logo_expo_h_plPodczas Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Biura Wystaw (BIE) wicepremier Piotr Gliński wraz z prezydent Łodzi Hanną Zdanowską i wiceministrem rozwoju Tadeuszem Kościńskim, oficjalnie zaprezentowali kandydaturę Polski i Łodzi do organizacji EXPO International 2022.

Polska pierwsza zgłosiła swoją kandydaturę na poprzednim posiedzeniu BIE, 15 czerwca 2016 r., w formie listu notyfikacyjnego rządu. Od tego momentu otworzyło się 6. miesięczne okienko na zgłoszenia innych kandydatur, które zamknie się 15 grudnia br. Głosowanie nad przyznaniem praw do EXPO 2022 nastąpi na przełomie listopada i grudnia 2017 r.

Hasłem przewodnim EXPO 2022 w Łodzi jest City:Reinvented, czyli miasto „stworzone na nowo” – z myślą o jego mieszkańcach oraz z zachowaniem dziedzictwa i dorobku kulturowego i historycznego. Problemy miast postindustrialnych i inne trudności urbanistyczne są obecne w każdym państwie świata. Według szacunków OECD w 2050 r. liczba ludności zamieszkująca miasta przekroczy 2/3 populacji w skali globalnej. Znaczenie zagadnień miejskich będzie rosło i budziło coraz większe zainteresowanie różnorodnych grup społecznych. Według UN-Habitat już teraz ok. 20% obszarów miejskich wymaga rewitalizacji,  w różnorodnych aspektach. Wyzwania stojące przed miastami są tak znaczące, że wymagają często podejmowania  działań, które „ukształtują je od nowa”.

Polska chce wrócić do korzeni i historii Wystaw Światowych organizując EXPO, które po zakończeniu wystawy, stanie się częścią miasta. Teren obejmuje powierzchnię 25 ha. Istniejące w tym obszarze zabytkowe budynki zostaną wykorzystane i staną się kolejnymi wizytówkami rewitalizacji. EXPO pozwoli „ożywić” centrum miasta, a odwiedzający wystawę zobaczą przemianę realizowaną na „otwartym organizmie”. Będzie ono stanowić zwieńczenie i ukoronowanie procesu rewitalizacji Łodzi i stworzy przestrzeń wymiany doświadczeń rewitalizacyjnych dla państw i miast z całego świata.

KORZYŚCI Z ORGANIZACJI EXPO
•    wzmocnienie pozycji Polski jako lidera Europy Środkowo-Wschodniej (wystawa EXPO nie została nigdy zorganizowana w tym regionie);
•    promocja Polski, województwa łódzkiego i Łodzi;
•    przyspieszenie rozwoju gospodarczego;
•    zwiększenie obecności polskich firm i marek na zagranicznych rynkach, nawiązywanie relacji biznesowych oraz przyciągania nowych inwestorów;
•    utworzenie nowych miejsc pracy.

Więcej informacji o EXPO 2022 znajduje się na stronie http://expo2022.uml.lodz.pl/index.html

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
P1013477
Dni Kultury Irlandzkiej w Łodzi
IMG_4194
Fit Bazar 2 na Piotrkowskiej 217 (foto)
Zielony Budżet Obywatelski w Łodzi

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*