repertuarPoniżej zamieszczamy repertuary łódzkich kin, w terminie od 1 do 7 kwietnia 2011 roku.

 

KINO BAŁTYK
www.heliosnet.pl ul. Narutowicza 20 rezerwacja tel. 630-36-03 (indywidualna), 632-35-87 (grupowa)
1 2 3 4 5 6 7
Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski padł 9, 12:30 10:15, 12:30 10:15, 12:30 10:15, 12:30 10:15, 12:30 11 10:15, 12:30
Inwazja: bitwa o Los Angeles 10:30, 15:30, 20:30 10:30, 20:30 10:30, 15:30, 20:30 10:30, 15:30, 20:30 15:30, 20:30 15:30, 20:30 15:30, 20:30
Jan Paweł II. Szukałem Was… 17 17 17 17 17 17 17
Sala Samobójców 13, 18 13 13, 18 18 13, 18 13, 18 13, 18
Sucker Punch 14:45, 19, 21:15 14:45, 19, 21:15 14:45, 19, 21:15 14:45, 19, 21:15 14:45, 19, 21:15 14:45, 19, 21:15 14:45, 19, 21:15

KINO CHARLIE
www.charlie.pl ul. Piotrkowska 203/205 rezerwacja tel. 636-00-92
1 2 3 4 5 6 7
Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski padł 14:20 14:15, 17:20 14:10, 19:15 13:55 15:40 19:45
Jak zostać królem 16:10 16:05, 19:15 12:30, 17:10 19:10 21 19:10 21:35
Le Quattro volte 21:45 18:10 16 15:45 15:45 17:30 14:30
Ludzie Boga 15:10 12:50, 15 13:40 13:30 16:05
Made in Poland 21:25 21:15 17:35
Między nami 12:40, 18:15 12:35, 21:35 12:35, 21:25 21:15 19:15 21:15 18:10
Poznasz przystojnego bruneta 14:30, 16:15, 20 12:20, 18:05, 19:50 16:25, 19:40, 21:35 13:50, 21:10 15:30, 17:15 14:35, 18:05, 21:40 17:50, 21:30
Somewhere. Między miejscami 14:50, 16:40, 19:50, 21:20 14:20, 16:10, 19:50, 21:40 14:20, 16:10, 18, 21:40 14, 15:50, 19:30, 21:20 14:20, 16:10, 19:50, 21:40 14:10, 16, 19:40, 21:30 14:20, 16:10, 19:50, 21:40
Spokój w duszy 12:45 14:10 12:40 15:35 13:45 16:20 14:15
Żona doskonała 13, 18, 21:35 12:30, 18, 19:50 21:35 14:35, 18:10, 19:50 17:40, 19:15 18, 21:30 12:45, 17:50, 19:50 16, 18, 19:40
Pokazy specjalne
1-5 kwietnia 11. Tydzień Kina Hiszpańskiego
3 kwietnia 20:00 Pokaz przedpremierowy filmu “Erratum”

