repertuarPoniżej zamieszczamy repertuary łódzkich kin, w terminie od 11 do 17 marca 2011 roku.

 

KINO BAŁTYK
www.heliosnet.pl ul. Narutowicza 20 rezerwacja tel. 630-36-03 (indywidualna), 632-35-87 (grupowa)
11 12 13 14 15 16 17
Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski padł 9:30, 11:45, 16:15 9:30, 11:45, 16:15 9:30, 11:45, 16:15 16:15 16:15 11:45, 16:15 9:30, 16:15
Jan Paweł II. Szukałem Was… 9:45, 11:45 9:45, 11:45 9:45, 11:45 11:45 11:45
Jeż Jerzy 14, 15:45, 17:30, 19:30, 21:15 14, 15:45, 17:30, 19:30, 21:15 14, 15:45, 17:30, 19:30, 21:15 14, 15:45, 17:30, 19:30, 21:15 14, 15:45, 17:30, 19:30, 21:15 14, 15:45, 17:30, 19:30, 21:15 15:45, 17:30, 19:30, 21:15
Sala Samobójców 13:45, 18:30, 21 13:45, 18:30, 21 13:45, 18:30, 21 13:45, 18:30, 21 18:30, 21 13:45, 18:30, 21 13:45, 18:30, 21

KINO CHARLIE
www.charlie.pl ul. Piotrkowska 203/205 rezerwacja tel. 636-00-92
11 12 13 14 15 16 17
Czarny Czwartek – Janek Wiśniewski padł 14, 18:30 15:25, 17:30, 19:25, 21:35 14:10, 19:25, 21:20 16:35 16:40 13:20, 21:40 18:10
Italiani 14:10, 17:20, 20:20 14:10, 17:15, 20:30 14:55, 18:15, 20:10 20:30, 21:35 20:35, 21:40 17:20, 20:30 17, 20, 21:05
Jak zostać królem 15:15, 21:25 15:45, 18:25, 21:25 12:45, 15:50, 18, 21:20 18:25 18:30 16, 18:25 14:50, 17:25
Ludzie Boga 12:05 11:10, 13:15, 15:20 11:40, 13:45, 16:05 14:30 14:35 15:15 12:45
Poznasz przystojnego bruneta 12:15, 15:15, 17, 19:35, 21:20 11:20, 13:05, 14:50, 16:35, 18:20, 20:05, 21:50 11:20, 13:05, 14:50, 16:35, 18:20, 20:05, 21:50 16:35, 18:20, 20:05, 21:50 16:20, 18:05, 19:50, 21:35 12:30, 14:15, 18:05, 19:50, 21:35 12:30, 14:15, 16, 19:35, 21:20
Prawdziwe męstwo 15:50, 21:20 17:50, 21:40 17:50, 21:30 17:50, 19:45 19:15, 21:15 17:35, 21:20 19:30, 21:25
Wkraczając w pustkę 12:35 11:15 11:30 14 14:40 13:05 14:30
Wszystko w porządku 17:45 13:55, 19:50 16, 19:40 16, 21:40 14:30, 17:20 15:45, 19:30 12:40, 17:45

