EXPO 2022 w Łodzi (wizualizacja)

expo1_v1Od zeszłego roku przygotowywana jest  dokumentacja aplikacyjna w sprawie EXPO 2022. Najważniejszym elementem jest Studium Wykonalności, które obejmuje zwłaszcza kwestie komunikacyjne i urbanistyczne.

Po przeprowadzeniu szeregu analiz i zweryfikowaniu kilku lokalizacji Miasto doszło do wniosku, że optymalnym terenem dla EXPO jest część Nowego Centrum Łodzi. Pozwoli to skorzystać z powstającej infrastruktury transportowej, czyli Dworca Łódź Fabryczna oraz węzła multimodalnego. Ponadto w ten sposób mamy perspektywę szybkiego dokończenia zagospodarowania całego Nowego Centrum Łodzi. Co więcej taka lokalizacja pozwala na podniesienie wartości terenów wokół NCŁ i daje szansę na jeszcze mocniejsze skierowanie rozwoju Miasta w tym kierunku i pomoże w tworzeniu dzielnicy znakomicie skomunikowanej z Warszawą.

joomplu:103627

Kolejny argument przemawiający za tą lokalizacją to możliwość wykorzystania szeregu istniejących budynków użyteczności publicznej – Teatr Wielki, Filharmonia, ŁDK, kampus UŁ i przede wszystkim wizytówka rewitalizacji – EC1.

Teren ewentualnego EXPO obejmie obszar EC1, dawnych torów kolejowych, dwóch spółek miejskich – MPK i ZWiK oraz wszystkie tereny pomiędzy dawnymi torami a ul. Tuwima na odcinku od ul Kopcińskiego do ul. Targowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *