:30, 18:40 14:40, 16:30 14, 20:15 16:15 14, 20:15
Trzeba zabić tę miłość 19 19 19 19
Uwikłanie 13:45, 18:15, 20:40 13:45, 18:15, 20:45 13:40, 18:15, 20:45 16:20, 18:45 16:30, 20:45 16:25, 18:45 16:30, 20:45
Wszystko w porządku 18:30 12:30, 18:50 12:30, 20:30 20:45 18:15 20:45 18:15
Żona doskonała 16:15 11:45, 16:15 11:40, 16:15 14:15 14:30 14:25 14:30

SILVER SCREEN
www.silverscreen.com.pl ul. Piłsudskiego 5 rezerwacja tel. 299-71-10 (indywidualne) 299-71-24 (grupowe)
17 18 19 20 21 22 23
Beat the world. Taniec to moc 9:40, 11:50, 16:50, 19:30 9:40, 11:50, 16:50, 19:30 9:40, 11:50, 16:50, 19:30 9:40, 11:50, 16:50, 19:30 9:40, 11:50, 16:50, 19:30 9:40, 11:50, 16:50, 19:30 9:40, 11:50, 16:50, 19:30
Delfin Plum 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30
Gnomeo i Julia 3D 10:20, 12:30, 14:40, 16:45 10:20, 12:30, 14:40, 16:45 10:20, 12:30, 14:40, 16:45 10:20, 12:30, 14:40, 16:45 10:20, 12:30, 14:40, 16:45 10:20, 12:30, 14:40, 16:45 10:20, 12:30, 14:40, 16:45
Hanna 13:15, 15:50, 18:30, 21 13:20, 15:50, 18:30, 21 13:20, 15:50, 18:30, 21 13:15, 15:50, 18:30, 21 13:15, 15:50, 18:30, 21 13:15, 15:50, 18:30, 21 13:15, 15:50, 18:30, 21
Kac Vegas w Bangkoku 10:30, 11:30, 13, 14:10, 15:40, 16:45, 18, 19:15, 20:30, 21:30 10:30, 11:30, 13, 14:10, 15:40, 16:45, 18, 19:15, 20:30, 21:30 10:30, 11:30, 13, 14:10, 15:40, 16:45, 18, 19:15, 20:30, 21:30 10:30, 11:30, 13, 14:10, 15:40, 16:45, 18, 19:15, 20:30, 21:30 10:30, 11:30, 13, 14:10, 15:30, 18, 19:15, 20:30, 22 10:30, 11:30, 13, 14:10, 15:40, 16:45, 18, 19:15, 20:30, 21:30 10:30, 11:30, 13, 14:10, 15:30, 16:40, 18, 19:15, 20:30, 21:30, 22:50
Kung Fu Panda 2 10, 12:10, 14:20, 16:30 10, 12:10, 14:20, 16:30 10, 12:10, 14:20, 16:30 10, 12:10, 14:20, 16:30 10, 12:10, 14:20, 16:30 9:20, 14:20, 16:30 10, 12:10, 14:20, 16:30
Kung Fu Panda 2 3D 9, 11:20, 13:40, 16, 18:20 9, 11:20, 13:40, 16, 18:20 9, 11:20, 13:40, 16, 18:20 9, 11:20, 13:40, 16, 18:20 9, 11:20, 13:40, 16, 18:20 9, 11:20, 13:40, 16, 18:20 9, 11:20, 13:40, 16, 18:20
Nic do oclenia 10:40, 18:50, 21:20 9:10, 18:50, 21:20 9:10, 18:50, 21:20 10:40, 18:50, 21:20 10:40, 18:50, 21:20 10:40, 18:50, 21:20 10:40, 18:50, 21:20
Piraci z Karaibów. Na nieznanych wodach 3D 9:10, 11, 14, 17, 19:10, 20 9:10, 11, 14, 17, 19:10, 20 9:10, 11, 14, 17, 19:10, 20 9:10, 11, 14, 17, 19:10, 20 9:10, 11, 14, 17, 20 9:10, 11, 14, 17, 19:10, 20 9:10, 11, 14, 17, 19:10, 20, 22:50
Pożyczony narzeczony 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15, 19:30 14:15 14:15
Sala Samobójców 20:45
Super 8 9:45, 12:20, 15, 17:40, 20:15 9:45, 12:20, 15, 17:40, 20:15 9:45, 12:20, 15, 17:40, 20:15 9:45, 12:20, 15, 17:40, 20:15 9:45, 12:20, 15, 17:40, 20:15 9:45, 12:20, 15, 17:40, 20:15 9:45, 12:20, 15, 17:40, 20:15, 22:45
Szybcy i Wściekli 5 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 22
Uwikłanie 18:10, 21:10, 22 18:10, 21:10, 22 18:10, 21:10, 22 18:10, 21:10, 22 18:10, 21:10, 21:30 18:10, 21:10, 22 18:10, 21:10
X-Men: Pierwsza klasa 12, 15:10, 21:40 12, 15:10, 21:40 12, 15:10, 21:40 12, 15:10, 21:40 12, 15:10, 21:40 12, 15:10, 21:40 12, 15:10, 21:40
Pokazy specjalne
18 czerwca 10:30, 12:00 Poranki dla Maluchów
19 czerwca 10:30, 12:00 Poranki dla Maluchów
22 czerwca 12:00 Multibabykino: Kung Fu Panda 2

KINO TATRY
ul. Sienkiewicza 40 tel. 633-31-72
kino nieczynne

Zapraszamy do kin.

{jumi [media/reklama.htm]}

14:20, 17:10, 20:10
PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
repertuar
Repertuar kin – 15-21 kwietnia 2011
cinema111
Repertuar kin – 18-24 września
Repertuar kin – 1-7 maja 2020

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*