CINEMA CITY
www.cinema-city.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
11 12 13 14 15 16 17
Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł 10, 12:15, 16:45, 21:15 10, 12:15, 16:45, 21:15 10, 12:15, 16:45, 21:15 10, 12:15, 16:45, 21:15 10, 12:15, 16:45, 21:15 10, 12:15, 16:45, 21:15 10, 12:15, 16:45, 21:15
Czarny Łabędź 14:30, 19 14:30, 19 14:30, 19 14:30, 19 14:30, 19 14:30, 19 14:30, 19
Fighter 10:40, 15:10, 19:50 10:40, 15:10, 19:50 10:40, 15:10, 19:50 10:40, 15:10, 19:50 10:40, 15:10, 19:50 10:40, 15:10, 19:50 10:40, 15:10, 19:50
Jak zostać królem 12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50 12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50 12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50 12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50 12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50 12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50 12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50
Jan Paweł II.Szukałem Was 14, 18:15 14, 18:15 14, 18:15 14, 18:15 14, 18:15 14, 18:15 14, 18:15
Jestem numerem cztery 13 13 13 13 13 13 13
Jeż Jerzy 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45
Matki w mackach Marsa 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30
Miś Yogi 3D 10, 12, 14, 16, 18 10, 12, 14, 16, 18 10, 12, 14, 16, 18 10, 12, 14, 16, 18 10, 12, 14, 16, 18 10, 12, 14, 16, 18 10, 12, 14, 16, 18
Och Karol 2 11:45, 16, 20:30, 22:45 11:45, 16, 20:30, 22:45 11:45, 16, 20:30, 22:45 11:45, 16, 20:30, 22:45 11:45, 16, 20:30, 22:45 11:45, 16, 20:30, 22:45 11:45, 16, 20:30, 22:45
Opowieści z Narnii 3 3D (dubbing) 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10
Piekielna zemsta 3D 18, 22:30 18, 22:30 18, 22:30 18, 22:30 18, 22:30 18, 22:30 18, 22:30
Podróże Guliwera 3D 11 11 11 11 11 11 11
Poznasz przystojnego bruneta 11:15, 15:45, 18, 20:15, 22:30 11:15, 15:45, 18, 20:15, 22:30 11:15, 15:45, 18, 20:15, 22:30 11:15, 15:45, 18, 20:15, 22:30 11:15, 15:45, 18, 20:15, 22:30 11:15, 15:45, 18, 20:15, 22:30 11:15, 15:45, 18, 20:15, 22:30
Rango (dubbing) 10:30, 12:45, 15, 17:15, 19:30 10:30, 12:45, 15, 17:15, 19:30 10:30, 12:45, 15, 17:15, 19:30 10:30, 12:45, 15, 17:15, 19:30 10:30, 12:45, 15, 17:15, 19:30 10:30, 12:45, 15, 17:15, 19:30 10:30, 12:45, 15, 17:15, 19:30
Rango (napisy) 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45
Sala Samobójców 11:15, 13:45, 16:15, 17:30, 18:45, 20, 21:15, 22:30 11:15, 13:45, 16:15, 17:30, 18:45, 20, 21:15, 22:30 11:15, 13:45, 16:15, 17:30, 18:45, 20, 21:15, 22:30 11:15, 13:45, 16:15, 17:30, 18:45, 20, 21:15, 22:30 11:15, 13:45, 16:15, 17:30, 18:45, 20, 21:15, 22:30 11:15, 13:45, 16:15, 17:30, 18:45, 20, 21:15, 22:30 11:15, 13:45, 16:15, 17:30, 18:45, 20, 21:15, 22:30
Sanctum 3D 15:30, 20:15 15:30, 20:15 15:30, 20:15 15:30, 20:15 15:30, 20:15 15:30, 20:15 15:30, 20:15
Skąd wiesz? 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30    10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30    10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30    10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30    10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30    10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30    10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30   
Wojna żeńsko-męska 10, 12:20, 14:40, 17, 19:20, 20:20, 21:40, 22:40 10, 12:20, 14:40, 17, 19:20, 20:20, 21:40, 22:40 10, 12:20, 14:40, 17, 19:20, 20:20, 21:40, 22:40 10, 12:20, 14:40, 17, 19:20, 20:20, 21:40, 22:40 10, 12:20, 14:40, 17, 19:20, 20:20, 21:40, 22:40 10, 12:20, 14:40, 17, 19:20, 20:20, 21:40, 22:40 10, 12:20, 14:40, 17, 19:20, 20:20, 21:40, 22:40
Wszystko w porządku 13:30, 22:15 13:30, 22:15 13:30, 22:15 13:30, 22:15 13:30, 22:15 13:30, 22:15 13:30, 22:15
Zaplątani 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15

KINO CYTRYNA
www.kinocytryna.pl ul. Pomorska 39/41 tel. 632-02-68 lub 660-477-834
11 12 13 14 15 16 17
Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł
16:10 17, 18:50 17, 18:50 17 21:30 17:10 12:40, 21:10
Do szpiku kości
Dwa Rembrandty w ogrodzie + Millhaven
16:40 15:20 15:20 16:50 14:50, 19:10 21:10 16:30
Jak zostać królem
18:20 19, 21:10 19, 21:10 18:30, 20:40 12:15, 14:30, 17:30, 21 19, 21 12:30, 19, 21:30
Kolejny rok 20:30 20:50 20:50 20:40 16:50
Ludzie Boga 15 15 12:30, 17 10:30, 16:50
Wszystko w porządku
20:50 17:10 17:10 18:50 19:40 19 18:10
Pokazy specjalne
11 marca 18:00 Hej skarbie + Anatomia przemocy (wstęp wolny)
17 marca 20:00 Future Shorts

KINEMATOGRAF
www.kinomuzeum.pl pl. Zwycięstwa 1  tel. 674-09-57
11 marca 18:00 Dekalog. Cztery
19:00 Bez końca
12 marca 17:00 Filmy krótkometrażowe w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego
18:30 Dekalog. Pięć
19:30 Krótki film o zabijaniu
13 marca 12:00 Filmowy poranek: Największe gwiazdy polskiej animacji
16:00 Dekalog. Sześć
17:00 Krótki film o miłości
18:30 Dekalog. Siedem
19:30 Podwójne życie Wroniki
14 marca 17:00 Otwarcie wystawy „Dekalog” Krzysztofa Kieślowskiego
18:00 Still Alive
15 marca 18:00 Dekalog. Osiem
19:00 Trzy kolory. Niebieski
16 marca 18:00 Dekalog. Dziewięć
19:00 Trzy kolory. Biały
17 marca 18:00 Dekalog. Dziesięć
19:00 Trzy kolory. Czerwony

ŁÓDZKI DOM KULTURY – DUŻE KINO
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 105  tel. 633-70-13
11 marca 17:30 Klub Filmowy Trzeciego Wieku
12 marca 16:00 Ludzie Boga
13 marca 11:00 Ludzie Boga

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KAMERALNE KINO
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 232 tel. 633-70-13
11 marca 14:15 Mistrzowie Sztuki Nowoczesnej: Andy Warhol
16:00 Millenium: Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet
19:00 Ludzie Boga
12 marca 18:30 Millenium: Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet
13 marca 16:30 Millenium: Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet
19:30 Ludzie Boga
14 marca 14:30 Millenium: Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet
17:30 Wspomnienie o Krzysztofie Kolbergerze: W kogo ja się wrodziłem
19:00 Ludzie Boga
15 marca 14:15 Millenium: Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet
17:15 Mistrzowie Sztuki Nowoczesnej: Andy Warhol
19:00 Klub Filmowy Ferment: Ludzie Boga
16 marca 14:00 Ludzie Boga
16:30 Ludzie Boga
19:00 Millenium: Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet
17 marca 14:00 Ludzie Boga
16:30 Ludzie Boga
19:00 Millenium: Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet

Kino MuBa
www.se-ma-for.com ul.  Tuwima 54 B. 24 tel. 42 681-54-74
11 marca 18:00 Odgłosy Robaków – Zapiski Mumii + Underlife
19:45 Spotkania na krańcach świata + Caracas
12 marca 17:00 Spotkania na krańcach świata + Caracas
18:45 Odgłosy Robaków – Zapiski Mumii + Underlife
13 marca 17:00 Odgłosy Robaków – Zapiski Mumii + Underlife
18:45 Spotkania na krańcach świata + Caracas
14 marca 18:00 Spotkania na krańcach świata + Caracas
20:00 Odgłosy Robaków – Zapiski Mumii + Underlife
15 marca 18:00 Odgłosy Robaków – Zapiski Mumii + Underlife
19:45 Spotkania na krańcach świata + Caracas
16 marca 18:00 Spotkania na krańcach świata + Caracas
20:00 Odgłosy Robaków – Zapiski Mumii + Underlife
17 marca 18:00 Odgłosy Robaków – Zapiski Mumii + Underlife
19:45 Spotkania na krańcach świata + Caracas