CINEMA CITY
www.cinema-city.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
1 2 3 4 5 6 7
Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł 10, 12:15 10, 12:15 10, 12:15 10, 12:15 10, 12:15 10, 12:15 10, 12:15
Dzień dobry TV 11, 14:30, 19, 21:15 11, 14:30, 19, 21:15 11, 14:30, 19, 21:15 11, 14:30, 19, 21:15 11, 14:30, 19, 21:15 11, 14:30, 19, 21:15 11, 14:30, 19, 21:15
Inwazja: Bitwa o Los Angeles 16:45, 19:30, 22 16:45, 19:30, 22 16:45, 19:30, 22 16:45, 19:30, 22 16:45, 19:30, 22 16:45, 19:30, 22 16:45, 19:30, 22
Jak zostać królem 14:20, 16:40, 19 14:20, 16:40, 19 14:20, 16:40, 19 14:20, 16:40, 19 14:20, 16:40, 19 14:20, 16:40, 19 14:20, 16:40
Jan Paweł II. Szukałem Was… 11:30, 13:30 11:30, 13:30 11:30, 13:30 11:30, 13:30 11:30, 13:30 11:30, 13:30 11:30, 13:30
Jestem Bogiem 10:30, 12:45, 15, 17:15, 19:30, 21:45 10:30, 12:45, 15, 17:15, 19:30, 21:45 10:30, 12:45, 15, 17:15, 19:30, 21:45 10:30, 12:45, 15, 17:15, 19:30, 21:45 10:30, 12:45, 15, 17:15, 19:30, 21:45 10:30, 12:45, 15, 17:15, 19:30, 21:45 10:30, 12:45, 15, 17:15, 19:30, 21:45
Jeż Jerzy 11:15, 14:45 11:15, 14:45 11:15, 14:45 11:15, 14:45 11:15, 14:45 11:15, 14:45 11:15, 14:45
Justin Bieber: Never Say Never 3D 10, 12:15, 17:15 10, 12:15, 17:15 10, 12:15, 17:15 10, 12:15, 17:15 10, 12:15, 17:15 10, 12:15, 17:15 10, 12:15, 17:15
Los Numeros 13, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 13, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 13, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 13, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 13, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 13, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 13, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30
Miś Yogi 3D 11, 13, 15 11, 13, 15 11, 13, 15 11, 13, 15 11, 13, 15 11, 13, 15 11, 13, 15
Oczy Julii 13:20, 18, 20:20, 22:40 13:20, 18, 20:20, 22:40 13:20, 18, 20:20, 22:40 13:20, 18, 20:20, 22:40 13:20, 18, 20:20, 22:40 13:20, 18, 20:20, 22:40 13:20, 18, 20:20, 22:40
Poznasz przystojnego bruneta 13:15, 17:45, 22:15 13:15, 17:45, 22:15 13:15, 17:45, 22:15 13:15, 17:45, 22:15 13:15, 17:45, 22:15 13:15, 17:45, 22:15 13:15, 17:45, 22:15
Rango (dubbing) 10:15, 12:30, 14:45, 17 10:15, 12:30, 14:45, 17 10:15, 12:30, 14:45, 17 10:15, 12:30, 14:45, 17 10:15, 12:30, 14:45, 17 10:15, 12:30, 14:45, 17 10:15, 12:30, 14:45, 17
Rytuał 15:40, 18, 20:20, 22:40 15:40, 18, 20:20, 22:40 15:40, 18, 20:20, 22:40 15:40, 18, 20:20, 22:40 15:40, 18, 20:20, 22:40 15:40, 18, 20:20, 22:40 15:40, 18, 20:20, 22:40
Sala Samobójców 10:20, 12:40, 15, 17:20, 19:40, 22 10:20, 12:40, 15, 17:20, 19:40, 22 10:20, 12:40, 15, 17:20, 19:40, 22 10:20, 12:40, 15, 17:20, 19:40, 22 10:20, 12:40, 15, 17:20, 19:40, 22 10:20, 12:40, 15, 17:20, 19:40, 22 10:20, 12:40, 15, 17:20, 19:40, 22
Sex Story 15:45, 19:15 15:45, 19:15 15:45, 19:15 15:45, 19:15 15:45, 19:15 15:45, 19:15 15:45, 19:30
Somewhere: Między miejscami 11:45, 16, 20:30, 22:30 11:45, 16, 20:30, 22:30 11:45, 16, 20:30, 22:30 11:45, 16, 20:30, 22:30 11:45, 16, 20:30, 22:30 11:45, 16, 20:30, 22:30 11:45, 16, 20:30, 22:30
Sucker Punch 11, 15:30, 20 11, 15:30, 20 11, 15:30, 20 11, 15:30, 20 11, 15:30, 20 11, 15:30, 20 11, 15:30, 20
Trzy Minuty: 21:37 11:30, 16:15, 18:45, 21:15 11:30, 16:15, 18:45, 21:15 11:30, 16:15, 18:45, 21:15 11:30, 16:15, 18:45, 21:15 11:30, 16:15, 18:45, 21:15 11:30, 16:15, 18:45, 21:15 11:30, 16:15, 18:45, 21:15
Wojna żeńsko-męska 21:15 21:15 21:15 21:15 21:15 21:15 22:30
Wygrany 14 14 14 14 14 14 14
Żona doskonała 13:45, 18:15, 21:30 13:45, 18:15, 21:30 13:45, 18:15, 21:30 13:45, 18:15, 21:30 13:45, 18:15, 21:30 13:45, 18:15, 21:30 13:45, 18:15, 21:30
Żona na niby 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30

