Fabryka_Przedsiebiorczosci_logoC13Rewitalizacja Fabryki Przedsiębiorczości przy ulicy Wierzbowej będzie polegała na nadaniu temu miejscu nowego charakteru. Zostanie nią objęty nie tylko sam budynek ale i tereny wokół niego.

Oprócz podstawowej funkcji biznesowej, miejsce to również będzie pełniło różne inne funkcje:  społeczne, kulturowe, edukacyjne. Planowane jest utworzenie w budynku Galerii Realizmu Magicznego, która w pełni odpowiada temu miejscu. Na każdym piętrze i w różnych salach będzie można podziwiać prace polskich artystów, nie tylko malarskie, m.in. prace Tomka Sentowskiego, który jest przedstawicielem tego nurtu w kraju. Oprócz stałej ekspozycji będą również organizowane pokazy, wernisaże prac innych malarzy, rzeźbiarzy tworzących w tej tematyce. Będzie to ogólnodostępne miejsce spotkań ze sztuką, happeningów artystycznych. Będzie ono żyło nie tylko w czasie godzin pracy.

Rewitalizacja terenu wokół Fabryki Przedsiębiorczości ma objąć także nadanie obiektowi funkcji społecznych – planowane jest powstanie m.in. amfiteatru, który będzie miejscem różnego rodzaju eventów organizowanych przez Fabrykę dla społeczności.
– Rewitalizacja to nie tylko budynek. To powinno także dotyczyć przestrzeni publicznej. Zdecydowaliśmy się dokupić nieruchomości dookoła, żeby przeznaczyć ten teren na przestrzeń publiczną, by była ona dostępna dla mieszkańców. Między innymi pojawi się teren zieleni, amfiteatr – mówi prof. dr hab. Adam Mariański, wspólnik zarządzający Kancelariami Mariański Group. – W dni wolne od pracy planujemy na tej przestrzeni organizację pikników rodzinnych, targów o różnorakiej tematyce.  Dzięki temu będzie to miejsce ciągle żywe i tym samym inne od typowych biurowców.

Projekt Fabryki Przedsiębiorczości, jedynej zabytkowej fabryki w NCŁ, zakłada stworzenie Fundacji Łódź – Miasto Fabryk.

joomplu:123699

– Fabryki – to najlepsze, co posiada nasze miasto. One oczywiście były przez wiele lat zaniedbane, nieodpowiednio wykorzystywane. Dzisiaj wiele fabryk jest adoptowanych na nowe potrzeby, przeważnie przez prywatnych przedsiębiorców i inwestorów. Chcemy pokazać, jak miasto czerpie ze swojej historii, jak je zmieniamy, pamiętając jednocześnie o jego przeszłości. W związku z tym Fundacja Łódź – Miasto Fabryk będzie miała za zadanie promować Łódź jako miasto jedyne w Europie, w którym tyle zabytkowych fabryk zostało zachowanych. Zapraszamy wszystkich właścicieli fabryk do udziału w tym projekcie. To działalność w pełni społeczna, zmierzająca do pokazania już dokonanych adaptacji, jak również takich, które są w fazie projektów – mówi profesor.

W nawiązaniu do powyższego projektu planowana jest organizacja cyklicznych wycieczek, pt.: „Szlakiem Łódzkich Fabryk”, których punktem startowym będzie Fabryka Przedsiębiorczości, a mieszcząca się w niej galeria – jednym z pierwszych odwiedzanych miejsc. Zakłada się, iż wycieczki obejmą większość łódzkich fabryk, mieszczących się w centrum miasta i będą prowadzone przez profesjonalnych przewodników, co wpłynie znacząco na ich wartość merytoryczną. To nie koniec. Fabryka będzie pełnić również funkcje edukacyjne. Zakłada się organizacje spotkań z dziećmi i młodzieżą, których już od najmłodszych lat będzie się edukować w zakresie przedsiębiorczości. Planowana jest szeroka współpraca z Uniwersytetem Łódzkim, innymi uczelniami oraz instytucjami naukowo-badawczymi regionu łódzkiego.

Skąd potrzeba otwarcia na zewnątrz, a nie tylko skupienie się na biznesie i dochodzie?

– W życiu trzeba robić wszystkie rzeczy z pasją, to moje credo życiowe. Wybudowanie biurowca nie byłoby dla mnie interesujące. Miejsce, które chcemy stworzyć ma przyciągać do odwiedzenia Łodzi, aby zobaczyć, że w ten sposób można również rewitalizować zabytki, łącząc stare z nowym – dodaje prof. Adam Mariański.

W chwili obecnej projekt rewitalizacji Fabryki Przedsiębiorczości czeka na rozstrzygnięcie postępowania dotacyjnego. Zakładane jest, że pierwsze prace ruszą we wrześniu, październiku tego roku i zostaną zakończone po około 14. miesiącach od dnia rozpoczęcia. Szacunkowy koszt rewitalizacji to 12,5 mln zł.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
27_1b_Park_-_Rynek_od_Nowomiejskiej
Przebudowa Starego Rynku i modernizacja parku Staromiejskiego (wizualizacja)
Miasto ogłasza konkursy na dyrektorów
teznie
Łódź miastem tężni (mapa)

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*