ORANGE IMAX
www.kinoimax.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
11 12 13 14 15 16 17
Matki w mackach Marsa 3D 11, 14, 15:45, 17:30, 19:15 11, 12:45, 15:45, 17:30, 19:15 11, 12:45, 15:45, 17:30, 19:15 11, 14, 15:45, 17:30, 19:15 11, 14, 15:45, 17:30, 19:15 11, 12:45, 14:30, 17:30, 19:15 11, 14, 15:45, 17:30, 19:15
Sea Rex 3D 12:45 14:30 14:30 12:45 12:45 16:15 12:45
Tron Dziedzictwo 3D 21 21 21 21 21 21 21

KINO POLONIA
www.kinopolonia.com.pl ul. Piotrkowska 67 rezerwacja tel. 630-02-15
11 12 13 14 15 16 17
Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł 15, 19, 21 15, 19, 21 15, 19, 21 15, 21 15, 19, 21 15, 19, 21 15, 19, 21
Do szpiku kości 13:15, 21:15 11:15, 21:15 11:15, 21:15 13:15, 21:15 13:15, 21:15 13:15, 21:15 13:15, 21:15
Jak zostać królem 13, 17 11, 13, 17 11, 13, 17 13 13, 17 13, 17 13, 17
John Lennon. Chłopak znikąd 15:15, 17:15 13:15, 15:15, 17:15 13:15, 15:15, 17:15 15:15, 17:15 15:15, 17:15 15:15, 17:15 15:15, 17:15
Lampart 17:30 12, 17:30 12, 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30
Miłość i inne używki 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15
Prawdziwe męstwo 13:30, 15:30, 20:45 15:30, 20:45 15:30, 20:45 13:30, 15:30, 20:45 13:30, 15:30, 20:45 13:30, 15:30, 20:45 13:30, 15:30, 20:45
Pokazy specjalne
14 marca 17:00 Akademia Polskiego Filmu (Sanatorium pod klepsydrą)