KINO CYTRYNA
www.kinocytryna.pl ul. Pomorska 39/41 tel. 632-02-68 lub 660-477-834
1 2 3 4 5 6 7
Czarny czwartek. Janek Wisniewski padł 17 15 14:50 17:40 17:30 17:10
Dom Chłopców 21:30
Fighter 16:50, 19 18:50 20:30 19:10 18 19:10 17:20, 20:50
Italiani 16 13:40
Jak zostać królem 20:40 16:50 17:10 17:30
Made in Poland 21 18:40 21:30 17:50 21:30 21:30
Poznasz Przystojnego Bruneta 18:50 21 16:50 21:20 21:10 21:10 19
Pokazy specjalne
2-3 kwietnia Festiwal Filmowy Philips Cinema Mundi
4-9 kwietnia Festiwal Filmów LGBT 2011

KINEMATOGRAF
www.kinomuzeum.pl pl. Zwycięstwa 1  tel. 674-09-57
1 kwietnia 18:00 Do widzenia, do jutra
19:30 Cinema Mundi: Nóż w wodzie
2 kwietnia 18:00 Jowita
19:45 Cinema Mundi: Panny z Wilka
4 kwietnia 12:00 Filmowe poranki: Koziołek Matołek
17:00 Cinema Mundi: Pół Życia w ciemnościach
18:00 Żółty Szalik
19:30 Cinema Mundi: Człowiek z żelaza
5 kwietnia 18:00 Kolumbowie
6 kwietnia 15:00 Był jazz
18:00 Mniejsze zło
7 kwietnia 17:00 Niezapomniany Świat Łodzi Filmowej. Spotkanie z Januszem Morgensternem + Trzeba zabić tę miłość

ŁÓDZKI DOM KULTURY – DUŻE KINO
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 105  tel. 633-70-13
1 kwietnia 17:30 Klub Filmowy Trzeciego Wieku
3 kwietnia 16:30 Seans Turystyczny: Paryż
6 kwietnia 17:00 Seans Turystyczny: Prowansja
7 kwietnia 17:00 Seans Biograficzny: Mussolini i ja

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KAMERALNE KINO
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 232 tel. 633-70-13
1 kwietnia 13:00 Seans Literacki: Oniegin
15:309 Burleska
19:00 127 godzin
2 kwietnia 16:00 127 godzin
18:00 Burleska
3 kwietnia 17:30 Burleska
20:00 127 godzin
4 kwietnia 15:00 Burleska
17:30 Seans Turystyczny: Normandia
19:00 127 seans
5 kwietnia 14:30 127 godzin
16:30 Burleska
19:00 Klub Filmowy ferment: Requiem dla snu
6 kwietnia 15:15 127 godzin
19:15 Burleska
7 kwietnia 15:00 Burleska
19:45 127 godzin