SILVER SCREEN
www.silverscreen.com.pl ul. Piłsudskiego 5 rezerwacja tel. 299-71-10 (indywidualne) 299-71-24 (grupowe)
11 12 13 14 15 16 17
Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł 9:10, 11:30, 19:50 10:40, 17:10, 19:30 10:40, 17:10, 19:30 10:40, 17:10, 19:30 10:40, 17:10, 19:30 10:40, 17:10, 19:30 10:40, 17:10, 19:30
Czarny Łabędź 14 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20
Fighter 10:45, 15:30, 20:40, 23:10 12:15, 14:45, 21:45 12:15, 14:45, 21:45 12:15, 14:45, 21:45 12:15, 14:45, 21:45 12:15, 14:45, 21:45 12:15, 14:45, 21:45
Jak zostać królem 16:20, 19, 00:00 17:45, 20:15 17:45, 20:15 20:15 17:45, 21:50 17:45, 21:50 17:45, 20:15
Jan Paweł II. Szukałem Was 13 13:30 13:30 13 13 13 13
Jestem numerem cztery 9:45 9:45 9:45 9:45 9:45 9:45 9:45
Jeż Jerzy 9:15, 12, 14, 16, 18, 20, 23:30 10, 12, 14, 16, 18, 20 10, 12, 14, 16, 18, 20 10, 12, 14, 16, 18, 20 10, 12, 14, 16, 18, 20 10, 12, 14, 16, 18, 20 10, 12, 14, 16, 18, 20
Matki w mackach Marsa 3D 9:10, 11:40, 14:10, 16:30, 18:50 9:10, 11:40, 14:10, 16:30, 18:50 9:10, 11:40, 14:10, 16:30, 18:50 9:10, 11:40, 14:10, 16:30, 18:50 9:10, 11:40, 14:10, 16:30, 18:50 9:10, 11:40, 14:10, 16:30, 18:50 9:10, 11:40, 14:10, 16:30, 18:50
Miś Yogi 3D 10, 11:20, 18:10 9:15, 11:20 9:15, 11:20 9:15, 11:20, 18 9:15, 11:20 9:15, 11:20 9:15, 11:20
Och Karol 2 13:15 18 18 17:20 17:20 17:20 17:20
Piekielna Zemsta 3D 15, 21:10 15:40, 21:10 15:40, 21:10 15, 21:10 15, 21:10 15, 21:10 15, 21:10
Poznasz przystojnego bruneta 11:50, 14:15, 16:30, 18:45, 21, 23:15 9:30, 11:50, 14:15, 16:30, 18:45, 21 9:30, 11:50, 14:15, 16:30, 18:45, 21 9:30, 11:50, 14:15, 16:30, 18:45, 21 9:30, 12 (Multibabykino), 14:15, 16:30, 18:45, 21 9:30, 11:50, 14:15, 16:30, 18:45, 21 9:30, 11:50, 14:15, 16:30, 18:45, 21
Rango – dubbing 9, 11:45, 14:20, 16:45 9:20, 11:45, 14:20, 16:45 9:20, 11:45, 14:20, 16:45 9:20, 11:45, 14:20, 16:45 9:20, 11:45, 14:20, 16:45 9:20, 11:45, 14:20, 16:45 9:20, 11:45, 14:20, 16:45
Rango – napisy 19:10, 00:00 19:10 19:10 19:10 19:10 19:10 19:10
Sala Samobójców 13:10, 15:40, 18:10, 20:45, 23:20 10:15, 12:50, 15:30, 18:10, 20:45 10:15, 12:50, 15:30, 18:10, 20:45 10:15, 12:50, 15:30, 18:10, 20:45 10:15, 12:50, 15:30, 18:10, 20:45 10:15, 12:50, 15:30, 18:10, 20:45 10:15, 12:50, 15:30, 18:10, 20:45
Sanctum 3D 22:10 22 22 22 22
Skąd wiesz? 9:40, 12:20, 15, 17:40, 20:30, 23 9:40, 12:20, 15, 17:40, 20:30 9:40, 12:20, 15, 17:40, 20:30 9:40, 12:20, 15, 17:40, 20:30 9:40, 12:20, 15, 17:40, 20:30 9:40, 12:20, 15, 17:40, 20:30 9:40, 12:20, 15, 17:40, 20:30
Władcy Umysłów 13:45, 16:20, 18:40, 21:15, 23:40 13:45, 16:20, 18:40, 21:15 13:45, 16:20, 18:40, 21:15 13:45, 16:20, 18:40, 21:15 13:45, 16:20, 18:40, 21:15 13:45, 16:20, 18:40, 21:15 13:45, 16:20, 18:40, 21:15
Wojna żeńsko-męska 17:30, 21:40 20:20, 21:40 20:20, 21:40 19:40, 21:40 19:40, 21:40 19:40, 21:40 19:40, 21:40
Wszystko w porządku 21:45 13 13 13 13 13 13
Zbaw mnie ode złego 3D 21:50 21:50 21:50 21:50

KINO TATRY
ul. Sienkiewicza 40 tel. 633-31-72
kino nieczynne

Zapraszamy do kin.

{jumi [media/reklama.htm]}

14:20, 17:10, 20:10
PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
Repertuar kin – 5-11 kwietnia 2019
repertuar
Repertuar kin – 24-30 grudnia 2010
cinema111
Repertuar kin – 7-13 listopada 2014

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*