Kino MuBa
www.se-ma-for.com ul.  Tuwima 54 B. 24 tel. 42 681-54-74
1 kwietnia 18:00 Yes-Meni naprawiają świat + Powrót
20:00 Pecador el enmascarado de negro contra El Profesor Loco Y La Invasion de otra galaxia
2 kwietnia 18:00 Yes-Meni naprawiają świat + Powrót
3 kwietnia 18:00 Peryferie + Powrót
4 kwietnia 18:00 Yes-Meni naprawiają świat + Powrót
5 kwietnia 18:00 Peryferie + Powrót
6 kwietnia 18:00 Yes-Meni naprawiają świat + Powrót
7 kwietnia 18:00 Peryferie + Powrót

ORANGE IMAX
www.kinoimax.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
1 2 3 4 5 6 7
Hubble 3D 12:45, 17 20:30 20:30 12:45, 17 12:45, 17 12:45, 17 12:45, 17
Matki w Mackach Marsa 3D 11, 15:15, 18:15 11, 14, 17, 18:45 11, 14, 17, 18:45 11, 15:15, 18:15 11, 15:15, 18:15 11, 15:15, 18:15 11, 15:15, 18:15
Sea Rex 3D 14, 20 12:45, 15:45 12:45, 15:45 14, 20 14, 20 14, 20 14, 20
Tron: Dziedzictwo 3D 21:15 21:30 21:30 21:15 21:15 21:15 21:15

KINO POLONIA
www.kinopolonia.com.pl ul. Piotrkowska 67 rezerwacja tel. 630-02-15
1 2 3 4 5 6 7
127 godzin 15:15, 17, 20:50 11:15, 15:10, 21:20 11, 15, 19 13:20, 19:30, 21:15 15:10, 17, 21 15:15, 17, 20:50 15:15, 17, 20:50
Los numeros 13:20, 17:15, 21:20 17:10, 21 16:45, 21 15:30, 21:30 14:10, 17:30, 20:30 13:20, 17:15, 21:20 13:20, 17:15, 21:20
Peryferie 13:50, 17:30 11, 15 13:50, 17:30 13:45 15:50 13:50, 17:30 13:50, 17:30
Poznasz przystojnego bruneta 15:30, 19:15, 21:10 12:45, 16:45, 20:50 11:50, 15:30, 19:15, 21:15 17:10 19:15, 21:15 15:30, 19:15, 21:10 15:30, 19:15, 21:10
Sala samobójców 15, 19 12:30, 14:45, 18:45 12:15, 14:30, 18:30 14:40, 19:15 13:15, 18:10 15, 19 15, 19
Wygrany 13, 18:45 13, 17, 19:15 12:50 17, 20:50 15:15 17:20 13, 18:50 13, 18:45 13, 18:45
Pokazy specjalne
2 kwietnia 19:00 Leśne doły – premiera z udziałem twórcy
4 kwietnia 17:00 Akademia Polskiego Filmu (Człowiem z marmuru)

SILVER SCREEN
www.silverscreen.com.pl ul. Piłsudskiego 5 rezerwacja tel. 299-71-10 (indywidualne) 299-71-24 (grupowe)
1 2 3 4 5 6 7
3 minuty 21:37 16:20 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20
Dzień Dobry TV 11:20, 13:45, 18:45, 21:20, 23:45 17:30, 19:50, 22:10 15:45, 18:20, 20:50 11:20, 13:45, 18:45, 21:20 11:20, 13:45, 16:15 9:30, 14:10, 18:50, 21:20 11:20, 13:45, 18:45, 21:20
Hop 10, 12:15, 14:30, 16:45, 19 9:40, 12, 14:10, 16:20, 17:50 10:40, 13, 15:15, 16:40, 19:45 10, 12:15, 14:30, 16:45, 19 10, 12:15, 14:30, 16:45, 19 10, 12:15, 14:30, 16:45, 19 10, 12:15, 14:30, 16:45, 19
Inwazja: Bitwa o Los Angeles 22:10 22:10 22:10 16:20, 22:10 16:20 16:20, 22:10 16:20, 22:10
Jak zostać królem 9:00 9:00 9:00 9:00
Jan Paweł II. Szukałem Was… 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30
Jestem Bogiem 9:20, 11:40, 14:10, 16:30, 21:15 10:30, 13, 18, 20:30 10:30, 13, 18, 20:30 10:30, 13, 18, 20:30 10:30, 13, 18, 21:15 10:30, 13, 18, 21:15 10:30, 13, 18, 20:30
Justin Bieber: Never Sey never 3D 9:15, 11:50, 14:40, 17:10, 19:45 9:15, 11:50, 14:40, 17:10, 19:45 9:15, 11:50, 14:40, 17:10, 19:45 9:15, 11:50, 14:40, 17:10, 19:45 10:20, 13, 15:40, 18:15 9:15, 11:50, 14:40, 17:10, 19:45 9:15, 11:50, 14:40, 17:10, 19:45
Los Numeros 9:10, 11:10, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40 9:10, 11:10, 13:30, 15:40, 20:15, 22:20 9:10, 11:10, 13:30, 15:40, 17:50, 20:15 9:10, 11:10, 13:30, 15:40, 17:50, 20:15 9:10, 11:10, 13:30, 15:40, 17:50, 20:15 9:10, 11:10, 13:30, 15:40, 17:50, 20:15 9:10, 11:10, 13:30, 15:40, 17:50, 20:15
Miś Yogi 3D 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15
Młyn i Krzyż 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
Oczy Julii 13:40, 19:10, 21:45 14:10, 21:15 12, 19:30, 22:10 13:40, 19:10, 21:45 13:40, 19:10, 21:45 13:40, 19:10, 21:45 13:40, 19:10, 21:45
Poznasz przystojnego bruneta 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
Rango (dubbing) 9:20 9:20 9:20 9:20 9:20 9:20 9:20
Rytuał 10:10, 12:45, 15:30, 18:10, 20:45, 23:20 10:10, 12:45, 18:10, 20:45 10:10, 12:45, 15:30, 18:10, 20:45 10:10, 12:45, 15:30, 18:10, 20:45 9:10, 11:45, 14:30, 17:10, 21:20 10:10, 12:45, 15:30, 18:10, 20:45 10:10, 12:45, 15:30, 18:10, 20:45
Sala Samobójców 16, 23:15 15:30 16:50, 22 16, 21:15 16 16 16, 21:15
Sex Story 9, 16:15, 23:40 9 9, 16:15 9, 18:45 16:30 9, 16:15
Somewhere. Między miejscami 13:40, 18:40, 21 12, 16:40, 19 14:30, 18:50, 21 13:40, 18:40, 21 13:40, 18:40, 21 13:40, 18:40, 21 13:40, 18:40, 21
Sucker Punch 11:45, 14:20, 16:50, 19:30, 22 11:45, 14:20, 16:50, 19:30, 22 11:45, 14:20, 19:30, 22 11:45, 14:20, 16:50, 19:30, 22 11:45, 14:20, 16:50, 19:30, 22 11:45, 14:20, 16:50, 19:30, 22 11:45, 14:20, 16:50, 19:30, 22
Żona na niby 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:15 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:15 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:15 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:15 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:15 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:15 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:15
Pokazy specjalne
1 kwietnia 22:00 Noc Adrenaliny
2 kwietnia 10:30 12:00 Poranki dla Maluchów
3 kwietnia 10:30 12:00 Poranki dla Maluchów
5 kwietnia 20:00 Kino Na Obcasach – Dzień Dobry TV
6 kwietnia 12:00 Multibabykino – Sex Story

KINO TATRY
ul. Sienkiewicza 40 tel. 633-31-72
kino nieczynne

Zapraszamy do kin.

{jumi [media/reklama.htm]}

14:20, 17:10, 20:10
PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
Repertuar kin – 28 czerwca – 4 lipca 2019
Repertuar kin – 11-17 maja 2018
repertuar
Repertuar kin – 3-9 września 2010

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*